Tema raziskave: Paleoekološke raziskave v Julijskih Alpah
Cilj raziskave je proučiti spremembe holocenske vegetacije in človekov vpliv v različnih arheoloških obdobjih na območju visokogorja Julijskih Alp, da bi bolje razumeli vzroke za spremembe okolja v preteklosti (klimatska nihanja, človekov vpliv na okolje skozi čas). Osnova doktorske disertacije bo palinološka raziskava sedimentov alpskih visokogorskih jezer na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) in rekonstrukcija razvoja rastlinstva v zadnjih 12.000 letih. Podrobnejši načrt multidisciplinarne raziskave bo izdelan po pogovoru s kandidatom/kandidatko, glede na oddano dispozicijo, njegove/njene raziskovalne interese in osnovno izobrazbo*. K prijavi na razpis vabim kandidate/kandidatke, ki so zaključili dodiplomsko usposabljanje na enem od sledečih raziskovalnih področij: biologija, geologija, arheologija, geo/kemija ali fizična geografija.

Mladi raziskovalec(ka) bo del dinamične raziskovalne ekipe Inštituta za arheologijo ZRC SAZU ( https://iza2.zrc-sazu.si/sl/sodelavci#v). V času študija bo opravil(a) par dni težjega terenskega dela in nekaj tednov laboratorijskega dela (delo z nevarnimi kemikalijami), največji del raziskave pa bo potekal v pisarni: kandidat(ka) mora biti pripravljen(a) na dolgotrajno sedenje za mikroskopom in identifikacijo pelodnih zrn. Raziskava v TNP je multidisciplinarna in poteka v sodelovanju z geologi oddelka za geologijo NTF Univerze v Ljubljani (prof. A. Šmuc) in francoskimi partnerji (dr. P. Sabatier, EDYTEM, Chambery), ki jih bo mladi raziskovalec/(ka) v času študija tudi obiskal(a).

Mentorica: dr. Maja Andrič, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, maja.andric@zrc-sazu.si , tel. (0)1 4706434, GSM: 051 637344,

Objava razpisa: Razpis bo predvidoma objavljen v prvi polovici junija 2018 na spletni strani ZRC SAZU (https://www.zrc-sazu.si/sl) in najava v Delu, v skladu z določili 112. ̶ 115. člena ‘Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti’. Razpisni pogoji bodo predvidoma podobni kot lani, lanskoletna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZRC SAZU: https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce-mz-v-letu-2017-0 . Za več informacij v zvezi s pogoji in rokom objave razpisa prosim kontaktirajte upravo ZRC SAZU: g. Tanja Valte, tanja.valte@zrc-sazu.si , (01) 4706413.

Od kandidatov/kandidatk pričakujem, da bodo poleg obrazcev in izjav, ki bodo podrobneje opredeljeni v razpisu, oddali še:
  • Curriculum vitae
  • *Kratko dispozicijo doktorske disertacije (ca. 1̶ 2 strani, največ 1500 besed)
  • Besedilo po lastnem izboru (npr. članek ali diplomska naloga kandidata)
  • Kontaktne podatke (naslov, naslov e-poste in telefonsko številko) dveh raziskovalcev/profesorjev, ki jih lahko poprosim za mnenje o vašem delu; lahko priložite tudi priporočila

Izbrani/a kandidat(ka) bo z delom predvidoma začel(a) 1. oktobra 2018.