OPĆI PODACI

  • Nakladnik: Janus tours d.o.o. Sućuraj
  • Fotografije: Nikolaj
  • Lektura: Vesna Barbarić
  • Prijevod na engleski: Lora Tomaš
  • Dizajn: Dino Markić
  • Priprema i tisak: Galešnik d.o.o.
  • Stranice: 12
  • Jezik: hrvatski

Autor ovoga kratkog vodiča zaista održava obećanje kroz zadanu postavku samoga naslova, pa nakon kratkog uvoda o samoj općini Sućuraj i župama koje su se tamo nalazile, započinje kratak povijesni pregled vezan uz tu općinu, ističući najzanimljivije arheološke nalaze i lokalitete. Tako se podaci o prvom spomenu Sućuraja i Bomogolje te nalazi impresso keramike koji potvrđuju najranije prisutstvo ljudi (oko 6000 g. prije Kr.) postavljaju kao početna točka ovog vodiča. Pregled se nastavlja s neolitičkom hvarskom kulturom, bakrenim i brončanim dobom – koja obuhvaćaju kamenu sjekiru s otvorom sa držalo pronađenom početkom 20. st. u Sućurju i ostatke gradina koje su bile smještene na istaknutim i prirodno dobro branjenim područjima. Kao najznačajnije gradine se spominju veliki objekti vidljivi u krajoliku kao Vela Moševčica, Grčka gomila, Liković, Humac i Likova glava.

Željezno dobra predstavlja pronalazak grčko-ilirske kacige iz 5. st. prije Krista koja je izvađena iz mora ribarskom mrežom kod rta Sućuraj. Pisana povijest kreće s osnivanjem grčkih kolonija na Hvaru i Visu, koje iza sebe ostavljaju nalaze helenističke keramike. Rimska prisutnost je vidljiva kroz ville rustice, te ostataka istih koji uključuju antičku keramiku i ostatke rimskog mozaika na mjestu današnjeg samostana u Sućurju, kasnoantički zid u Košćaku, itd. Mletačka vlast se pojavljuje 1420. godine, povlačenje stanovništva s kopna na otoke zbog turskih osvajanja se odvija tijekom 16. st., u kojem je Sućuraj bio više puta spaljen (Ciparski rat 1570. – 1573.).

Nakon nekoliko stoljeća branjenja i obrambenih napora, početkom 18.st., Turci mirovnim ugovorom napuštaju ovo područje, ali se oporavak događa znatno sporije zbog dugotrajnog ratovanja. Gospodarski rast počinje u drugoj polovici 19. st. uslijed ekspanzije vinogradarstva i vinarstva, a s time i trgovine, pomorstva i ribarstva. Osnivaju se i domoljubna društva. Razdoblje prosperiteta traje kratko, bolest vinove loze dovodi do iseljavanja. Koja se nastavljaju tokom, između i nakon svjetskih ratova, zbog čega mnogo Selčana i Sućurana živi na Novom Zelandu, Australiji i SAD-u. I tako jedan kratak vodič, s prigodnom kartom svih spomenutih lokaliteta na otoku, donosi kratki i sažeti povijesni pregled s najvažnijim točkama razvoja i destrukcije u zadnjih 8000 godina.

Autorov pristup kompozicije ovog kratkog vodiča svakako treba istaknuti kao svijetli primjer konstruktivnog spajanja povijesti, arheologije i turizma.

Ovo izdanje će sasvim sigurno biti primamljivo ljudima koji nisu skloni dodatnom čitanju i proučavanju dublje povijesti mjesta u kojem žive (ili samo posjećuju), zbog sažetosti i kratkoće. No to ne umanjuje njegovu informativnu vrijednost za avanturiste, ljubitelje povijesti ili ljude iz struke, kao kratak podsjetnik i dobar uvod za opširnije proučavanje jednog geografskog specifikuma.

U Zagrebu, 16 7 2013

Robert Tabula

Naslovnica 'Kratkog vodiča kroz povijest općine Sućuraj' Nikše Vujnovića. Foto: RT.

Naslovnica ‘Kratkog vodiča kroz povijest općine Sućuraj’ Nikše Vujnovića. Foto: RT.