MLADEN TOMORAD

Hrvatski studiji
Učilišno-znanstveni kampus Borongaj
Borongajska 83d
10000 Zagreb, Hrvatska

mladen.tomorad@zg.t-com.hr

Prilog za bibliografiju proučavanja staroegipatske povijesti i kulture u hrvatskim povijesnim znanostima

U okviru hrvatskih povijesnih znanosti prošlost starog Egipta proučava se od šezdesetih godina 19. stoljeća. Tijekom proteklih 150 godina u Hrvatskoj je nastao velik broj raznovrsnih radova o staroegipatskoj povijesti i kulturi. Budući da rad povjesničara danas iziskuje proučavanja velikog broja raznih publikacija, periodike i knjiga stvorena je potreba da se napravi jedan cjeloviti popis svih radova hrvatskih znanstvenika o raznovrsnim temama staroegipatske povijesti.

U ovom radu autor u kratkom uvodu iznosi osnovne teze vezane uz sadašnje stanje razvoja egiptologije u Hrvatskoj. U nastavku je dat pregled povijesti proučavanja staroegipatske povijesti i kulture od sredine 19. stoljeća do danas s naglaskom na rad i djelovanje najznačajnijih imena te pojedine teme proučavanja.

Nakon uvodnih izlaganja nalazi se popis svih bibliografskih jedinica autora koji su svojim djelovanje dali razne oblike prinosa proučavanju ove problematike u okviru hrvatskih povijesnih znanosti. Svi radovi podijeljeni su prema temama s ciljem olakšavanja budućih istraživanja.

Ključne riječi: stari Egipat, Hrvatska, egiptologija, orijentalistika, povijest istraživanja, muzejske zbirke.