Navduševanje nad Emono ima stoletno tradicijo
Prva velika izkopavanja Emone
O arheologiji iz zgodovinske perspektive
17. 12. 2019–23. 2. 2020

V zadnjih letih se ob prenovi Ljubljane vršijo obsežna arheološka izkopavanja Emone. Kdaj pa so se začela prva izkopavanja? In kako so odkritja sprejeli takratni prebivalci Ljubljane?

Z razstavo o prvih velikih odkritjih, katere glavna protagonistka bo maketa Emone, ki je stala v mestni hiši v 40-tih letih 20. stoletja, želimo soočiti podobo rimske predhodnice, kot je bila znana pred stoletjem in kot jo poznamo danes. V tej podobi je prispevek prvega raziskovalca Walterja Schmida oz. Franca Šmida, ki južni del Emone raziskuje v letih 1909−1912, ključen: temeljita objava, ohranitev rimskega zidu na Mirju, ohranjanje izkopanega za nove generacije izkopavalcev – vse nam danes omogoča edinstven pogled na prvo mesto na tem prostoru.
Kolofon

Razstavo pripravlja: Bernarda Županek

Arheološki park Emona

Info:
MGML PRESS