ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA jedini je muzej u Hrvatskoj i u ovom djelu Europe koji je izgrađen na arheološkom  lokalitetu, nad ostacima rimskog hrama posvećenog caru Augustu iz kraja I. st. pr. n. e.

Arheološki muzej Narona - pogled na Augusteum. Fotografiju ustupio: AMN.

Arheološki muzej Narona - pogled na Augusteum. Fotografiju ustupio: AMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVIJEST MUZEJA

Arheološki muzej Narona nalazi se u mjestu Vidu u dolini rijeke Neretve, oko četiri kilometra udaljenom od grada Metkovića. Nakon arheoloških istraživanja 1995. godine i senzacionalnog nalaza, nastala je ideja o izgradnji ‘muzeja in situ’, na arheološkom lokalitetu nad ostacima rimskog hrama posvećenog caru Augustu iz kraja I. st. pr. n. e.

MUZEJSKA DJELATNOST

• Zbirke

Zbirka Arheološkog muzeja Narona obuhvaća rekonstruirani rimski hram posvećen caru Augustu iz I. stoljeća pr. n. e. – Augusteum, na čijem je području pronađeno 15 monumentalnih mramornih skulptura iz rimskog vremena, ostatke zidova građevina koje su nekada pripadale antičkoj Naroni te bogati arheološki materijal ovog područja. Stalni postav sadrži oko 900 izložaka. Muzej je koncipiran kao arheološki park te osim postava, ispred samoga Muzeja i na gornjoj terasi uređen je lapidarij s dijelovima arhitekture antičkog hrama kao i spomenicima koji su pripadali ostalim segmentima života antičke Narone.

• Istraživačka djelatnost

Antička Narona i dolina rijeke Neretve do sada su bile arheološki gotovo neistražene, a izgradnjom Muzeja u Vidu stvoreni su uvjeti za arheološka istraživanja ne samo antičke Narone nego i mnogobrojnih prapovijesnih gradina i tumula (gomila) na okolnim brdima, kao i lokaliteta iz srednjega vijeka. U planu su arheološka istraživanja nekoliko manjih lokaliteta u samoj Naroni i oko nje. Uskoro će započeti rekognosciranje terena suvremenom metodom ‘intensive field survey’ koja se danas koristi u svijetu, kako bi se mogla dobiti potpunija arheološka slika antičke Narone i njezine okolice. Uz aktivna arheološka istraživanja, sustavno se obrađuje arheološki materijal koji je tokom ranijih godina pronađen u Naroni.

Od 2010. godine u sklopu Muzeja djeluje restauratorsko – konzervatorska radionica.

Literatura

PRESS AMN