ARHEOMETRIJA KERAMIKE – epizoda iz labosa
U knjižnici Instituta za arheologiju 21. ožujka 2014. održan je seminar na temu arheometrije keramike. Seminar je organizirala Andreja Kudelić koja je također održala predavanje o svojim iskustvima tijekom boravka u laboratoriju Instituta za primjenjenu Geologiju Sveučilišta za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti u Beču, gdje je provela analize keramičkih ulomaka s brončanodobnih lokaliteta Posavine i gornje Podravine (u sklopu projekta Lončarstvo u prapovijesnim kulturama, s naglaskom na
Halštatsku kulturu, na području hrvatskog i austrijskog podunavlja Sveučilišta za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti u Beču i Geološko naftnog fakultet u Zagrebu).
Kratko predavanje o makroskopskoj obradi keramike održala je dr. sc. Kristina Jelinčić Vučković a prisutni su mogli isprobati neke od prezentiranih metoda. Ana Konestra prezenitirala je svoja iskustva s arheometrijskim analizama keramike s terenskih istraživanja. Brojni sudionici seminara također su iznjeli svoja iskustva aktivno sudjelujući u diskusiji koja je slijedila nakon izlaganja.

Obavijesti:
Crikvenica, 04. – 05. 11. 2014. (PRIJAVE DO 05.05.2014., predaja sažetaka do 01.09.2014.)
III. međunarodni arheološki kolokvij: „Rimske keramičarske i staklarske radionice. Proizvodnja i trgovina jadranskim prostorom”. Osim glavne teme kolokvija, koja i dalja obuhvaća kreamičarske i staklarske radionice, ove je godine predloženo i nekoliko podtema:
Keramičarske radionice u antičkom gospodarstvu.
Regionalna proizvodnja finog stolnog posuđa: posebnosti i distribucija.
Pannonische Glanztonware i njena distribucija na Jadranu.
Pravci utjecaja na proizvodnju i distribuciju stakla: Jadran – Podunavlje
Tijekom Kolokvija predviđena je i panel diskusija: Sjeverna Liburnija od Raše (Arsia flumen) do Karlobaga (Vegium), nove spoznaje.

9.08. – 6.09.2014. (PRIJAVE DO 30.04.2014.) –
Radionica RSF ARCHAEOLOGICAL TRUST – Interpret and processing roman pottery in course of the archaeological excavation, Plovdiv (Bugarska)

Za prijave i dodatne informacije klinike >ovdje.

18. 04. -18. 05. 2014. –
Izložba OD PINTADERA DO PREHRANE. Putovanje kroz prošlost s Edukacijskim odjelom Arheološkog muzeja Istre, Arheološki muzej u Zagrebu

Za dodatne informacije klinike >ovdje.

28. 03. – 29. 06. 2014. –
Izložba DAROVI ZEMLJE. Neolitik između Save, Drave i Dunava, Arheološki muzej u Zagrebu

Za dodatne informacije klinike >ovdje.

Ukoliko imate informacije o kongresima, radionicama, okruglim stolovima i sličnim događanjima, javite nam se na našu email adresu keramika@iarh.hr, a mi ćemo informaciju prisljediti svim članovima grupe.

Izvor

SGzKuA PRESS