Arheologija.hr

Projekt: ArheoKalendar©

‘PULCI predstavlja SPLIT’

Portal Arheologija.hr i treću godinu nastavlja s Projektom izdanja kalendara s motivima arheoloških nalaza, muzejskih predmeta ili lokaliteta te umjetničkim reprodukcijama.

O Kalendaru 2016.

Predstavljamo vizure grada Splita i njegovih znamenitosti ‘po odabiru’ Mačka Pulcija, kućnog i internetskog ljubimca portala Arheologija.hr, koji je ujedno maskota prvog hrvatskog internetskog portala o filmu i bliskim područjima kulture FILM-mag.net, >vidi logo Portala.

Sve fotografije su autorske | Sva prava rezervirana

Autor fotografija: Vendi Jukić Buča

Oblikovanje Kalendara: Vendi Jukić Buča

Kalendar je izrađen u verziji formata A4 panorama

>Kalendar

>FILM-mag.net

Split, 8.12.2015.

Glavni i odgovorni urednik

dr. sc. Vendi Jukić Buča

 

ArheoKalendar© 2016. ‘PULCI predstavlja SPLIT’

ArheoKalendar© 2016. ‘PULCI predstavlja SPLIT’

Popis fotografija:

0. Ispred dovratnika Jupiterovog hrama

1. Pogled na renesansnu Uru podignutu na ostacima rimske kule (danas na Narodnom trgu – Pjaca)

2. Pogled na Protiron Peristila i dvije naknadno izgrađene kapelice

3. Maskeron u obliku lavlje glave kamenog žlijeba za vodu zapadne kapelice na Peristilu

4. Tri mace (lav, sfinga i Pulci) ispred ulaza u zvonik katedrale sv. Dujma na Peristilu

5. Pogled na vanjski plašt Dioklecijanovog mauzoleja, današnje katedrale sv. Dujma

6. Pogled na Dioklecijanov mauzolej – današnju katedralu sv. Dujma sa zvonikom

7. Dovratnik Jupiterovog hrama, koji je u 6. st. posvećen u krstionicu sv. Ivana Krstitelja, ukrašen biljnim motivima i likovima djece

8. Prolaz između Peristila i Jupiterovog hrama

9. Pogled prema poziciji drugog hrama na Peristilu, čiji su ostaci pronađeni ispod kavane ‘Luxor’

10. Sjeverna vrata Dioklecijanove palače, od 16. st. poznata kao ‘Zlatna vrata’

11. Kapitel izložen ispred sjevernog zida Dioklecijanove palače, na području srednjovjekovnog ženskog benediktinskog samostana

12. Ulica Ispod Ure

 

Literatura

T. Marasović. Dioklecijanova palača. Izdavačka organizacija ‘Sloboda’ Beograd, 1982.

J. Marasović, T. Marasović, B. Gabričević. Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove palače u Splitu 1956. – 1961. Književni krug Split, 2014.