Emona

Ljubljana leži na rimskim gradskim temeljima i to joj daje snažnu vremensku dimenziju. Upravo sljedeće godine (2014.) Ljubljana će zaokružiti 2000 godina postojanja. Emona je trajala od u zamjetnom rasponu od prvog do šestog stoljeća,  a ostaci rimskih građevina ugrađeni su u današnji grad. Nisu to upadljivi hramovi ‘razmaženih’ rimskih megalopolisa, već ostaci rimske utvrde ‘na dohvatu’ barbara, u nemirna vremena, kad su se u obrambenom ziđu morala i zazidati koja vrata, da se ublaži rizik od napada. Unutar toga zaštitnog kamenog pravokutnika odvijao se redoviti život po ondašnjem ‘civiliziranom’ obrascu. Ostaci objekata za neposredne životne potrebe življe potiču empatiju prema izgubljenom vremenu od reprezentativnih spomenika. U podrumu Mestnog muzeja još je položena dionica rimske ceste i gradske kanalizacije, Desetak eksternih lokacija, obilježenih pločama s informacijama, povezuju rutu za razgledavanje antičke Emone, uključujući originalno nalazište statue rimskog građana (Emonca) i bunar na Kongresnom trgu. Stotine metara rimskog zida protežu se jednom stranom ulice Mirje, a stupovi i sarkofazi ‘ilustriraju’ park iza zgrada Naravnoslovnotehničnog i Kemijskog fakulteta, paralelno uz Aškerčevu.

Antički ostaci, osim izdvojenih spomenika, integrirani su u urbanu strukturu i to ih čini prisutnim u svakodnevnom životu. To nisu nije odvojeni objekti izloženi posebnoj percepciji, već ‘prisna’ građa, kraj koje se prolazi i živi. Vrtovi kuća na Emonskoj cesti urasli su u ostatke rimskih bedema, a u katnici kraj Arheološkog parka s ostacima rimske kuće (Emonska hiša) ostakljeno je vanjsko stepenište. U  kadru rimskog zida položena je gredica cvijeća, a uz zidni segment koji čini nišu, postavljene su kante za otpadke, koji se u Ljubljani ekološki svjesno odvojeno skupljaju i odlažu. Nije to nedostatak pijeteta prema starini, već razuman odnos prema životnim potrebama, u kojoj bi dominacija ‘prošlih vrijednosti’ dovela do odioznosti prema onome što  za kulturne laike  ne služi neposrednim potrebama.

Arheološke strukture nisu zapreka današnjim potrebama, već su s njima u životnom međuodnosu, pa iako je sigurno bilo i takvih zahvata koji su ‘povrijedili’ integritet ili kontinuitet neke spomeničke cjeline (vidi Rimski zid prekinut Slovenskom cestom, kao značajnom prometnicom), za to je moralo biti razloga, ali cjelina odražava nastojanje za prezervacijom i valorizacijom baštinskih vrijednosti, koliko je to praktično moguće. U rekonstrukciji Čopove u središtu Ljubljane, u tijeku jednog vikenda u srpnju (anno domini 2013) otkriven je, snimljen i zatrpan dio rimskog zida pronađen na dubini od oko dva metra, nekoliko metara od današnjeg H&M-a, preko puta još živuće Name, koja izaziva potrošačku jugonostalgiju. Arheolozi su iskoristili vrijeme za istraživanje i snimku nalazišta, a onda se nastavilo s građevinskim radovima. Nije se vjerojatno radilo o epohalnom otkriću, ali takvih otkrića bilo je i još se očekuju u području na kojem se ljudski tragovi prate dulje od 200.000 godina! Na izložbi otvorenoj u svibnju 2013. u Mestnom muzeju predstavljen je drveni kotač star 5200 godine,  najstariji na svijetu, pronađen u Ljubljanskom barju (link). Arheoloških ostataka i nalaza ima toliko, da bi provedba principa apsolutne zaštite onemogućila urbane intervencije u smislu modernizacije ili prenamjene. A Ljubljana ima dosta ‘novovjekih’ sadržaja u svom ‘podzemlju’, garaže u centru grada, na primjer, a u zemlji su i skladišta selektiranog otpada, s  otvorima na pojedinim lokacijama, u koje građani opremljeni kodiranim karticama nadzirano ubacuju biološke i komunalne ostatke. Ova tolerancija ‘vremešnih’ i suvremenih vrijednosti omogućuje suživot starog i novog, ne samo u pogledu ostataka Emone, već novijih ‘urbanih antikviteta’.

Nastavak slijedi.
U Ljubljani, Ada Jukić, 19 07 2013

>Galerija fotografija [Vendi Jukić Buča]

Putovanja – LJUBLJANA: Tak blizu. Tak drugače. III dio Skulptura Emonca na Kongresnom trgu. Foto: VJB.

Putovanja – LJUBLJANA ‘Tak blizu. Tak drugače.’ III dio Skulptura Emonca na Kongresnom trgu. Foto: VJB.

>Prvi dio

>Drugi dio

>Četvrti dio

>Peti dio

>Šesti dio (konec)