AMZ – PR44 Arheološki stručni kamp – pet dana oživljene pretpovijesti u Galeriji AMZ (PRESS)

Arheološki stručni kamp – pet dana oživljene pretpovijesti u Galeriji AMZ “Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” 9.-13. 11.2020.

Galerija Arheološkog muzeja u Zagrebu (Ul. Pavla Hatza 6) i virtualno putem komunikacijske platforme

Zanimljiva predavanja domaćih znanstvenika i istraživača, okrugli virtualni stolovi s eminentnim stranim sudionicima te predstavljanje edukativnih alata, atraktivan su sadržaj petodnevnog interdisciplinarnog kampa koji na temu pretpovijesne baštine organizira Arheološki muzej u Zagrebu od 9. do 13.11. u prostoru Galerije AMZ. Kamp se realizira u sklopu Interregovog projekta Prehistory Adventure i namijenjen je stručnoj javnosti, no dio programa bit će interesantan i široj publici.

Relevantna stručna znanja o pretpovijesnoj baštini, načini njezine prezentacije i promocije te edukacija o arheološkoj baštini u muzeju i izvan njega, teme su stručnog kampa kojeg od 9. do 13.11. organizira Arheološki muzej u Zagrebu.

Svojim vrlo sadržajnim programom Arheološki stručni kamp okrenut je stručnoj javnosti; muzealcima, arheolozima, profesorima povijesti te studentima povijesti, arheologije, muzeologije i srodnih smjerova, no brojne teme bit će zanimljive i široj publici. Petodnevni program odvijat će se uživo u Galeriji AMZ (Ul. Pavla Hatza 6) te online, a publici će interakcija s predavačima biti omogućena kroz virtualno sudjelovanje putem komunikacijske platforme.

U okviru Arheološkog stručnog kampa raspravljat će se o stručnim sadržajima i područjima primjene različitih metodologija u interpretaciji pretpovijesnog razdoblja, s fokusom na razdoblje srednjeg paleolitika. Program kampa koncipiran je oko nekoliko tematskih cjelina, a to su međunarodni virtualni okrugli stolovi, ciklus predavanja vrhunskih znanstvenika i istraživača paleolitika, skup predavanja na temu edukacije o paleolitičkoj baštini u okviru obrazovnih ustanova i izvan njih, te o načinima prezentacije i interpretacije paleolitičke baštine. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje na kampu će biti izložena i problematika podučavanja pretpovijesti u školama izložena iz perspektive stručnjaka koji se bave obrazovanjem, Timura Križaka i Duše Šarunić.

Međunarodne virtualne okrugle stolove pod nazivom „Upravljanje paleolitičkom baštinom“ i „Pretpovijesne kulturne rute u Europi“ moderirat će ravnatelj AMZ-a Sanjin Mihelić, dok će moderator okruglog stola pod nazivom „Turistička valorizacija paleolitičkog nasljeđa“ biti Iva Silla, interpretacijski edukator i vodič.

Vrhunski znanstvenici i istraživači paleolitika pobliže će kroz niz večernjih predavanja publiku upoznati s raznim aspektima života paleolitičkih zajednica. Predavanje dr. sc. Ivora Jankovića s Instituta za antropologiju donijet će brojne znanstvene spoznaje vezane uz ovu zanimljivu populaciju daleke prošlosti, a sintezu rezultata suvremenih multidisciplinarnih istraživanja paleolitika (starijega kamenog doba) iznijet će dr. sc. Ivor Karavanić, s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Do sada slabo poznato stijensko slikarstvo u Hrvatskoj te značaj nalazišta u Romualdovoj pećini u Istri predstavit će Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, a paleolitik kao temu filmske umjetnosti obradit će Daniel Rafaelić (KIC). Koje je zanimljive činjenice o životu i smrti drevnih ljudi moguće iščitati iz pročavanja ljudskih kostura otkrit će dr. sc. Mario Novak s Instituta za antropologiju, dok će dr. sc. Siniša Radović iz HAZU-a naglasak staviti na značenje životinja u svakodnevnom životu pretpovijesnih ljudi. Napomenimo i to da će prije predavanja biti moguća neformalna druženja s navedenim predavačima koja će pridonijeti interaktivnosti kampa.

