Reprezentativno izdanje koje odgovara vrijednosti sadržaja koji predstavlja

Kiparstvo Istre, kao sastavnica umjetničke baštine istarske crkve, predstavljeno je u dvije knjige istoga nakladnika i usklađene koncepcije prezentacije građe. Prva knjiga naslovljena je i odnosi se na Kiparstvo od 4. do 13. stoljeća, a druga obuhvaća kasnije razdoblje, Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća (LINK).

Sadržaj obje knjige strukturiran je pregledno, instruktivno i vizualno atraktivno. Uvodni tekstovi daju relevantne informacije o umjetničkoj produkciji u određenom razdoblju te upućuju na povijesni i društveni kontekst u kojem se realizira. Slijedi katalog s detaljnim opisom i prikazom pojedinih artefakata. Na kraju je navedena literatura, a početne i završne stranice knjige, koje slijede ili prethode ‘najavnoj i odjavnoj’ faktografiji izdanja, čine impresivne dvostranične ilustracije.

Izdanje je dvojezično, s tekstovima, naslovima ilustracija i ostalim sadržajima prevedenim s hrvatskog jezika na talijanski. Knjige su impozantnih dimenzija, tvrdog uveza zaštićenog baršunastim tkivom omota, grafički izražajno oblikovane i tiskane na kvalitetnom papiru koji omogućuje vrhunske reprodukcije, a svojim formatom i istaknutim obilježjima ostvaruju  impresivnu cjelinu.

Osvrt na knjigu 1/ KIPARSTVO OD 4. DO 13. STOLJEĆA

Prva knjiga odnosi se na kiparstvo Istre u razdoblju od 4. do 13. stoljeća, s tekstovima dva autora. Ivan Matejčić piše o ranokršćanskom i predromaničkom kiparstvu Istre od 4. do 10. stoljeća, a Sunčica Mustač o romaničkom kiparstvu od 11. do 13. stoljeća. Poglavlja su ilustrirana fotografijama i crtežima, a osobito impresivne su ilustracije kojima poglavlja počinju i završavaju, odnosno dijele druge strukturne sastavnice.

Knjigu otvara poglavlje ‘Ranokršćansko i predromaničko kiparstvo od 4. do 10. stoljeća’ Ivana Matejčića s opisom povijesnog i prostornog konteksta pojave i razvoja te obilježja umjetničkog stvaralaštva za potrebe crkve i iskazivanja vjere na području Istre. Poglavlje obuhvaća kiparsko stvaralaštvo tijekom više od pet stoljeća, u kojem razdoblju se ističe umjetnička proizvodnja u 6. stoljeću, kao rezultat utjecaja Justinijanova carstva te stilske promjene u 8. i 9. stoljeću, kao rezultat karolinškog utjecaja. Istaknuti objekt ranijeg razdoblja je Eufrazijeva bazilika u Poreču, čiji se arhitektonski i kiparski elementi analiziraju u tekstu, a detaljno prezentiraju kao kataloške jedinice. Među objektima vezanim za kiparsku produkciju u razdoblju ranog srednjeg vijeka su oprema katedrale u Novigradu, predromanička novogradnja crkve sv. Tome pokraj Rovinja te modernizacija kamenog namještaja crkve samostana sv. Andrije u Betiki  i pulskoj katedrali.

U poglavlju ‘Romaničko kiparstvo od 11. do 13. stoljeća’ Sunčica Mustač daje pregled stilskih obilježja kiparskog stvaralaštva u Istri te društvenih i političkih odnosa koji utječu na tu umjetničku djelatnost u navedenom razdoblju. Na razvoj romaničkog stila, koji se zbog zadržavanja kasnoantičke motivike i rustičnog oblikovanja nije u potpunosti ‘formulirao’, utjecali su fenomeni heterogenosti (vezane za posjedovnu partikularnost 12. i početka 13. stoljeća) te homogenosti, koja je posljedica povezanosti crkvene i svjetovne vlasti u 11. stoljeću. Rezultate kompleksnih okolnosti u stvaranju specifičnih obilježja umjetničkog stila autorica prati na nizu lokacija i kiparskih ostvarenja.

Slijedi katalog sa 126 kataloških jedinica predstavljenih relevantnim podacima (tekst je također na hrvatskom i talijanskom jeziku) te fotografijama, od kojih znatan broj zauzima cijelu stranicu, omogućujući uvid u pojedinosti objekta. Na kraju navedena je opsežna literatura.

Knjiga svojim sadržajnim i formalnim obilježjima odražava vrijednosti teme na koju se odnosi.

Tema sljedećeg osvrta je druga knjiga ovog izdavačkog projekta: KIPARSTVO OD 14. DO 18. STOLJEĆA (LINK)

Ada Jukić
U  Zagrebu, 27. svibnja 2019.

Napomena Uredništva:

Zahvaljujemo Istarskoj kulturnoj agenciji (IKA) u Puli  https://www.ika-aci.hr/ na ustupljenom recenzentskom primjerku

Informacije o knjizi:

KIPARSTVO OD 4. DO 13. STOLJEĆA
Urednik serije: Ivan Matejčić
Autori: Ivan Matejčić i Sunčica Mustač
Fotografije: Živko Bačić i Ivo Puniš
Suradnici na katalogu: Pascale Chevalier i Miljenko Jurković
Prijevod na talijanski: Jan Vanek
Izdavač: Porečka i Pulska biskupija, Istarska županija, Arheološki muzej Istre i IKA – Istarska kulturna agencija
Realizirano uz doprinos Regije Veneto – L.R.n. 15/1994
Drugo izdanje
Poreč, 2017.
Stranica: 315
ISBN 978-953-57456-3-1
Koncept i grafičko oblikovanje: Studio Sonda, Vižinada
Tisak: Stega Tisak, Zagreb
Naklada 300 primjeraka