Institut za arheologiju, Newsletter #52 7.5.2019.
Pogledaj u web pregledniku
Događanja

Events

Identiteti
PredavanjeGöbeklitepe – početna/nulta točka povijesti

Petak, 17. svibnja 2019. u 11 h
Knjižnica Instituta za arheologiju, Zagreb

Identities
LectureGöbeklitepe – start/zero point of history

Friday, 17th May 2019, 11 AM
Library of the Institute of Archaeology, Zagreb

Institut za arheologiju ima čast pozvati Vas na predavanje Göbeklitepe – početna/nulta točka povijesti koje će održati g. Celal Uludağ, direktor Şanlıurfa Haleplibahçe Muzeja i voditelj istraživačkog tima lokaliteta Göbeklitepe. Predavanjem će biti obuhvaćeni rezultati dugogodišnjih istraživanja na ovom lokalitetu koji je od 2018. godine uvršten na UNESCO listu svjetske baštine.
Pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da nam se pridruže!
Institute of Archaeology is honoured to invite You to the lecture Göbeklitepe – start/zero point of history to be held by Mr. Celal Uludağ, Director of the Şanlıurfa Haleplibahçe Museum and a leader of Göbeklitepe’s research team. Lecture will cover the results of long-term research on this site, which was included in the UNESCO World Heritage List in 2018.
We invite all interested colleagues to join us!
Krajolici
Međunarodni znanstveni skupKorištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja – preliminarni program

6. lipnja 2019.
Institut za arheologiju, Zagreb

Landscapes
International conferenceUsing landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research – preliminary programme

6th June 2019
Institute of Archaeology, Zagreb

Poštovane kolegice i kolege!
Pozivamo Vas da sudjelujete na 6. međunarodnom znanstvenom skupu srednjovjekovne arheologije pod naslovom Korištenje krajolika u srednjem vijeku u svjetlu interdisciplinarnih istraživanja koji organizira Institut za arhelogiju u Zagrebu. Međunarodni znanstveni skup održat će se 6. lipnja 2019.
Preliminarni program dostupan je ovdje.
Dear colleagues!
We are kindly inviting You to participate in the 6th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology entitled Using landscape in the Middle Ages in the light of interdisciplinary research, organized by the Institute of Archaeology in Zagreb. International Scientific Conference will be held in Zagreb on the 6th of June 2019.
Preliminary programme is available here.
Tereni

Excavations

Tehnologija i gospodarstvo

Nova kampanja arheoloških istraživanja na lokalitetu Tar – Stancija Blek

Svibanj – lipanj 2019. g.

Technology and economy

New research campaign at the site Tar – Stancija Blek

May – June 2019

Tijekom svibnja i lipnja 2019. g. suradnjom Institut za arheologiju, Zavičajnog muzeja Poreštine i Alma Mater – Sveučilišta u Bologni proveste će se arheološka istraživanja na lokalitetu Tar – Stancija Blek, nakon kojih će uslijediti zahvati konzervacije ziđa. Istraživanja sufinanciraju Ministarstvo kulture, Općine i TZ Općine Tar-Vabriga/Torre-Abrega.
Ovogodišnja će istraživanja zahvatiti različite zone ovog višefaznog lokaliteta, a nastavno na prošlogodišnja istraživanja dovršit će se istraživanja grobova uz crkvu i prostoru između ogradnoga zida i središnje arhitektonskog sklopa, sjeverno od kojeg će, na temelju rezultata geofizike, započeti istraživanja novog sektora.
Zainteresirani kolege i šira javnost dobrodošli su na teren, a nakon istraživanja održat će se i javna prezentacija rezultata.
During May and June 2019, thanks to a collaboration between the Institute of Archaeology, the Poreč heritage museum and Alma Mater – University of Bologna, a new excavation campaign at the Tar – Stancija Blek site will be carried out, after which conservative work on the wall remains will be conducted. Research at the site is financed by the Ministry of culture, Tar-Vabriga/Torre-Abrega municipality and Tourism office.
This year’s research at this multiphase site will include, continuing last year’s activities, excavation of the graves found  in the vicinity of the church and in the area between the fortification wall and the central complex, while on the bases of  geophysics’ results a new sector to the north of it will be opened.
Colleagues and the general public are invited to visit us during fieldwork, while after the campaign a public presentation of the results will be held.

Obavijesti

Notifications

Izdavaštvo

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol. 35/2018

Publishing

Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb, Vol. 35/2018

Zadovoljstvo nam je izvijestiti da je časopisu Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 35/2018, kao i svim radovima u tom broju, dodijeljen je DOI broj. Časopis je dostupan na portalu Hrčak.
We are pleased to announce that DOI number was assigned to the journal Contributions of Institute of Archaeology in Zagreb 35/2018 as well as to all the papers in this volume. Journal is available at Hrčak portal.
.

Održano

Past Events

Krajolici

Okrugli stol i predstavljanje projekta “Rab Archaeological
(T)races”

Petak, 3. svibnja 2019. g. u 19 sati
Gradska Vijećnica Grada Raba, Trg Municipium Arba 1, Rab

Info:
IARH PRESS