Održano

Više o projektu CEKSA-e
Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti

Ceksa (Centar za eksperimentalnu arheologiju), u suradnji s Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Institutom za arheologiju u Zagrebu, pokrenuo je projekt “Eksperimentalnom arheologijom do tehnologije proizvodnje keramičkih posuda u prapovijesti”. Znanstveno istraživačke radionice provedene su početkom akademske godine 2013/2014., a provode se i dalje. Radionice se sastoje od:

 • teoretskih predavanja
 • nabave gline
 • pripreme glinene smjese i primjesa
 • mikroskopiranja arheoloških keramičkih posuda
 • projekcija dokumentarnih filmova
 • pripreme testnih pločica
 • radionica izrade posuda prapovijesnim tehnikama
 • predavanja o metodama pečenja keramike
 • pečenja posuda na terenu

Rezultate istraživanja studenti će imati prilike predstaviti u obliku kraćih predavanja i (ili) postera na međunarodnim i domaćim kongresima u sklopu studentske sekcije. Rezultati eksperimenata bit će pohranjeni u Centru za eksperimentalnu arheologiju i predstavljat će dio baze podataka
koja će biti dostupna svim zainteresiranim stručnjacima.

Najave:
ARHEOMETRIJA KERAMIKE – epizoda iz labosa
24.03.2014 – ponedjeljak u 10:00 sati na Institutu za arheologiju
Seminar  u organizaciji Andreje Kudelić.

Ukoliko imate prijedloge i sugestije ili planirate organizirati seminar, okrugli stol ili sastanak, javite nam se na našu email adresu keramika@iarh.hr, a mi ćemo informaciju prisljediti svim članovima grupe.

Poziv na suradnju:

IARPotHP – International Association For Research On Pottery Of The Hellenistic Period e. V. i kolegica I. Kamenjarin iz Muzeja grada Kaštela  pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u prikupljanju bibliografije o helenističkoj keramici za područje istočnog Jadrana, a koja obuhvaća razdoblje od 2010. godine do danas.
Ukoliko želite sudjelovati, dovoljno je poslati bibliografske podatke o radu i eventualno link na digitalno izdanje (Autor/i, Naslov, Publikacija, Godina, Str. + link – ukoliko postoji) na email kolegice Kamenjarin (zuvana@gmail.com).

Obavijesti:
27.09.-30.09.2014. (PRIJAVE DO 30.05.2014)
The 4th Balkan Symposium on Archaeometry, Nessebar (Bugarska).
Više o kongresu saznajte ovjde.
Ukoliko imate informacije o kongresima, radionicama, okruglim stolovima i sličnim događanjima, javite nam se na našu email adresu keramika@iarh.hr, a mi ćemo informaciju prisljediti svim članovima grupe.

 

Izvor

SGzKuA PRESS