Predstavljanje projekta

Project presentation

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost

Život na rimskoj cesti – komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. – 8. st. (UIP-05-2017-9768)

27. veljače 2018. g. u 11 sati u knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita gaja 32, Zagreb

Projekt će predstaviti  Ivana Ožanić Roguljić i  Pia Šmalcelj Novaković.

We are please to invite you to the presentation of Croatian science foundation projectLife on Roman road: communications, trade and identities on Roman roads in Croatia from 1st – 8th century (UIP-05-2017-9768)

27th of February 2018 at 11 am at the library of the Institute of Archaeology, Ljudevita Gaja 32, Zagreb


The project will be presented by Ivana Ožanić Roguljić and Pia Šmalcelj Novaković.

Doktorski seminar

Doctoral seminar

TEHNOLOGIJA I GOSPODARSTVO

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na tematski doktorski seminar:

Analize organskih ostataka i prehrana u prapovijesti

koji će se održati u utorak 20. veljače 2018. u 11 sati, u Knjižnici Instituta za arheologiju, Ljudevita Gaja 32

Doktorski seminar o analizama organskih ostataka i njihovoj pomoći u interpretaciji prehrane prapovijesnih ljudi održat će Mateja Hulina.

TECHNOLOGY AND ECONOMY

The Institute of Archaeology has the pleasure to invite you to the thematic doctoral seminar: 

Analysis of organic residues and nutrition in Prehistory

which will be held on Tuesday, 20th February 2018 at 11 AM, at the Library of the Institute of Archaeology, Ljudevita Gaja 32.

The doctoral seminar on organic residue analyses and their help in the interpretation of the prehistoric people’s diet will be held by Mateja Hulina.

Terenska istraživanja

Field research

TEHNOLOGIJA I GOSPODARSTVO

Arheološka istraživanja antičkog Trogira

Tijekom veljače 2018. godine Muzej grada Trogira (Lujana Paraman) u suradnji s Institutom za arheologiju u Zagrebu (Marina Ugarković) i Austrijskim arheološkim institutom Austrijske akademije za znanost u Beču (Martin Steskal) provodi arheološka istraživanja na prostoru urbane strukture antičkog Trogira (Tragurion).

TECHNOLOGY AND ECONOMY

Archaeological research of ancient Trogir

During February the Trogir Town Museum (Lujana Paraman) in cooperation with the Institute of Archaeology in Zagreb (Marina Ugarković) and Austrian Archaeological Institue of the Austrian Academy of Sciences in Vienna (Martin Steskal) will carry out archaeological investigation in the area of urban structure of ancient Trogir (Tragurion).

Održano

Past events

KRAJOLICI

Predavanje u Loparu i Noć muzeja 2018 

U sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba”, 20. siječnja 2018. g. u Loparu je, u surdnji Centra za kulturu Lopar i Instituta za arheologiju, odžano predavanje Arheološki krajolici Lopara.
Tom su prigodom Ana Konestra i Paula Androić Gračanin predstavile istraživanja koja su poslijednjih godina obuhvatila prapovijesne i antičke lokalitete na području Lopara, s posebnim naglaskom na prošlogodišnja multidisciplinarna istraživanja koja su provedena u uvali Podšilo u suradnji s Institutom za arheologiju Sveučilišta Cardinal Stefan Wyszynski iz Varšave i Arheološkim muzojem u Zagrebu.U sklopu manifestacije Noć muzeja 2018, u muzejskoj zbirci Samostana sv. Bernardina u Kamporu (otok Rab), a u sklopu aktivnosti projekta “Arheološka topografija otoka Raba” predstavljen je plakat-legenda Rimske uljanice iz zbirke Samostana sv. Bernardina u Kamporu autora Ane Konestra, Anite Dugonjić i Pavla Dugonjića.

LANDSCAPES

Lecture at Lopar and Night of Museums 2018

Within the project “Archaeological topography of the island of Rab”, on January 20th 2018, the lecture Lopar’s archaeological landscapes, organised by the Lopar culture centre and the Institute of Archaeology, was held at Lopar.
Research carried out in recent years on Prehistoric and Roman sites in Lopar was presented by Ana Konestra and Paula Androić Gračanin, with particular remarks on last year’s interdisciplinary research at Podšilo bay, carried out in collaboration with the Institute od archaeology of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and the Archaeological Museum in Zagreb.

At the Monastery of st. Bernardin in Kampor (Rab island), within the Night of Museums 2018 event and as an activity of the project “Archaeological topography of the island of Rab”, a poster on Roman lamps from the collection of the Monastery of st. Bernardin, authored by Ana Konestra, Anita Dugonjić and Pavle Dugonjić was presented.  

 

Izvor

IARH PRESS