Ptuj prvi puta spominje rimski povjesničar Tacit vezano uz događaj u kojem su panonske legije 69. godine izabrale Vespazijana za cara, ali područje Grajskog griča i Rabelčjeg sela naseljeno je još od ranog neolitika, 5. i 4. tisućlijeća pr. n. e.

Otkriveno je čak pet mitreja iz 2. i 3. st. Prvi je otkriven krajem 19. stoljeća, a posljednji 1987. godine. Na poticaj prof. Franza Ferka sagrađena je zgrada na položaju nalaza I. mitreja u kojoj se spomenici čuvaju in situ.

Grad polukružno obavija rijeka Drava preko koje je sagrađen kameni most u vrijeme cara Hadrijana. Crkva sv. Juraja iz 12. st. smatra se najljepšim i najbogatijim arhitekturnim spomenikom u Ptuju, s očuvanim freskama iz 14. i 15. st. Uz crkvu se nalazi gradski toranj, spomenut u prvom Gradskom statutu iz 14. st. 1830. godine u toranj su uzidani kameni antički spomenici, što ovaj toranj čini jednim od najstarijih lapidarija na otvorenom.

Brojna arheološka nalazišta i bogata povijest ovog kraja omogućili su osnivanje Pokrajinskog muzeja Ptuj – Ormož, koji posjeduje te izlaže i predstavlja zbirke na više gradskih lokacija u okviru odjela za arheologiju, povijest, kulturnu povijest, etnologiju uz organiziranu restauratorsku radionicu i druge službe.

Najimpozantiji je Grajski grič na kojem su prvu utvrdu izgradili već u 11. st salzburški nadbiskupi, vlasnici Ptuja i okolice. Srednjovjekovna utvrda bila je dvodijelna – na uzvisini su se nalazile zgrade za stanovanje i gospodarske zgrade, a na nižoj, zapadnoj ravnici, vojnički objekti i zapadna kula – najstariji sačuvani element dvorca. Izgled utvrde se mijenjao tokom 12. i 14. st., a temeljna promjena izvršena je u 16. st. kada su talijanski graditelji Grad i Dvorac utvrđivali protiv napada Turaka. Konačan izgled Dvorac je dobio u 18. st. Posljednji vlasnici Dvorca bili su grofovi Herberstein nakon kojih je 1945. godine dvorac nacionaliziran, a oprema odkupljena za Muzej koji je 1893. godine osnovalo Muzejsko društvo.

Zbirke na ptujskem gradu postavljene su u prostorima Dvorca i nekadašnjoj konjušnici do kojih se dolazi kroz Karlov portal.

U obnovljenim prostorima konjušnce postavljena je izložba zbirke pustnih mask.

Izložene maske su bile izrađivane na području ptujskog agrarnog zaleđa. Cilj izložbe je uputiti da maske nisu samo karnevalski rekviziti već zanimljivi kulturnopovijesni artefakti. Najpoznatiji pusni lik je korant, a 1960.  priredilo se prvo kurentovanje kada su po ptujskim ulicama nastupile tradicionalne pustne maske – orači, rusa, piceki, vile, medvedi i kurenti. Kurentovanje je postalo europski karneval, a Ptuj je primljen u Europsko društvo karnevalskih gradova FECC 1991. godine. Na izložbi je prezentirana karnevalska povorka s najkarakterističnijim maskama, uz panoe s tekstovima o karnevalskim običajima i izradi maski te pojedinačne maske za lice izložene u vitrinama, a postavljen je i kutak za djecu. Osim pustnih maski, prisutan je i kopjaš – maska koja se nosila na seljačkoj svadbi.

Pravilan smjer razgledavanja izložbi Dvorca, na koji upućuju gospođe vodiči, započinje prvim katom i sobama sa štukaturanim stropovima u kojima je postavljena izložba zbirke feudalne stanovanjske kulture iz razdoblja od 16. do 20. st. Prostori su opremljeni namještajem, slikama i upotrebnim predmetima iz ostavštine grofova Herberstein, koji su ovu građu početkom 20. st. donijeli iz obližnjih dvoraca Vurkberk i Hrastovec. Po njima se imenuje i posebna cjelina – Galerija Herberstein. Posebnost su bruseljske tapiserije iz 17. st. i originalno sačuvane kaljeve peći te zanimljivo uređen Grofičin salon s oslikanim tapetama i kineskim umjetninama. U pojedinim prostorijama sačuvane su freske. Izložba obuhvaća zbirku rodbinskih portretov s prikazom Žige Herbersteina, diplomata i vojskovođe 16. st., u turskom plaštu koji mu je poklonio Sujelman Veličanstveni.