Kustosi Arheološkog muzeja u Zagrebu muzejska savjetnica dr.sc. Jacqueline Balen, viša kustosica pedagoginja Zorica Babić, Ozren Domiter i Anja Bertol Stipetić održat će skup predavanja na temu edukacije učenika, obrazovnih stručnih kadrova kao i šire javnosti o arheološkoj baštini u muzeju te izvan njega te načinima suradnje s lokalnim zajednicama na čijem se području ta baština nalazi, kao i novim načinima prezentacije baštine putem novih tehnologija. O interpretaciji baštine kao alatu za razumijevanje vrijednosti paleolitičkog nasljeđa govorit će Iva Silla (Kazivačica).

Na kampu će također biti predstavljeni edukativni alati (poster, deplijan), posebno razvijeni za potrebe kampa koji će se besplatno distribuirati školama u svrhu edukacije kao i promocije paleolitičke baštine. Još jedan vrlo pitak, pristupačan i slikovit edukativni alat, knjižicu pod nazivom „Mala knjiga evolucije čovjeka“ u izdanju Alfe predstavit će autori dr. sc. Ivor Janković s Instituta za antropologiju i ilustratorica Issa Bratinčević.

Projekt “Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” izvodi se u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Cilj projekta jest očuvati i posjetiteljima na poučan i avanturistički način približiti arheološku baštinu te znanje o pretpovijesti čemu će realizacija ovog stručnog arheološkog kampa uvelike pridonijeti.

Sva predavanja moguće je pratiti uživo u Galeriji AMZ ili online putem komunikacijske platforme dok je okrugle stolove moguće pratiti samo online.
Molimo zainteresirane sudionike da se za svako predavanje koje ih zanima prijave na e-mail adresu: sjacic@amz.hr uz napomenu radi li se o praćenju uživo ili online. Na istu adresu molimo da se prijavi i online praćenje okruglih stolova po izboru.

Poveznica za on-line sudjelovanje: https://zoom.us/j/9352550716?pwd=OXZVR0hUUTRHejZMWUJyZjFkUnp5QT09

PROGRAM

Ponedjeljak, 09. 11. 2020.
12:30 h Otvorenje arheološkog stručnog kampa
13:00 h Zorica Babić (Arheološki muzej u Zagrebu)
„Popularizacija pretpovijesne zbirke stalnog postava Arheološkog muzeja u Zagrebu školskoj populaciji”
Najbrojnija publika u Arheološkom muzeju u Zagrebu svakako su učenici osnovnih i srednjih škola, s naglaskom na one petih i šestih razreda osnovne škole te prvih razreda srednjih škola. Prvenstveno je tome tako jer u tim razredima po Nacionalnom kurikulumu nastave povijesti uči se o arheologiji, pretpovijesnom razdoblju, odnosno razdoblju prije pisma. Dolaskom učenika u Muzej, nastava se može obogatiti konkretnim predmetima, možemo reći dodirom prošlosti, kako bi učenici mogli lakše razumjeti ovo bogato razdoblje. Zbog toga, viša kustosica pedagoginja osmišljava raznovrsne dodatne edukativne programe kako bi pretpovijest učenicima bila razumljivija, dostupnija i zabavnija. Takvi edukativni programi sastoje se od upoznavanja Pretpovijesne zbirke kroz prilagođeno stručno vodstvo te tematskom edukativnom radionicom. Svaka takva radionica osmišljena je na svoj način, didaktičkog je karaktera te posjeduje različite didaktičko – metodičke pristupe poput diskusije i razgovora s učenicima, demonstracije materijalnih izvora, individualnog učenja, učenja u skupinama ili grupnog rada, iskustvenog učenja, rješavanje problema, razvijanja kritičkog mišljenja, likovnog izražavanja i ostalih pristupa.

17:00 h Timur Križak (Agencija za odgoj i obrazovanje)
 „Prapovijest u nastavi povijesti i stručnom usavršavanju učitelja”
U izlaganju je dan pregled prapovijesne tematike u nastavi povijesti u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. Prikazani su nastavni sadržaji i koncepti koji su obuhvaćeni nastavnim programima i kurikulima. Prikazan su problemi u realizaciji nastavnih ciljeva postavljenima u prosvjetnim dokumentima. U izlaganju se daje pregled uključenosti prapovijesnih sadržaja u stručno usavršavanje učitelja u programima Agencije za odgoj i obrazovanje te suradnja koja je ostvarena s institucijama koje čuvaju i prikazuju prapovijesnu baštinu.

