dr. sc. Vendi Jukić Buča

Vendi Jukić Buča uz ArchaeoROBE kreacije izložene na izložbi ‘Drugačni emonski portreti’ u Mestnom muzeju u Ljubljani 2014. godine.

U pozadini: kopije srebrnih nalaza iz Hildesheima, izrađene 1934. godine, iz Musea della Civiltà Romana.

Sekretarica Oxfordskog centra za kasnu antiku (Oxford Centre for Late antiquity). 

Vendi Jukić Buča rođena je u Zagrebu, u kojem je pohađala osnovnu i glazbenu školu (klavir) te srednju školu općeg usmjerenja (Gornjogradska gimnazija).

Godine 2003. upisuje studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Sveučilišne stipendije i Stipendije Grada Zagreba, obje za izvrsnost.

Diplomirala je 2008. godine, prva iz vlastite generacije, s odličnim uspjehom (prosjek ocjena 4,65/5.0) kao najbolja diplomantica te godine.

Po stjecanju zvanja diplomiranog arheologa radi kao kustos pripravnik, a nakon položenog stručnog ispita i kustos u Arheološkom muzeju Istre u Puli do 2010. godine.

Doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju, Katedra srednjovjekovne nacionalne arheologije, pod mentorstvom akademika Nenada Cambija i prof. dr. sc. Mirje Jarak upisuje 2009. godine. Doktorsku disertaciju ‘Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu Sv. Teodor u Puli u kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre’ uspješno je obranila u rujnu 2015. pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Filipec (FFZG, predsjednik), prof. dr. sc. Ante Uglešić (FFZD, 1. član) i prof. dr. sc. Mirja Jarak (FFZG, 2. član) s prosjekom ocjena tijekom cjelokupnog studija 5.0/5.0. Doktorski rad, u vidu monografije, objavljen je 2021. godine u izdanju Arheološkog muzeja Istre u Puli. Za ovu publikaciju, Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo joj je Posebno priznanje u studenom 2022. godine.

Prvi znanstveni rad pod nazivom ‘Kameni namještaj crkve Sv. Lucije u Puli’ objavljen je u časopisu Histria Archaeologica 40/2010, a osvrtom na kameni materijal koji čini temu doktorske disertacije, participirala je na projektu izložbe ‘Pula – rađanje grada’, Arheološkog muzeja Istre u Puli (2011. godine). Na znanstvenom skupu ‘Hrvatska arheologija i Aachenski mir’ u Zadru 2011. godine prezentirala je skulpturu predromaničke crkve u četvrti sv. Teodora u Puli.

U cilju prezentacije arheološke kulturne baštine i rekonstrukcije njenih segmenata korištenjem modernih tehnologija i dizajnerskih rješenja, paralelno uz doktorski studij upisuje (2011.) magistarski studij modnog dizajna (modul kostimografija) na Naravoslovnotehniškoj fakulteti Univerze v Ljubljani. Tijekom studija sudjelovala je svojim radovima, među ostalim, na skupnim izložbama u Mestnom muzeju Ljubljana i Narodnom muzeju Slovenije te arheološkom parku ‘Emonska hiša’ u Ljubljani. Magistrirala je 2014. godine odličnim uspjehom (prosjek ocjena 9,34) temom ‘Rimska odjeća – iz prošlosti u sadašnjost’ (‘Rimska oblačila – iz preteklosti v sodobnost’), koja je obuhvaćala kolekciju rekonstruirane rimske odjeće i kolekciju kostima izrađenih za Mestni muzej u Ljubljani. Projekt je rezultirao i izradom internetske stranice www.ArchaeoRobe.com na kojoj su prezentirane magistarske kolekcije i drugi vezani projekti.

U cilju promoviranja arheologije u novim medijima zajedno sa suprugom Berislavom Bučom, 2010. godine osniva prvi hrvatski internet portal o arheologiji – www.Arheologija.hr, čija je glavna urednica. Tijekom sedam godina djelovanja Portal se razvio u relevantan izvor informacija arheološke tematike u zemlji i inozemstvu.

Od listopada 2017. godine do konca 2022. živjela je u Oxfordu (Velika Britanija) i radila kao Research Associate na projektu Manar al-Athar (http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk), Faculty of Classics, University of Oxford. Tijekom boravka u Oxfordu sudjeluje na arheološkim istraživanjima u Tivoliju (Italija), znanstvenim skupovima (Geneva, Oxford) te se bavi proučavanjem armenijske srednjovjekovne umjetnosti.  Volontirala je u okviru GLAM-a (Gardens, Libraries & Museums University of Oxford) i za Museum of Oxford. Dizajnirala je i typeset-ala knjige za Archaeopress.

U prosincu 2022. godine s Berislavom seli u Kopenhagen gdje je Berislavu dodijeljen prestižan grant Villum Fondacije za osnivanje vlastite istraživačke grupe na Niels Bohr institutu.

Članci

Jukić Buča, Vendi. Late Antique and Early Medieval Finds from St Theodore’s Quarter in Pula. Arheološki muzej Istre u Puli, Pula, 2021.

Jukić Buča, Vendi, Gwirtzman, Kristina, Maranci, Christina. ‘Armenian Ecclesiastical Sites in the Kars Province (Turkey): Current State, Preservation and Revalorization’ u Heritage and Society 12, Issue 3, 2020, str. 165-197.

Jukić Buča, Vendi. ‘Staklo iz četvrti sv. Teodora u Puli’ u Histria archaeologica 48/2017, Arheološki muzej Istre u Puli, Pula, 2018., str. 55 – 118.

Jarak, Mirja, Jukić Buča, Vendi. ‘The 2016 Revision Excavations of the Triconch Church in Bilice, Arheološki muzej Zadar, Diadora 31, 2017., str. 129-153.

Jukić Buča, Vendi. ‘Ranokršćanski plutej iz četvrti sv. Teodora u Puli’ u Histria archaeologica 47/2016, Arheološki muzej Istre u Puli, Pula, 2017., str. 153 – 172.

Jukić Buča, Vendi. ‘Svjetiljke iz gornjih slojeva lokaliteta u četvrti sv. Teodora u Puli’ u Histria archeologica 46/2015, Arheološki muzej Istre u Puli, Pula, 2016., str. 169 – 194.

Jukić Buča, Vendi. ‘Kameni namještaj predromaničke crkve’ u Pula – rađanje grada, Arheološki muzej Istre, Pula, 2011., str. 42 – 44.

Jukić Buča, Vendi. ‘Kameni namještaj ranokršćanske crkve’ u Pula – rađanje grada, Arheološki muzej Istre, Pula, 2011., str. 40 – 42.

Jukić, Vendi. ‘Kameni namještaj crkve Sv. Lucije u Puli’ u Histria archeologica 40/2009, Arheološki muzej Istre u Puli, Pula, 2010., str. 79 – 115.