Radionica za dionike baštine kasnoantičkog obrambenog sistema Claustra Alpium Iuliarum, održat će se u utorak, 13.11.2018, od 14:00 do 18:30 sati, u Ljubljani. Radionica je besplatna.

Cilj radionice je potaknuti dionike na sudjelovanje i zajedničko osmišljavanje turističkog proizvoda Claustra, kao i stvaranju konzorcija dionika odnosno »Partnerstva za očuvanje i oživljavanje baštine obrambenog sistema Claustra«.

Prijave na mail: katharina.zanier@zvkds.si do 9. studenog 2018.

Fotografija Claustra+.

Izvor
Claustra+ PRESS