Na kraju sjeverozapadnog krila nalazi se Slavnostna dvorana i kapela s oltarom, koju su uredili grofovi Lesli u 2. pol. 17. st. U dvorani je izložena zbirka portreta znamenitih turskih i europskih dostojanstvenika, vojskovođa, ljepotica iz sultanovog harema i stanovnikâ egzotičnih zemalja, koji su nastali krajem 17. st.  Posebnost je i Hasanov plašt te restaurirani izlošci iz Pokrajinskog muzeja Kočevje. U Dvorani se danas odvojaju koncertna i druga događanja, te su postavljene stolice i klavir.

Na drugom katu nalazi se grajska galerija u kojoj su izložena djela starih majstora te slike iz vremena od zadnje četvrtine 16. st. do sredine 18., uz izabrane komade pokućstva.

U vezanom hodniku izložena je specifična zbirka slika na steklu, koje su nastale u 19. st., uz rekonstrukciju radionice u kojoj su izrađivane. Slike su uglavnom religijske tematike i živih boja, a nalaze se obješene na zidu.

U ostalim prostorima izložena je izložba o Gospodih Ptujskih – srednjovjekovnoj obitelji koja je na ptujskem gradu živjela više od tristo godina, u razdoblju od 1131. do 1438. godine. Njihovom zaslugom su ustanovljeni dominikanski i minoritski samostan u Ptuju te romanička crkva na Ptujskoj gori. Izloženi su kipovi, makete, dijelovi kamenog crkvenog namještaja, keramičke srednjovjekovne posude i drugi artefakti koji pridonose općem uzdušju života u godinama njihovog djelovanja.

Nakon razgleda prvog i drugog kata spušta se u prizemlje gdje je postavljeno još nekoliko stalnih izložbi.

Zbirka glazbala je najbogatija zbirka glazbala u Sloveniji i broji oko 300 glazbala. Zbirka je podijeljena na tematske cjeline koje obuhvaćaju orkestar ptujske gradske garde i mlađi gradski orkestar te puhala, gudala i glazbala s tipkama. U svakoj sobi posebne cjeline postavljen je aparat na kojem se pritiskom gumba aktivira glazba određenog instrumenta. Posebnost je izložena rimska dvostruka tibia datirana u 2. ili 3. st. koja predstavlja raritet svjetskog značaja. Izrađena je od kosti i obložena barkom i ornamentiranom broncom. Tibia je pronađena u iskopavanjima pod vodstvom Ivana Tuška 1988. godine u kući bogatog građanina Poetovije. Uz tibiju je postavljena i vitrina s još nekoliko artefakata iz razdoblja prapovijesti, rimskog razdoblja i srednjeg vijeka, a sadrži dijelove uljanica, prsten, dio ručke, dijelove koštanih frulica, ogrlicu, dječju zvečku i zvona.

U posljednjoj prostoriji postavljena je izložba stolnog posuđa 18. i 19. st., a obuhvaća nekoliko vitrina s posebno izabranim izlošcima šalica, tanjurića i poslužavnika.

Posljednja zbirka je zbirka orožja, izložena u staroj slavnostni dvorani romaničkog palacija iz 12. st., koja se nalazi u prizemlju južnog trakta. Zbirka je nacionalnog značanja i sadrži više od 500 komada različitih vrsta oružja te zaštitne opreme od 15. do 20. st. Postavljena je na način da uprizoruje izgled prave dvorske oružarnice, koja se ovdje nalazila od 2. pol. 17. st. Većina oružja potječe iz obližnjeg vurberškog dvorca. Postavljena replika mača za dvije ruke omogućava uvid u njegovu težinu i isprobavanje njegovog korištenja.

U prizemlju i na svakom katu postavljeni su brojni kameni spomenici, a jedan od najznačajnih predstavlja uzidana nadrgobna ploča Friderika IX. Ptujskega, posljednjeg iz moćne rodbine, koji je umro 1438. godine.

Dvorište krasi veliki dvorski bunar s drvenom nadstrešnicom.

U preostalim prostorijama uređeni su toaleti i kafić koji poslužuje i na terasu pored bunara i nudi odličnu ledenu/kavu.

Iako smo Grad posjetili krajem kolovoza, spuštajuća magla i večernja vlaga ostavili su dojam uznapredovale jeseni i poseban osjećaj spokoja, koji je u povijesnim nesigurnim vremenima, eventualno mogao pružiti jedino dobro utvrđen dvorac na uzvisini iznad grada, poput ptujskog.

>Galerija fotografija [Vendi Jukić Buča | Berislav Buča]

Zahvaljujem Pokrajinskom muzeju Ptuj – Ormož na razgledu izložbi i fotografiranju.

Ljubljana 28 8 2013

Vendi Jukić Buča

Litaratura

Brence, Andrej, Šteiner Martin. Muzejske zbirke u ptujskem gradu. PMPO Ptuj, 2012.

Gomer Vojković, Mojca. Poetovionski mitreji. PMPO Ptuj, 2007.

Kratki vodič kroz Ptuj. Ptuj, 2009.

Internetska stranica PMPO  http://pmpo.si/

Ptujski dvorac. Foto: VJB.

Ptujski dvorac. Foto: VJB.