Arheološki susreti

Znanstveni skupovi, kongresi, konferencije, seminari, predavanja
Radionice, manifestacije, vodstva...

SEQS 2017 – Tautavel, Eastern Pyrenees, France

SEQS 2017 – Tautavel, Eastern Pyrenees, France INQUA - SACCOM Commission on Stratigraphy and Chronology INQUA – SEQS Section on European Quaternary Stratigraphy Quaternary stratigraphy and hominids around Europe: Tautavel (Eastern Pyrenees). Tautavel, France, 11 – 15...

Brojač pregleda pojedinog posta započeo je s evidencijom 21.3.2016. u 22h. Broj pregleda po pojedinom postu prije navedenog datuma nije evidentiran i uključen u prikaz, tj. prikazani broj pregleda pojedinog posta odnosi se na stanje od trenutka uključenja plug-ina. Brojač je uključen radi transparentnog praćenja broja pregleda pojedinog posta na Portalu.
Izdvojeno
562 Total Views 3 Views Today