Izložba:
Čuvari istarskih fresaka
petak, 1. 2. 2019. u 18,00 sati

Čovjekova potreba za uređenjem mjesta za svakodnevni život i molitvu odredila je izgled gotovo svih vrsta reprezentativnih građevina u Istri od antičkog razdoblja do današnjih dana. Sastavni dio uređenja bilo je i oslikavanje unutrašnjosti, kako nam potvrđuju nalazi sve većeg broja arheoloških istraživanja antičkih vila i domusa od Pule do Katora, ali i ranosrednjovjekovnih crkava u arheološkim ostacima poput onih u Guranu, Balama, Dvigradu i mnogim drugim mjestima. U našoj svijesti upravo je srednji vijek i renesansa, točnije, razdoblje od 11. do 16. st., vrijeme koje donosi pravi bum u oslikavanju crkvenih prostora, ali taj je dojam dijelom lažan jer je posljedica povijesnih okolnosti i građevinske logike propadanja materijala po kojoj su mlađe građevine u većoj mjeri sačuvane a starije u većoj mjeri propale. Sliku o velikoj produkciji u 15. i prvoj polovini 16. st. upotpunit će i redovita pojava potpisanih radionica poput onih Ivana i Vincenta iz Kastva, Alberta iz Konstanza, obitelji Klerigina iz Kopra, Dominika iz Udina, Antona iz Padove, čije su zidne slike dijelom u 16. st. završile pod vapnom uslijed odluka Tridentskog koncila, možda najtežeg udara na maštovite uratke naših majstora koji su se rijetko držali dozvoljenih kanona. Uz taj ljudski faktor, ali i prirodno propadanje materijala, Istra je uspjela sačuvati gotovo 150 lokacija sa zidnim slikama, što nije slučajno. Izravna je to posljedica ovdašnje svijesti o važnosti zaštite kulturne baštine pa time i zidnog slikarstva koje nužno vremenom propada.

Autorica izložbe: Sunčica Mustač
Postav i oblikovanje: Mauricio Ferlin
Organizator: Povijesni i pomorski muzej Istre (za organizatora: Gracijano Kešac)
Suorganizator: Arheološki muzej Istre (za suorganizatora: Darko Komšo)

Partneri:

Konzervatorski odjel u Puli i Konzervatorski odjel u Rijeci, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture

Hrvatski restauratorski zavod (za partnera: Tajana Pleše)

Znanstveni i stručni suradnici izložbe (abecednim redom):

Gaetano Benčić, Roberto Benčić, Lana Skuljan Bilić, Željko Bistrović, Tatjana Bradara, Ivan Braut, Davor Bulić, Đeni Gobić-Bravar, Ida Koncani-Uhač, Damir Krizmanić, Dean Krmac, Kristina Krulić, Katarina Marić, Ivan Matejčić, Nataša Nefat, Saša Nikolić, Silvana Petešić, Katarina Pocedić, Radovan Oštrić, Grzegorz Jan Rodak, Toni Šaina, Željko Ujčić, Katarina Zenzerović

Radove na izložbi izveli:

ASAP, Pula
Kapitel, Žminj
Orih, Katun Trviški
Sanja Pecirep
Amerigo Mirković

Fotografije:

Photo Studio Renco, Nova Vas
Ivo Puniš
Ivan Matejčić
Natalija Vasić
Kristina Krulić
Jovan Kliska

Prevoditelji:

Danijela Bilić Rojnić
Rodolfo Segnan

Lektorica i korektorica:

Nives Franić

Izloške i dokumentaciju za izložbu ustupili su, posudili, ili darovali:

Arheološki muzej Istre (AMI)
Zavičajni muzej Buzet (ZMB)
Župni ured Pazin (ŽUP)
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (UNIPU)
Hrvatski restauratorski zavod (HRZ)
Konzervatorski odjel u Rijeci (KO Rijeka)
Österreichisches Staatsarchiv (OESTA)
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia (SABAP)
Rose Art, Kaštelir
Željko Bistrović, Rijeka
Grzegorz Jan Rodak, Karlovac

None

Info:
PPMI PRESS