Hrvatsko arheološko društvo, Newsletter #31. 19.11.2018.
View this email in your browser

Newsletter

In Memoriam
Valerija Damevski 19. IX. 1925.- 11.11.2018.

Počasna članica Društva Valerija Damevski preminula je 11.11.2018. Valerija Damevski rođena je 19. IX. 1925. god. u Cerniku nadomak Gradiške  U obližnjoj Gradiški pohađala je gimnaziju, a u istom je gradu i maturirala Od 1. XI. 1957. god. stalno je zaposlena u Arheolo{kome muzeju u Zagrebu, U suradnji s Brankom Vikić-Belančić sudjelovala u realizaciji „zagrebačkog« sveska u glasovitoj međunarodnoj seriji Corpus vasorum antiquorum. Znanja iz tih oblasti obogačivala je povremenim studijskim boravcima u južnoj Italiji, poglavito na Siciliji, a također i u Austriji. Autor je nekoliko izložba s tom tematikom. V. Damevski je mnogo truda posvetila i proučavanju zbirke antičkog stakla u Arheološkome muzeju u Zagrebu. Primjer rada je i izložba  “Rimsko staklo iz zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu”, koja je bila priređena 1985. god. Sudjelovala je u terenskim istraživanjima Muzeja (Varaždinske Toplice, Ščitrajevo, Benkovac (Okučani) i mnogi drugi.

Svakako treba spomenuti i njezin doprinos velikim izložbenim projektima koji su s naslovima “Tesori nazionali della Croazia. Capolavori dei Musei di Zagabria, odnosno Arte e cultura in Croazia. Dalle collezioni del Museo Archeologico di Zagabria”, koje su 1991. i 1993. god. bile postavljene u Arezzu i Torinu u Italiji.
Detaljan životopis i bibliografiju možete naći u 41. broju VAMZ-a posvećenom upravo njoj kao kustosici, arheoologinji i dragoj kolegici.
Vjekoslav Štrk (28. 7. 1949. – 3. 10. 2018.)
Nakon duge i teške bolesti, u 3. 10. 2018. nas je napustio Vjekoslav Štrk, arheolog, dugogodišnji kustos Zavičajnog i Gradskoga muzeja u Čazmi.
Rođen je u Pakracu gdje je i živio nakon odlaska u mirovinu 2014. godine. Školovao se u Pakracu te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomiravši arheologiju. Kraće vrijeme po završetku studija radio je u Državnom arhivu u Bjelovaru.
Od 1981. godine zaposlio se u Čazmi radeći pola radnoga vremena kao kustos Zavičajnog muzeja, a pola kao tajnik Samoupravne interesne zajednice za kulturu i informacije. Od 1985. godine radi poslove kustosa, a 1990-tih je bio ravnatelj Centra za kulturu Čazma u čijem sastavu je muzej.
Od početka svojega kustoskog rada u Čazmi, Vjekoslav Štrk je rekognoscirao i istraživao više arheoloških lokaliteta u Čazmi (ranobrončano nalazište „Rađinac“, crkvu sv. Marije Magdalene i samostan uz crkvu, srednjovjekovnu utvrdu u Čazmi, dvor Svibovec u Narti te druge lokalitete u Čazmi i okolici). Kao tajnik SIZ-e sudjelovao je u obnovi i restauraciji crkve sv. Marije Magdalene, posebno orgulja (kolaudacija 1983. godine). Objavljivao je stručne radove vezane uz povijest i arheologiju Grada i nekadašnje Općine Čazma.
Vjekoslav Štrk pokopan je na gradskom groblju u Pakracu.

Mate Radović 1974 – 2018Mate Radović rođen je na Viru 1974. godine, a diplomirao je arheologiju i povijest na nekadašnjem zadarskom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Tema diplomskog rada bila je iz područja arheologije, kojoj se u potpunosti posvetio i nakon studija. Njegov magistarski rad iz arheologije Istočnog Jadrana nosio je naslov „Starohrvatska groblja od 7. do 12. stoljeća na području Dalmacije omeđenom rijekama Zrmanjom i Krkom“.
Kao arheolog i kustos Muzeja ninskih starina najveći doprinos za otok dao nedavnim virskim otkrićima na lokalitetu Smratine.
No Radović nije bio posvećen samo arheologiji.
Kao politička osoba, sa snažnom socijalnom sviješću i liberalnim svjetonazorom te inspiriran životnim djelom pjesnika, političara i filozofa Vlade Gotovca, Radović je od sredine 1990-ih bio član HSLS-a i socijalno-liberalni koalicijski predstavnik u Općinskom vijeću do današnjeg dana. U mandatu od 2017. godine Radović je bio zamjenik predsjednika Općinskog vijeća i službeni predstavnik Općine Vir na mnogim svečanostima na Viru, događajima u Zadru, Zadarskoj županiji, cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu.

