NARODNI MUZEJ SLOVENIJE najstarija je muzejska ustanova na području Slovenije. Poslanstvo je muzeja educirati i informirati javnost o povijesti slovenskog teritorija i slovenske kulturne baštine.

Narodni muzej Slovenije. Autor: VJB.

Narodni muzej Slovenije. Autor: VJB.

POVIJEST MUZEJA

Narodni muzej Slovenije osnovan je  15. listopada 1821. godine (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 9).

Opširnije o povijesti muzeja

15. listopada 1821. godine Kranjski provincijalni parlament u Ljubljani prihvaća odluku baziranu na prijedlogu biskupa Avguština Grubera o osnivanju provincijalnog muzeja kako bi se nastavilo znanstveno djelovanje Academiae operosorum, ustanovljene godine 1963., i Družbe za poljodjelstvo in koristne umetnosti na Kranjskem, osnovane 1767. godine (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 9). Muzej bi postao

‘centar u kojem bi sva nova otkrića pronašla svoju put i mogućnosti iskorištavanja za općenitu korist i napredak’ (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 9).

Muzej je isprva bio smješten u Pogačnikovu kuču u Salendrovoj ulici (NMS.si/Zgodovina muzeja). Prihvatio je donacije brojnih zbriki privatnih kolekcionara (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 10). Nakon arheoloških istraživanja provednih na području Ljubljanskog barja, Vača, Šmarjete, Mokronoga, Velikim Malenicama, koja su rezultirala brojnim nalazima iz razdoblja neolitika i halštata, prvotni prostori Muzeja postali su premali (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 10). Kustos Karel Dežman inicirao je gradnju nove zgrade, u kojoj se Muzej nalazi od 1888. godine (Lozar Štamcar  (ur.) 2007: 12). Zgradu je po dizajnu J. V. Hraskyja izgradio ljubljanski graditelj Viljem Treo, u razdoblju između 1883. i 1885. godine u klasničnom neorenesansnom stilu austro-ugarskih muzeja (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 14). Nakon prvog svjetskog rata, isprva nazvan Deželni muzej za Kranjsko, Muzej mijenja ime u Narodni muzej (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 13). Jedan dio zbirki Narodnog muzeja preuzima 1923. godine osnovan Etnografski muzej, a drugi 1944. godine ustanovljen Prirodoslovni muzej (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 13). Sredinom 20. stoljeća Narodni muzej osniva pet odjela, a stalni postav postavlja se 1957. godine i u obnovljenom dvorcu na Bledu (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 13; NMS.si/Zgodovina muzeja). 1997. godine Muzej mijenja ime u Narodni muzej Slovenije (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 13). 2006. godine renovira se lapidarij u prizemlju zgrade, kojemu se dograđuje zastakljeni vanjski lapidarij u  muzejskom vrtu (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 16).

MUZEJSKA DJELATNOST

  • Zbirke

Narodni muzej Slovenije djeluje na dvije lokacije – u Prešernovoj i Metelkovoj ulici, te skrbi o Muzeju Grad Snežnik, stalnom postavu Blejski grad te arheološkom parku Hrušici.

Zbirke obuhvaćaju arheološki odjel, kulturno-povijesni odjel, numizmatički i grafički kabinet, knjižnicu i konzervatorsko-restauratorski laboratorij (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 13). Donirane zbirke uključuju minerale grofa Zoisa, mekušce dugogodišnjeg vođe muzeja grofa Franza Hohenwarta, herbarij grofa Žige Hladnika, zoološke izloške i arheološke nalaze iz kanala Ljubljanice, dar župana Hradeckog, umjetničko-obrtničke artfakte i umjetnine grofa Erberga, numizmatičku zbirku biskupa Volfa i Jože Repežiča te biblioteku i grafike dr. Jakoba Zupana (Lozar Štamcar (ur.) 2007: 10).

U zgradi Narodnog muzeja Slovenije – Prešernova prezentirane su arheološka izložba, izložba o slovenskoj povijesti, zbirka antičkih kamenih spomenika i jedina egipatska mumija na području Slovenije (NMS.si/Prešernova). U Narodnom muzeju Metelkova stalni postav obuhvaća Povijesnu i umjetničku zbirku predmeta od 14. stoljeća do danas, a u prizemlju se izmjenjuju aktualne izložbe (NMS.si/Metelkova).

  • Arheološki odjel

Arheološki odjel najstariji je specijalizirani odjel u Sloveniji (NMS.si/Arheološki oddelek). Pribavlja, čuva i proučava arheološki materijal (NMS.si/Arheološki oddelek). Čuva manju zbirku artefakata iz Egipta i mumiju u oslikanom sarkofagu (NMS.si/Arheološki oddelek). Zbirka obuhvaća oko 95 000 artefakata datiranih od starijeg kamenog doba do srednjeg vijeka, od kojih su neki posebno dragocjeni.

To so npr. 55 000 let stara neandertalčeva koščena piščal iz jame Divje babe na Cerkljanskem, bronasta okrašena situla z Vač (okrog leta 500 pr. n.  š.), bronast pozlačen kip emonskega meščana iz Ljubljane (2. stoletje) in bleščeč nakit iz obdobja preseljevanja ljudstev (Kranj, 6. stoletje).

To su npr. 55 000 godina stara neandertalska koštana frula iz jame Divje babe (Cerkljansko), brončana ukrašena situla iz Vača (otp. 500 god. pr. n. e.), brončani pozlaćen kip emonskog građanina iz Ljubljane (2. stl) i blještavi nakit iz razdblja seobe naroda (Kranj, 6. st.).

(Prijevod: VJB)

  • Istraživačka djelatnost

Prvi kustos koji se posvetio arheologiji, Karel Dežman, započeo je terenska istraživanja 1875. godine (NMS.si/Arheološki oddelek). U razdoblju od 1889. do 1903. Alfonz Müllner je inventirao sve arheološke nalaze i objavio fotografije gradiva (NMS.si/Arheološki oddelek).

Muzej se aktivno bavi istraživanjima. Recentna istraživanja vodio je Peter Turk (Škocjan na Krasu, Pržan pri Ljubljani), a trenutno traju iskopavanja u Kamni Gorici pri Ljubljani (započeta 2004. god.).

  • Izdavačka djelatnost

Knjižnica Narodnog muzeja Slovenije specijalizirana je knjižnica otvorena za javnost (NMS.si/Knjižnica). Većina publikacija nabavlja se razmjenom sa slovenskim i inozemnim ustanovama (NMS.si/Knjižnica). Narodni muzej Slovenije izdaje serijske publikacije Argo, Situla, Katalogi in monografije te Viri: gradivo za materialno kulturo Slovencev.

Literatura

Lozar Štamcar (ur.) 2007. Lozar Štamcar, Maja. Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije. Ljubljana, 2007.

Internetska stranica Narodnog muzeja Slovenije – www.NMS.si

[slideshow gallery_id=”7″]

>Lapidarij NMS

Fotografije: Vendi Jukić Buča.

Zahvaljujemo NMS na mogućnosti fotografiranja.