Prenosimo službeno priopćenje.

Kakšne fotografije iščemo na natečaju »Ostanki mesta + Foto Emona«?
Fotografije, ki s svojo tematiko spodbujajo obiskovalce k raziskovanju kulturne dediščine (doma in   po svetu), premisleku o njej ter njeni vpetosti v sodobni čas.
Fotografije, ki spodbujajo k razmisleku o preteklosti in vlogi preteklosti v sodobnem času.
Fotografije, ki ponujajo avtorski pogled na zgodovino in preteklost.
Fotografije, ki niso zgolj dokument, ampak so odraz kreativnega pristopa k tematiki (zgodovine, arheologije, urbanizma, arhitekture … )
Fotografije, ki prikazujejo konkretno lokacijo, ostanke stavb ali predmete iz preteklosti (doma in po svetu).

Malo v šali malo zares, še nekaj primerov …

Mlada družinica si je priredila piknik na kamnu, ki je ostanek rimske kloake.

Utrujeni beduin počiva ob vznožju piramide.

Sončni zahod skozi razpoke stebra rimskega templja.

Pes, ki pije iz srednjeveškega vodnjaka.

Machu Picchu v jutranji meglici.

…. In vse tisto, kar vas navdihuje, navdušuje in je vredno vaše refleksije, ki jo lahko izrazite skozi fotografski objektiv med svojimi potmi po svetu ali na svojih vsakdanjih poteh. Bodite ustvarjalni in duhoviti!

Ali so fotografije časovno in krajevno omejene?
Ne.

V kateri dve kategoriji bodo uvrščene fotografije, prispele na natečaj »Ostanki mesta + Foto Emona«?
Krakovsko nabrežje: fotografije, ki v sebi nosijo sledi o antičnih obdobjih v Ljubljani – v ožjem smislu rimske Emone. Tivoli: fotografije, ki so prikaz preteklosti – preteklih civilizacij, mest z bogato zgodovino, zgodovinskih naselbin, ki pa je vključena v sodobno življenje posameznika;

Kako se prijavim na natečaj »Ostanki mesta + Foto Emona«?
Sodelujoči na e-mail galerija.jakopic@mgml.si najprej pošlje: fotografije v nizki ločljivosti, podatke o avtorju, kraj in leto nastanka fotografije, naslov fotografije (ki pa ni obvezen).
Po prejemu e-maila vam bomo odgovorili z navodili, kam lahko sodelujoči  naloži fotografije v visoki ločljivosti. Po prejemu fotografij v visoki ločljivosti je vaša prijava popolna.

Kaj storiti, če se na natečaj »Ostanki mesta + Foto Emona« prijavljam kot mladoletna oseba?
Če se na natečaj prijavljate kot mladoletna oseba, ne pozabite prijavi priložiti pisnega soglasja staršev oz. skrbnika (obrazec se nahaja na zadnji strani razpisa).

Kako bo potekal izbor na natečaju »Ostanki mesta + Foto Emona«?
Izbor bo opravila strokovna žirija tako, da bo med vsemi poslanimi fotografijami izbrala najbolj zanimive v obeh kategorijah (za obe razstavišči).

Ali bodo na obeh razstaviščih na ogled fotografije sodelujočih fotografov?
Tako je. Vendar pa bo del izbora na razstavišču Tivoli predstavljal tudi kuratorski izbor fotografov, ki bodo po strokovni presoji izbrani izven natečaja.

Kako lahko glasujem preko facebook strani natečaja »Ostanki mesta + Foto Emona«?
Ves čas natečaja na facebook strani natečaja poteka glasovanje za najljubše fotografije po izboru občinstva. Komisija bo izbranega avtorja občinstva, ki bo na facebook strani prejel največ »všečkov«, prav tako uvrstila v svoj izbor.

Koliko fotografij moram poslati na natečaj »Ostanki mesta + Foto Emona«?
Na natečaj se lahko prijavite z najmanj dvema fotografijama. Če pošljete samo dve fotografiji in če bosta le-ti izbrani, si morate predstavljati, da bosta na razstavi postavljeni skupaj kot vaš fotografski izdelek, torej je prav, da se med seboj vizualno ali vsebinsko ujemata – zato govorimo o »diptihu«, pri čemer pa gre dejansko za par – torej dve samostojni fotografiji, med katerima obstaja smiselna povezava.

Ker bo torej vsak izbrani avtor predstavljen z dvema fotografijama, je prijava zgolj z eno fotografijo neveljavna.

Kaj se zgodi, če na fotografski natečaj »Ostanki mesta + Foto Emona« pošljem več diptihov / fotografij?
Na fotografski natečaj lahko pošljete več fotografij, vendar pa bosta lahko izbrani le dve fotografiji (en »diptih« = en par fotografij = dve fotografiji) posameznega avtorja. Če boste poslali na natečaj na primer osem fotografij, lahko strokovna žirija sama izbere, kateri dve tvorita najboljši »diptih« posameznega avtorja.

Do kdaj je čas za prijavo na natečaj »Ostanki mesta + Foto Emona«?
Do 15. maja 2014 do 12. ure.

Kaj je osnovni namen natečaja?

Osnovni namen natečaja je spodbujati kreativnost, premislek sodobnega fotografa o preteklosti, ki nas obdaja in se predvsem lepo imeti! In če imate še kakršnokoli dilemo – pišite na galerija.jakopic@mgml.si

>PRAVILA + PRIJAVNICA

Izvor

MGML PRESS

MGML - V + O za natečaj OSTANKI MESTA + FOTO EMONA. Autor: Matevž Paternoster. Ustupio: MGML PRESS.

MGML – V + O za natečaj OSTANKI MESTA + FOTO EMONA. Autor: Matevž Paternoster. Ustupio: MGML PRESS.