Izvještaji iz rada Društva

Izvještaj o   Znanstvenom skupu „Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije” nalazi se ovdje.
Izvještaj  Druge redovite sjednice Središnjeg odbora Hrvatskog arheološkog društva nalazi se ovdje.
Izvještaj Godišnje skupštine Hrvatskog arheološkog društva nalazi se ovdje.
Izdanja HAD-a
Prošlo je više od godine dana od našeg druženja u Kaštelima. Nadamo se kako Vam je ostao u ugodnom sjećanju!
Do kraja ožujka ove godine trebali ste poslati svoje radove za objavu u Izdanjima HAD-a (Kaštela). Rok je produžen do kraja prosinca 2018. godine.
Molimo Vas da se odazovete i pošaljete nam svoj prilog kako bi uspješni skup u Kaštelima zaokružili na najbolji mogući način!
Ako niste u mogućnosti poslati rad do zadanog roka ili odustajete od objave rada u Izdanjima molimo Vas da nam javite. Hvala!
Email:
Ivanka Kamenjarin
I Z D A N J A
H R VAT S KO G
A R H E O L O Š KO G D R U Š T VA
S V E Z A K 3 1Arheologija na Dunavu

Upravo tiskano!!!

Znanstveni skupovi

Web strainca skupa

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 6. znanstvenu konferenciju Metodologija i arheometrija koja će se održati

6. i 7. prosinca 2018. godine

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Lost Centuries or Age of Transformation? Rethinking the Late Hallstatt/Early La Tene Transition (Izgubljena stoljeća ili vrijeme promjena? – ponovno promišljanje prijelaza iz halštatske u latensku kulturu)

Međunarodni skup najviše razine odvija se pod visokim pokroviteljstvom European Association of Archaeologists i Hrvatskog arheološkog društva, a jedan je od rijetkih događaja u Republici Hrvatskoj kojem je dodijeljena međunarodna oznaka European Year of Cultural Heritage 2018.

 Fotografija Gradski muzej Požega.
Na skupu će sudjelovati 35 pozvanih sudionika iz 11 zemalja sa 30 izlaganja. Organizatori skupa su University of Edinburgh, Filozofski fakultet (Odsjek za arheologiju), Arheološki muzej u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja i Institut za arheologiju.

Izložba

STAKLENE SVJETILJKE KROZ VRIJEME
Staklene svjetiljke u Hrvatskoj od 1. do 19. stoljećaIzložba Staklene svjetiljke kroz vrijeme obuhvaća pregled tipološki vrlo raznolikih svjetiljki koje su u širokom vremenskom rasponu od 1. do 19. stoljeća bile u opticaju na području Hrvatske, najčešće u svakodnevnoj funkciji osvijetljavanja sakralnih ili profanih, javnih ili privatnih prostora.
Izložit će se primjerci svjetiljki od rijetkih sačuvanih antičkih lucerni do uljanica 19. stoljeća s prepoznatljivim globularnim recipijentom za ulje, izložba obuhvaća staklene replike nekolicine najzastupljenijih formi srednjovjekovnih i novovjekovnih svjetiljki, te vrlo zanimljive rekonstrukcije prototipnih povijesnih formi suvremenih lustera. Izložba ukupno sadrži 103 primjerka staklenih svjetiljki, cjelovitih, fragmentiranih i rekonstruiranih.
  Za potrebe  realizacije ostvarena suradnja sa čak 10 muzejskih ustanova u Hrvatskoj koje su ustupile materijal iz vlastita fundusa.

Impressum izložbe

Poseban nalaz

Rimske staklene svjetiljke
Rimske staklene su svjetiljkee, za razliku od keramičkih i brončanih, vrlo rijetke. Na pozivnici i plakatu izložbe “Staklene svjetiljke kroz vrijeme” prva dva predmeta s lijeve strane su dvije staklene svjetiljke  iz Splita i Visa, koja su u Dalmaciju najvjerojatnije importirana iz zapadnih radionica Rimskog Carstva, od 1. – 3. st. po. Kr.
Poštovani članovi!

PODSJEĆAMO NA UPLATU ČLANARINE ZA 2018. GODINU.
Uplatnice se NEĆE slati poštom!

