U petak, 23. svibnja 2014. godine u 11 sati,  Dragana Kunčer (Istorijski institut, Beograd) održat će predavanje u Centru Studia Mediterranea u Splitu, pod naslovom ‘Portret dalmatinskog biskupa krajem 6. st.’.

Uvodna riječ: dr. sc. Ivan Basić.

Dragana Kunčer je klasična filologinja, istraživač suradnik na Istorijskom institutu u Beogradu. Objavila je više prijevoda sa latinskog jezika, kritičko izdanje srednjovjekovnog rukopisa, kao i nekoliko znanstvenih radova. Njen dosadašnji istraživački rad zasniva se najvećim dijelom na proučavanju kasnoantičkog i srednjovjekovnog latinskog jezika koji se koristio na području Balkana. Prevela je Senekino djelo De brevitate vitae (O kratkoći života, 2002) i ulomak Aristotelova traktata o meteorologiji (2003). S Tiborom Živkovićem priredila je kritičko izdanje i prevela tzv. Ljetopis popa Dukljanina (Gesta regum Sclavorum, 2009) te Anonymi Descriptio Europae Orientalis (2013). Trenutno izraĎuje doktorsku disertaciju pod naslovom Zbirka pisama pape Grigorija I kao izvor za utvrđivanje formi latinofone komunikacije krajem 6. veka u rimskoj provinciji Dalmaciji.

Izvor

Emailom dr. sc. Ivan Basić

FFST - Poziv na predavanje Dragane Kunčer 'Portret dalmatinskog episkopa krajem 6. veka'. Ustupio: IB.

FFST – Poziv na predavanje Dragane Kunčer ‘Portret dalmatinskog episkopa krajem 6. veka’. Ustupio: IB.