Mestni muzej u Ljubljani je u suradnji sa Skupinom Stik tokom listopada proveo zaštitna arheološka istraživanja na području tržnice u Ljubljani. Otvorene su dvije odvojene sonde s nalazima zida samostana iz 19. stoljeća i (vjerojatno) liceja.

>Galerija fotografija [Vendi Jukić Buča]

Ljubljana, 5 10 2013
Vendi Jukić Buča

[SLO] MGML - Sondiranje na području tržnice u Ljubljani.

[SLO] MGML – Sondiranje na području tržnice u Ljubljani.