MUZEJ ANTIČKOG STAKLA osnovan je s ciljem restauracije, interpretacije, čuvanja i izlaganja staklenih artefakata antičkih nekropola sjeverne Dalmacije.

Muzej antičkog stakla u Zadru. Autor: VJB.
Muzej antičkog stakla u Zadru. Autor: VJB.

POVIJEST MUZEJA

Arheološka istraživanja lokaliteta na području sjeverne Dalmacije rezultirala su velikim brojem nalaza, među kojima značajno mjesto zauzimaju stakleni artefakti. Da se stakleni inventar objedini i prezentira na jedinstvenom mjestu, odlučeno je 2006., a realizirano 2009. godine, u palači Cosmacendi u Zadru, povijesno važnom mjestu na istočnoj obali Jadrana, izuzetno očuvanom u arheološkom pogledu.

Opširnije o povijesti muzeja

Arheološki muzej u Zadru višegodišnjim je arheološkim istraživanjima antičkih nekropola na području Zadra (nekropola rimske kolonije Jader) prikupio staklene artefakte oformivši Zbirku staklenih antičkih predmeta (Fadić, ur. 2011: 51). Jedno od najvažnijih istraživanja u Zadru provelo se 1989. godine prilikom kojeg je otkriveno više od 900 antičkih grobova sa sadržajem 1040 staklenih izrađevina (Fadić, ur. 2011: 51). Arheološka istraživanja provedena u razdoblju od 2004. do 2007. godine, također u Zadru, rezultirala su pronalaskom više od 100 antičkih grobova s više od 1500 staklenih artefakata (Fadić 2011: 51). Istraživanja su provođena i na nekropolama u zadarskoj okolici, na područjima Nin (Aenona), Asseria (arheološki lokalitet iz rimskog razdoblja u blizini današnjeg mjesta Benkovac) te Argyruntum (arheološki lokalitet iz rimskog razdoblja u blizini današnjeg mjesta Starigrad – Paklenica) (Fadić, ur. 2011: 54). Većina staklenog inventara s nekropole u Ninu otkrivenog u 19. st., za vrijeme 2. svj. rata prenešeno je u Italiju (Fadić, ur. 2011: 54). Novi stakleni nalazi pridobiveni su u arheološkim kampanjama na području Nina 1954. (Nin – Ždrijac) i 1970. god. (Nin – Sv. Križ) (Fadić, ur. 2011: 55). Početkom 20. st. u istraživanjima koja su vodili Austrijanci na području Argyruntuma otkriveni su stakleni nalazi nekropole koja se nalazila s obje strane ceste koja je vodila u grad – 190 groba s paljevinskim ostacima pokojnika sadržavalo je stakleni materijal, koji je činio dio arheološkog postava Obrovačke zbirke, prebačene 1941. godine u Arheološki muzej u Zadru (Fadić, ur.  2011: 55, 56). Na žalost nisu postojala sustavna arheološka istraživanja nekropole Asserije, već se u prvoj polovici 20. st. nekropola pljačkala i devastirala, a nalazi su otuđivani i prodavani – jedan njihov dio otkupio je i Arheološki muzej i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu te Arheološki muzej u Zadru (Fadić, ur. 2011: 56).

Muzej antičkog stakla osnovan 09. lipnja 2006. god. uredbom Vlade Republike Hrvatske s ciljem objedinjenja staklenog inventara s područja sjeverne Dalmacije. Palača Cosmacendi odrabrana je za buduću zgradu muzeja (Domijan, ur. 2006: 41). Uslijedila je obnova Palače izgrađene 1877. godine nakon rušenja bedema izgrađenih sredinom 16. st. zbog opasnosti od Turaka (Domijan, ur. 2006: 7). Sa strane palače uz bedeme, dograđen je od stakla kao arhitektonske opne, u vidnom kontrastu s arhitekturom 19. stoljeća, dodatan prostor, nazvan ‘kristal’, u kojem su izlošci prezentirani ‘svjetlom u svjetlu’, za razliku od uobičajenog muzejskog prostora kojeg karakterizira ‘svjetlo u mraku’ (Domijan, ur. 2006: 25, 26). Nakon renovacije i postavljanja zbirki, Muzej je otvoren 5. svibnja 2009. godine.

MUZEJSKA DJELATNOST

  • Zbirke

Muzej čuva zbirku od više od 5000 različitih staklenih predmeta iz doba antike, odnosno iz razdoblja od 1. stoljeća pr. n. e. do 5. st. po. n. e. U stalnom postavu, u osam tema, predstavljeno je preko 2000 komada cjelovite staklene građe.