18:30 h Upoznaj dr. sc. Maria Novaka
19:00 h  dr. sc. Mario Novak (Institut za antropologiju)
“Ljudski kostur – nepresušni izvor spoznaja o životu i smrti drevnih ljudi“
U predavanju će biti govora o tome koje sve informacije o životu (i smrti) drevnih ljudi se mogu saznati iz analize njihovih koštanih i zubnih ostataka kao što su spol, starost u trenutku smrti, bolesti i ozljede, vrsta prehrane, svakodnevne aktivnosti i sl. Uz to, bit će opisane i najmodernije metode kao što su analize drevne DNK i stabilnih izotopa koje nam omogućavaju da dobijemo odličan uvid u različite aspekte svakodnevnice naših davnih predaka. Sve pružene informacije bit će popraćene primjerima iz recentnih istraživanja u kojima je sudjelovao i sam autor.

Utorak, 10.11.2020.
13:00 h dr. sc. Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu)
“Prezentacija i popularizacija arheološke baštine-primjeri dobre prakse”
U predavanju će biti riječi o načinima, odnosno mogućnostima prezentacije i popularizacije arheološke kulturne baštine s ciljem edukacije i podizanja javne svijesti o istoj. Kroz primjere projektnih aktivnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu pokazati će se raspon suradnje s lokalnim dionicima svih razina (od učenika do lokalne samouprave) s ciljem promocije, prezentacije i stvaranje temelja za održivi razvoj arheološke baštine.

18:30 h Upoznaj dr. sc. Ivora Karavanića
19:00 h dr. sc. Ivor Karavanić (Sveučilište U Zagrebu, Filozofski fakultet)
 „Oživljavanje paleolitika: životni stil, prehrana i simbolika lovaca skupljača na jugu Srednje Europe“
Iznijet će se sinteza rezultata suvremenih multidisciplinarnih istraživanja paleolitika (starijega kamenog doba) u vidu rekonstrukcije životnog stila, prehrane i simboličnog ponašanja lovaca skupljača, napose neandertalaca i ranih modernih ljudi. Posebna pozornost bit će posvećena spoznajama utemeljenim na istraživanjima paleolitika u Hrvatskoj i Sloveniji.

Srijeda, 11.11.2020.
11:30 h Prezentacija publikacija „Mala knjiga evolucije čovjeka“ (izdanje izdavačke kuće Alfa) i edukativnog deplijana
Publikacije će predstaviti autori dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju) i ilustratorica Issa Bratinčević

12:00 h Okrugli stol „Upravljanje paleolitičkom baštinom“ (Management of Palaeolithic Heritage), moderator: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)
Na ovom međunarodnom okruglom stolu, predstavit će se različiti aspekti upravljanja paleolitičkom baštinom. Jedno od osnovnih pitanja koja će se postaviti je kako predstaviti paleolitičku baštinu široj javnosti te na koji način suvremeni arheološki muzeji te druge baštinske ustanove pristupaju ovoj temi. Drugo je važno pitanje zaštita baštine u izvornom, prirodnom ambijentu, jer posve je jasno da modeli zaštite i očuvanja, primjerice, u pećinama imaju vrlo malo podudarnosti s nalazištima na otvorenom prostoru ili pak s čitavim arheološkim krajolicima. Kao uvodničari pojavljuju se ravnatelji nekoliko prestižnih arheoloških ustanova iz Hrvatske i inozemstva. Okrugli stol bit će održan na engleskom jeziku.

13: 00 h Ozren Domiter (Arheološki muzej u Zagrebu), Vinko Tarbušković (Agencija za upravljanje Starigradskim poljem), Gordija Marijan (SŠ Hrvatski kralj Zvonimir)
“Arheološki susreti u školama – O arheologiji i ulozi muzeja u suvremenom društvu”
Arheološki susreti u školama su edukativni muzejski program kojeg Arheološki muzej u Zagrebu sustavno provodi već sedmu godinu zaredom uz potporu Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na nacionalnoj razini program je održan u preko 50 škola, a teži demistificirati predodžbu arheologije baštinjenu iz popularne kulture, približiti arheologiju učeničkoj populaciji, podići razinu svijesti o lokalnoj baštini te korisnicima programa približiti muzejsko djelovanje kroz izravno ostvarenje društvene uloge muzeja. Taktička i operativna razina Programa nužno se prilagođavaju partikularnim potrebama i datostima sredine u kojoj se održavaju. Strateški, program teži postići nacionalan značaj te zaživjeti kao dodatni didaktički element unutar obrazovnog sustava kojim bi se trajno i sustavno razvijala svijest o baštini u cjelini.

