Maroko, Rabat - Jedna od najljepših vrata Oudaia Kasbe.

Maroko, Rabat – Jedna od najljepših vrata Oudaia Kasbe.