dr. sc. Vendi Jukić Buča

Vendi Jukić Buča uz ArchaeoROBE kreacije izložene na izložbi ‘Drugačni emonski portreti’ u Mestnom muzeju u Ljubljani 2014. godine.

U pozadini: kopije srebrnih nalaza iz Hildesheima, izrađene 1934. godine, iz Musea della Civiltà Romana.

Research Associate, projekt Manar al-Athar (http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk), Faculty of Classics, University of Oxford.

Vendi Jukić Buča rođena je u Zagrebu, u kojem je pohađala osnovnu i glazbenu školu (klavir) te srednju školu općeg usmjerenja (Gornjogradska gimnazija).

Godine 2003. upisuje studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Sveučilišne stipendije i Stipendije Grada Zagreba, obje za izvrsnost.

Diplomirala je 2008. godine, prva iz vlastite generacije, s odličnim uspjehom (prosjek ocjena 4,65/5.0) kao najbolja diplomantica te godine.

Po stjecanju zvanja diplomiranog arheologa radi kao kustos pripravnik, a nakon položenog stručnog ispita i kustos u Arheološkom muzeju Istre u Puli do 2010. godine.

Doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju, Katedra srednjovjekovne nacionalne arheologije, pod mentorstvom akademika Nenada Cambija i prof. dr. sc. Mirje Jarak upisuje 2009. godine. Doktorsku disertaciju ‘Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu Sv. Teodor u Puli u kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre’ uspješno je obranila u rujnu 2015. pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Filipec (FFZG, predsjednik), prof. dr. sc. Ante Uglešić (FFZD, 1. član) i prof. dr. sc. Mirja Jarak (FFZG, 2. član) s prosjekom ocjena tijekom cjelokupnog studija 5.0/5.0.

Prvi znanstveni rad pod nazivom ‘Kameni namještaj crkve Sv. Lucije u Puli’ objavljen je u časopisu Histria Archaeologica 40/2010, a osvrtom na kameni materijal koji čini temu doktorske disertacije, participirala je na projektu izložbe ‘Pula – rađanje grada’, Arheološkog muzeja Istre u Puli (2011. godine). Na znanstvenom skupu ‘Hrvatska arheologija i Aachenski mir’ u Zadru 2011. godine prezentirala je skulpturu predromaničke crkve u četvrti sv. Teodora u Puli.

U cilju prezentacije arheološke kulturne baštine i rekonstrukcije njenih segmenata korištenjem modernih tehnologija i dizajnerskih rješenja, paralelno uz doktorski studij upisuje (2011.) magistarski studij modnog dizajna (modul kostimografija) na Naravoslovnotehniškoj fakulteti Univerze v Ljubljani. Tijekom studija sudjelovala je svojim radovima, među ostalim, na skupnim izložbama u Mestnom muzeju Ljubljana i Narodnom muzeju Slovenije te arheološkom parku ‘Emonska hiša’ u Ljubljani. Magistrirala je 2014. godine odličnim uspjehom (prosjek ocjena 9,34) temom ‘Rimska odjeća – iz prošlosti u sadašnjost’ (‘Rimska oblačila – iz preteklosti v sodobnost’), koja je obuhvaćala kolekciju rekonstruirane rimske odjeće i kolekciju kostima izrađenih za Mestni muzej u Ljubljani. Projekt je rezultirao i izradom internetske stranice www.ArchaeoRobe.com na kojoj su prezentirane magistarske kolekcije i drugi vezani projekti.

U cilju promoviranja arheologije u novim medijima zajedno sa suprugom Berislavom Bučom, 2010. godine osniva prvi hrvatski internet portal o arheologiji – www.Arheologija.hr, čija je glavna urednica. Tijekom sedam godina djelovanja Portal se razvio u relevantan izvor informacija arheološke tematike u zemlji i inozemstvu.

Od listopada 2017. godine živi u Oxfordu (Velika Britanija). Članica je CBRL i Society for Libyan Studies. Volontirala je u okviru GLAM-a (Gardens, Libraries & Museums University of Oxford) i za Museum of Oxford. Dizajnira i typeset-a knjige za Archaeopress.