Zgrada Gospina batarija - arheološki lokalitet Issa na Visu. Fotografiju ustupio: AMS.

Zgrada Gospina batarija – arheološki lokalitet Issa na Visu. Fotografiju ustupio: AMS.