OPĆI PODACI

Vrsta muzeja: lokalni

 • Ravnateljica: Mirjana Šperanda, prof., muzejska savjetnica
 • Adresa: Matice hrvatske 1
 • Telefon: +385 (34) 272 130
 • Telefax: +385 (34) 276 017
 • Web stranica
 • Email
 • Radno vrijeme: od 9 do 14 sati, poslijepodne i vikendom prema dogovoru
 • Uaznice: odrasli 10,00 kn, djeca i umirovljenici 5,00 kn, grupe iznad 15 posjetitelja 5,00 kn
 • Stalni postav, povremene izložbe

 

GRADSKI MUZEJ POŽEGA sakuplja, istražuje, obrađuje i zaštićuje muzejske spomenike i artefakte  s područja Požege i Požeštine od prapovijesti do danas.

Gradski muzej Požega. Autor: Vendi Jukić Buča.

Gradski muzej Požega. Autor: Vendi Jukić Buča.

POVIJEST MUZEJA

Muzej je osnovan 6. prosinca 1924. godine zaslugom Julija Kempfa. U današnjoj muzejskoj zgradi djeluje od 1953. godine.

Opširnije o povijesti muzeja

Julijan Kempf bio je istaknuti Požežanin, prosvjetni djelatnik, gradonačelnik, te povijesničar koji je svoj rad posvetio izradi velike monografije o Požegi i Požeškoj županiji početkom 20. st. Njegovim poticajem osnovan je Gradski muzej Požega, koji je tokom razdoblja svoga djelovanja promijenio nekoliko lokacija u užem dijelu grada, uključujući i prvi stalni postav u Županijskoj palači. Zalaganjem profesora Antuna Bauera, Grad je 1953. g. kupio reprezentativnu baroknu trgovačku građansku kuću Krauss s početka 18. st. u koju je smješten Muzej, koja postaje zaštitni znak Muzeja. S vremenom se povećavala djelatnost Muzeja i količina građe koju čuva, te se Muzej proširio na građansku kuću Spitzer s početka 20. stoljeća na Trgu Svetog Trojstva, te građansku kuću s početka 20. stoljeća u ulici Matice Hrvatske.

Tijekom posljednjih petnaestak godina Muzej je promijenio sedam privremenih verzija stalnog postava, s ciljem pronalaženja najadekvatnijije forme prezentacije povijesne i kulturne vrijednosti Požege i Požeštine. Današnji privremeni stalni postav nalazi se u nekadašnjem prostoru trgovine Spitzerove kuće (Veliki izložbeni salon). Kao kulturna konstanta Grada Požege i Požeštine, poslije više od osamdeset godina, Gradski  muzej u Požegi na pragu je realizacije velikog, sveobuhvatnog stalnog postava na oko 1 690 m2, koji zanimljivom muzeološkom koncepcijom kružnim tokom kroz četiri etaže povezuje kompleks od tri reprezentativne zgrade u srcu grada.

MUZEJSKA DJELATNOST

Po svome tipu Muzej je zavičajni i kompleksni, a četiri odjela, Arheološki, Povijesni, Povijesno umjetnički s galerijom te Etnografski, skrbe o 16 zbirki s oko 30 tisuća predmeta.

 • Zbirke Arheološkog odjela  – Zbirka prirodoslovlja i Arheološka zbirka

Unutar Prirodoslovne zbirke čuvaju se uzorci stijena, ruda i okamina koji svjedoče o razvoju kemozojskih naslaga u Papuku te ekološkom sistemu starom nekoliko milijuna godina.

Arheološka zbirka obuhvaća nalaze iz prapovijesti – paleolitika (kosturni ostaci sisavaca pronađeni su kod sela Zarilca gdje se nalazio logor lovaca na mamute), neolitika (ostaci najstarijeg neolitskog naselja starčevačke kulture pronađeni su u Požegi), eneolitika (ostaci grobova u selu Jakšić sadržavali su cijele keramičke posude lasinjske kulture), kasnog brončanog doba (ostaci posuda iz grobova kulture polja sa žarama iz Zarilca, Požege i Grabarja) te starijeg željeznog doba (lokaliteti Kaptol i Velika). Rimsko razdoblje obilježeno je ostacima naselja i grobalja unutar kojih su pronađeni spomenici, skulpture, novac, predmeti svakodnevne upotrebe, keramičke i staklene posude te nakit. Iz ranog srednjeg vijeka potječe nalaz zlatnog nakita iz groba s početka 9. st., koji se danas nalazi u bečkom muzeju. Nalazi iz ranosrednjovjekovnog groblja u Drenovcu danas se nalaze u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Rudina je najzanimljivije nalazište na kojem su otkriveni temelji romaničke crkve i benediktinske opatije sv. Mihovila, datirani u 12. st., koje je prema nalazima keramike, nakita, novca te kamenih glasačkih kuglica, egzistiralo do 16. st. kada ga razaraju Turci. Najpoznatiji su ulomci kamenih konzola s prikazom glava, jedinstveni unutar kompleksnog razvoja romaničke skulpture. Na ovom lokalitetu pronađeni su natpisi – prvi hrvatski natpis pisan latinicom, glagoljski natpis te još jedan latinski i natpis pisan bosančicom.

 • Izdavačka djelatnost

Muzej izdaje kataloge, stručne publikacije te časopis ‘Vjesnik Gradskog muzeja Požega’.

Unutar Muzeja djeluje i  suvenirnica u kojoj se, za prigodnu cijenu, mogu kupiti odljevi ‘glava s Rudina’, te ostali arheološki suveniri – replike te muzejske publikacije.

Literatura

Web stranica GMP

Publikacija Gradski muzej Požega – Privremeni postav