Institut za arheologiju, Newsletter #39  12. 6. 2018.
Pogledaj u web pregledniku

Izložba

Exhibition
Tajne crkve sv. Lovre – otkrivena prošlost Crkvara

6. lipnja – 19. kolovoza 2018. g.
Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Zagreb

Secrets of St. Lawrence church – the revealed history of Crkvari

June 6th – August 19th 2018
Archaeological Museum in Zagreb
Nikola šubić Zrinski square 19
Zagreb

Pozivamo Vas na izložbu Tajne crkve sv. Lovre – otkrivena prošlost Crkvara autora T. Tkalčec, S. Krznar i A. Dugonjić, čije je otovorenje održano u Arheološkom muzeju u Zagrebu 6. lipnja 2018. godine. Izložbom se predstavljaju rezultati dugogodišnjih arheoloških istraživanja oko crkve sv. Lovre u Crkvarima kod Orahovice.
Izložba će biti otvorena do 19. kolovoza 2018.

Veselimo se Vašem dolasku!

We have the pleasure to invite you to the exhibition Secrets of St. Lawrence church – the revealed history of Crkvari, of the authors T. Tkalčec, S. Krznar and A. Dugonjić opened at the Archaeological Museum in Zagreb on June 6th. The exhibition presents the results of archaeological excavations around the church of St Lawrence in Crkvari near Orahovica.
The exhibition is open until August 19th 2018.
We are looking forward to your visit!

Održano

Past events
Predavanje

Avaroslavenska i ranohrvatska arheološka nalazišta

Pia Šmalcelj Novaković

8. svibnja 2018. g.
Velika dvorana Matice Hrvatske
Zagreb

Lecture

Avar-Slav and early Croatian archaeological sites
Pia Šmalcelj Novaković

May 8th 2018
Great Hall of the Matica hrvatska
Zagreb
U organizaciji KGZ, Knjižnica Vladimira Nazora i Odjela za arheologiju i etnologiju Matice hrvatske, u sklopu projekta Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st. LRR (UIP-05-2017-9768) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, u Velikoj dvorani Matice hrvatske u Zagrebu, dana 8. svibnja 2018. g. održano je popularizacijsko predavanje o razdoblju avarske dominacije, slavenske ekspanzije i začecima starohrvatske kulture na našim prostorima. Predavanje je održala Pia Šmalcelj Novaković.
Organized by KGZ, Library of Vladimir Nazor and the Department of Archeology and Ethnology of Matica hrvatska, as a part of the project Life on the Roman Road – Communications, Trade and Identities on Roman Roads in Croatia from 1st to 8th century LRR (UIP-05-2017-9768) financed by Croatian Science Foundation, a popularization lecture was held at the Great Hall of the Matica hrvatska in Zagreb, on 8th of May 2018, about the Avar age period, Slavic expansion and the beginning of old Croatian culture in our regions. The lecture was held by Pia Šmalcelj Novaković.
Međunarodni znanstveni skup

Život i smrt u srednjem i ranom novom vijeku

6. i 7. lipnja 2018. g.
Arheološki muzej u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 19
Zagreb
International Scientific Conference

Life and death in mediaeval and early modern times
June 6th – 7th 2018
Archaeological Museum in Zagreb Nikola šubić Zrinski square 19 Zagreb
Zagreb
Institut za arheologiju, u suorganizaciji s Arheološkim muzejom u Zagrebu, 6. i 7. lipnja 2018. g. organizirao je 5. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju s temom Život i smrt u srednjem i ranom novom vijeku.

Program skupa možete pogledati OVDJE.

The Institute of Archeology, in co-operation with the Archaeological Museum in Zagreb, organized on June 6th and 7th, 2018 the 5th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology – Life and death in mediaeval and early modern times. The conference programme is available HERE.

Terenska istraživanja

Field research
Arheološko istraživanje nalazišta Veliki Zdenci – Crni Lug
Od 11. do 21. lipnja 2018. g.
Archaeological research of the Veliki Zdenci – Crni Lug site

June 11th – 21st 2018

U razdoblju od 11. do 21. lipnja 2018. g. Institut za arheologiju će pod vodstvom dr. sc. Tatjane Tkalčec provesti arheološka istraživanja nalazišta kasnosrednjovjekovne utvrde Veliki Zdenci – Crni Lug. Istraživanja se provode u suradnji s Gradom Grubišno Polje. Radujemo se vašem posjetu na terenu!
The Institute for Archaeology will conduct archaeological investigations (under leadership of Dr. Tatjana Tkalčec) of the late medieval fortification Veliki Zdenci – Crni Lug in the period between 11th and 21st of June 2018. Research is carried out in cooperation with the City of Grubišno Polje. We look forward to your visit on the site!
Arheološka istraživanja nalazišta Pakrac – stari grad
Od 18. lipnja do 13. srpnja 2018. g.
Archaeological research at the site Pakrac – Old town