Članarina iznosi: 100 kuna za umirovljenike i pripravnike, 200 kuna za redovite članove 250 kn za članove u inozemstvu Članarina se uplaćuje na račun Društva IBAN HR 3023600001101512624 (općom uplatnicom ili putem Internet bankarstva), uz napomenu da se pod poziv na broj upiše članski broj koji se nalazi na članskoj iskaznici Uplatnice se više neće slati poštom.

Prilikom zaprimljene uplate na Vašu kontakt adresu biti će poslana markica za 2017. godinu. Nakon uplate slobodno kontaktirajte tajnicu Društva kako bi ubrzali proces dostave markica. Ukoliko Vašu članarinu plaća Vaš muzej koji prema fiskalnoj odgovornosti treba račun kako bi platio članarinu molim kontaktirajte tajnicu Društva kako bi Vam računovodstvo HAD-a ispostavilo isti.

OBAVIJESTI IZ RADA DRUŠTVA

Izdanja Hrvatskog

arheološkog društva

Prilozi za iduća Izdanja Hrvatskog arheološkog društva « Arheologija Požeške kotline i zapadne Slavonije» primaju se do 1. travnja 2019.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Ukoliko se još niste odazvali na ovu obavijest molimo obratite pažnju!
Prema novom zakonu o udrugama svaka udruga je dužna voditi popis svojih članova s podacima koji sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo, ako već niste da nam što hitnije dostavite ove podatke na email društva. hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Obavijesti HAD-a upute autorima

Prilozi za idući broj Obavijesti HAD-a primaju su se do 20. travnja 2019.

Rukopis treba dostaviti isključivo na CD/DVD-u, ili pak poslati na e-mail Društva
(hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr).

POTPUNI TEKST S DETALJNIM UPUTAMA MOŽETE NAĆI OVDJE.

Unutar rubrike pod nasovom POSEBAN NALAZ možete poslati uredništvu newsletter-a informaciju o nečem novom iz Vaših  istraživanja,  bilo da je riječ o izuzetno zanimljivom lokalitetu, pokretnom nalazu, podatku iz arhive ili  novim analizama. Kako je navedeno i kod uputa za Vaše obavijesti, tekst ne smije biti veći od 700 slovnih mjesta i mora biti popraćen fotografijom.  Poželjno bi bilo da  je lektoriran. U svakom newsletteru predstavit ćemo po jedan takav nalaz. Nalaz može biti i povezan uz muzejsku izložbu,  stalni postav ili objavu kao u oglednom primjeru, ali prihavćamo i informacije koje  nisu  predviđene za izlaganje ili objavu. Iskoristite Newsletter društva za diseminaciju vašeg rada i podijelite s nama vaše posebne nalaze.

UPUTE ZA NEWSLETTER

VAŠE OBAVIJESTI

Vrlo rado ćemo i Vaše obavijesti (o muzejskim izložbama, projektima, publikacijama, znanstvenim skupovima, te za rubriku Poseban nalaz) slati kroz naš newsletter koji će izlaziti više puta godišnje. Kako bi i Vaše obavijesti, koje Vam šaljemo ovim putem, bile što kvalitetnije molimo Vas da uredništvu olakšate posao te da tekst ne prelazi 700 slovnih mjesta, a za najave izložbi i znanstvenih skupova molimo vas da tekst oblikujte u kratke natuknice. Načelno, kao model možete koristiti prethodni broj Newslettera. Ukoliko su informacije o događanju koje najavljujete postavljene na mrežne stranice molimo Vas nam da nam dostavite i link na njih. Uvijek je ljepše ako je popraćeno fotografijom po Vašem izboru. Također ukoliko imate informaciju da netko od članova društva ne prima newsletter biti ćemo zahvalni ako ga proslijedite te sugerirajte članu da se može prijaviti na listu klikom na predviđeni link na dnu newslettera ili neka valjanu adresu pošalje na službeni mail Društva.
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr

Arhiva zapisinika i izvještaja o radu

godišnja skupština i zapisnik sjednice Središnjeg odbora

Navedene zapisnike možete pročitati na stranici “zapisnici Središnjeg odbora” ili “zapisnici godišnjih skupština“. (na stranice možete otići i pritiskom na link)

Izvještaj o radu Društva možete naći ovdje.

Academia.edu profil Društva

Pratite publikacije društva na našem Academia.edu profilu
Facebook
Website
Email
Our mailing address is:
hrvatsko.arheolosko.drustvo@zg.t-com.hr
arhiv newslettera možete pratiti na stranicama društva
http://www.hrvatskoarheoloskodrustvo.hr/unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp

Info
HAD PRESS