Zbirka antičkog stakla Arheološkog muzeja u Zadru čini većinu inventara. Arheološki muzej u Splitu većinu je otkupljenih nalaza donirao Muzeju antičkog stakla, koji čine zasebnu zbirku unutar cjeline (Fadić 2011: 57). Uz nalaze iz rimskih nekropola, važan dio postava potječe iz naseobinskih slojeva antičkog Zadra, Nina, Aserije, Bribira te Ivoševaca kod Kistanja (rimski vojni logor Burnum) (Fadić 2011: 57). U Muzeju se također čuva i kolekcija nakitnih predmeta iz Sotina kraj Vukovara (rimski Cornacum) (Fadić 2011: 57).

U istočnom krilu prizemlja Palače nalazi se početak stalnog postava na temu Povijest staklarstva; demonstriran je proces izrade stakla, materijal i oruđe, antička staklena građa kao primjer različitih tehnika izrade i ukrašavanja. (Domijan, ur. 2006: 43). Posljednja dvorana predviđena je kao prostor za povremene i gostujuće izložbe, predavanja te projekcije dokumentarnih filmova o staklu (Domijan, ur. 2006: 44). Na prvom katu, koji obuhvaća prvi kat Palače i dodane staklene građevine, nastavlja se stalni postav s temom Trgovina i trgovački putevi – prikaz staklenih artefakata strane i domaće poizvodnje, te žigova – oznaka radionica (Domijan, ur. 2006: 44). Slijedi tema Stakla u kozmetici, farmaciji i medicini, a obuhvaća stakleni materijal nekropola (Domijan, ur. 2006: 45). U maloj dvorani na istočnom dijelu Palače izloženi su primjerci staklenog nakita (Domijan, ur. 2006: 45). Veća prostorija sadrži izloške povezane temom Staklo u kućanstvu i svakodnevnoj upotrebi, Staklene minijature predstavljene su u idućoj temi, a stalni postav završava raritetima (Domijan, ur. 2006: 45).

Realizirana je i virtualna izložba odabrane staklene građe ostalih hrvatskih nalazišta koja se čuva u arheološkim muzejima u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli te Muzeju stakla u Muranu (Fadić 2011: 57).

Zidne plazme s DVD projekcijama postavljene su na nekoliko pozicija unutar Muzeja.

  • Restauratorska djelatnost

Unutar muzeja djeluje konzervatorsko-restauratorska specijalistička radionica.

  • Edukativna djelatnost

Na drugom katu Muzeja, nalazi se radionica u kojoj se metodom ručnog puhanja izrađuju replike antičkog stakla te škola puhanja stakla. Replike antičkog stakla izrađuje i radionicu vodi puhač stakla Marko Štefanac. Radionicu izrade staklenog nakita metodom rada na plameniku i izrade suvenira metodom fuzije vodi  umjetnica Antonija Gospić.

  • Izdavačka djelatnost

Muzej posjeduje knjižnicu s čitaonicom u koju je smještena najvećim dijelom specijalistička literatura, koja se obogaćuje novim publikacijama. Fond danas broji oko 700 omeđenih svezaka te oko 420 svezaka periodičkih publikacija. U fondu se nalaze i brojni separati Knjižnica je prvenstveno namijenjena djelatnicima Muzeja, a vanjskim korisnicima građa je dostupna za korištenje unutar prostora knjižnice.  Područja koja knjižni fond najvećim dijelom pokriva odnose se na arheologiju, umjetnost i povijest, a posebna pozornost posvećuje se obogaćivanju fonda građom o antičkom staklu. Građa knjižnice može se pretraživati na ->internetu.

Pored ->kataloga izložbi i monografija, te ->multimedijalnih izdanja. Muzej redovito jednom godišnje objavljuje časopis Asseria (A2), čija su izdanja dostupna na ->linku.

 

Muzej također ima Suvenirnicu u kojoj je moguće kupiti produkte Radionice (replike antičkog stakla te nakita).

 

Literatura

Domijan, ur. 2006. Domijan, Miljenko (ur.). Izgradnja i otvaranje Muzeja antičkog stakla u Zadru. Zadar, 2009.

Fadić (ur.) 2011. Fadić, Ivo (ur.). Od palače do muzeja. Zadar, 2011.

Web stranica

MAS PRESS