18th June – 13th July 2018

Tijekom lipnja i srpnja 2018. g. Institut za arheologiju (Juraj Belaj uz sudjelovanje vanjskih suradnika arheologa Tee Lokner iz Muzeja grada Pakraca te studenata i studentica Dalibora Brankovića, Katarine Franušić, Karle Genda, Franke Ovčarić i Ivana Vidovića) arheološki će istraživati lokalitet Pakrac – stari grad u samom centru grada Pakraca.
Ove će se godine istraživanja usredotočiti na lani otkrivenu građevinu u dvorištu grada, za koju se pretpostavlja da bi mogla biti ostatak gotičke ivanovačke crkve iz 13. ili 14. stoljeća.
Svi zainteresirani dobrodošli su na teren, a nakon istraživanja održat će se i javna prezentacija rezultata.
During June and July 2018 he Institute of archaeology (Juraj Belaj in cooperation with Tea Lokner from the Pakrac city Museum and students Dalibor Branković, Katarina Franušić, Karla Genda, Franka Ovčarić and Ivan Vidović) will carry out archaeological research at the site Pakrac – Old town located in the very centre of the town Pakrac.
This year’s campaign will concentrate on the building discovered within the old town’s courtyard, and which might be interpreted as the gothic 13th – 14th c. church belonging to the Order of Saint John.
Everyone interested in our activities is welcome on the site, while a public presentation of the results will be held after the excavation.
Naselja

Arheološko istraživanje nalazišta Osijek Vojakovački – Mihalj
Srpanj 2018. g.
Archaeological research of the Osijek Vojakovački – Mihalj site

July 2018

Tijekom srpnja 2018. g. Institut za arheologiju (Tatjana Tkalčec) provodi arheološka istraživanja kasnosrednjovjekovnog kompleksa Osijek Vojakovački – Mihalj (Koprivničko-križevačka županija). Lokalitet se sastoji od drveno zemljane utvrde te dva objekta s ostacima kamenih temelja za koje se pretpostavlja sakralni karakter.
Posjeti na teren su dobrodošli!
During July 2018 the Institute of Archaeology (Tatjana Tkalčec) will carry out the archaeological research of the late mediaeval complex Osijek Vojakovački – Mihalj (Koprivnica-Križevci County). The site consists of a wooden earthen fortress and the remains of two buildings with stone foundations for which we presume sacral purpose.
You are welcome to visit us on the field!
Tehnologija i gospodarstvo

Terenske aktivnosti projekta RED: Rimska ekonomija u Dalmaciji (HRZZ)
Svibanj – lipanj 2018. g.
Field activities within project RED: Roman economy in Dalmatia (HRZZ)

May – June 2018

Krajem svibnja i početkom lipnja istraživači projekta RED (HRZZ IP-11-2013-3973) proveli su niz terenskih aktivnosti  koje su obuhvatila terenske preglede, podvodna i geofizička istraživanja u uvali Plemići (Rtina, općina Ražanac) te na otoku Krku. Cilj interdiscilinarnih istraživanja bila je definicija lokaliteta keramičarskih radionica, njihova krajolika i uz njih povezane infrastrukture. U istraživanju su, uz voditeljicu projekta G. Lipovac Vrkljan, sudjelovali i članovi projektne grupe M. Ilkić (Sveučilište u Zadru), F. Welc (UKSW, Varšava), A. Konestra (Iarh) te vanjski suradnici.

Više detalja možete saznati ovdje.

Throughout the end of May and the begging of June project RED’s (HRZZ IP-11-2013-3973) researchers carried out a series of filed activities comprising underwater, geophysical and reconnaissance at Plemići bay (Rtina, Ražanac municipality) and on the island of Krk. The main aim of these activities was a better definition of pottery workshops sites, the landscape they developed in and the infrastructure linked to them.  The research was carried out by G. Lipovac Vrkljan, projects PI, and research group members M. Ilkić (University of Zadar), F. Welc (UKSW, Warsaw), A. Konestra (Iarh) and external collaborators.
More details are available here.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera –
Ivanec – Stari grad, višefazni lokalitet, istražene strukture

Site in Newsletter’s header –
Ivanec – Castle, multi-phased site, uncovered structures

 

Izvor

IARH PRESS