17:00 h Duša Šarunić (OŠ Pušča)
 “Prapovijesna baština u nastavi”
Izložena su iskustva i rezultati dugogodišnjeg rada s učenicima osnovne škole u kojima se nastojalo motivirati i odgojiti svjesne mlade ljude s pozitivnim stavom  o zaštiti kulturne baštine. Dio tih nastojanja ostvaren je u nastavi o prapovijesti. Kombinacijom različitih nastavnih postupaka i tehnika postignuto je znatno bolje razumijevanje sadržaja i koncepata prapovijesti. Predstavljeni su primjeri iz nastave i tehnološka rješenja kojima se učiteljica služila u svom radu. Značajni rezultati ostvareni su terenskim radom i povezivanjem s ostalim nastavnim predmetima, osobito likovnom kulturom. Učenje o prapovijesti prikazuje se kao dio svjetske i nacionalne kulturne baštine. Na taj način  učenici spoznaju baštinu, vrednuju je i uključuju se u njenu zaštitu.

18:30 h Upoznaj Daniela Rafaelića
19:00 Daniel Rafaelić (KIC)
 “Zora civilizacije i film“
Predavanje se sastoji od tri dijela. Prvi je pregledni, tijekom kojeg se okupljene upoznaje s najpoznatijim, najvažnijim ali i onim posve nepoznatim filmovima koji tematiziraju kako postanak ljudske vrste, tako i početak života na zemlji. Drugi dio predstavlja kratki case-study njemačkog filma, u sklopu kojeg se raspravlja o aproprijaciji prapovijesne arheologije tijekom III. Reicha. Treći i završni dio uključuje analizu i projekciju animiranog prikaza prapovijesti, studija Walt Disney.

Četvrtak, 12.11.2020.
12:00 h Okrugli stol „Turistička valorizacija paleolitičkog nasljeđa“, moderator: Iva Silla (Kazivačica)
Okrugli stol koji okuplja četiri do pet sudionika pokušat će odgovoriti na pitanje što je potrebno da se stvori interes i veza posjetitelja s paleolitičkim naslijeđem. Sudionici će redom biti osobe s iskustvom u inovativnoj prezentaciji baštine posjetiteljima ili osobe s uvidom u destinacije koje su na neki način turistički valorizirale arheološko naslijeđe. Razgovarat ćemo o postojećim primjerima iz prakse, o tematskim kulturno-turističkim proizvodima i potencijalima za daljnji razvoj niše, kao i značaju pažljive interpretacije u približavanju paleolitičke baštine posjetiteljima.

13:00 h  Anja Bertol Stipetić (Arheološki muzej u Zagrebu)
“Prezentacija kulturne baštine u Hrvatskoj putem interaktivnih tehnologija”
Što su to interaktivne tehnologije i čemu one služe? Na koji način su inkorporirane u muzejima i na lokalitetima? Čemu doprinose i kako se koriste? Koju funkciju su interaktivne tehnologije u Hrvatskoj imale prije epidemije korona virusom i potresa koji je zadesio Zagreb 22. ožujka 2020. godine, a koju funkciju imaju danas?
Ovim predavanjem bit će ponuđeni odgovori na ova, a i mnoga slična pitanja koja se tiču prezentacije kulturne baštine u Hrvatskoj putem interaktivnih tehnologija. Osim toga, prezentirat će se neki primjeri dobre prakse u Hrvatskoj, među kojima će riječi biti i o aktualnom EU projektu „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ u sklopu Arheološkog muzeja u Zagrebu.

17:00 h dr. sc. Siniša Radović (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
 „Prapovijesna arheozoologija – životinje u svijetu prapovijesnih ljudi”
Autor će govoriti o značenju životinja u svakodnevnom životu ljudi u prapovijesti. Predavanje će biti popraćeno zanimljivim primjerima analize i interpretacije životinjskih ostataka s arheoloških nalazišta iz razdoblja srednjeg kamenog doba do kasnog brončanog doba na prostoru današnje Hrvatske. Poseban osvrt bit će na strategije preživljavanja i prilagodbu na promjene u okolišu, ali i na ulogu pojedinih životinjskih vrsta kao medija ritualnog izražavanja.

18:30 h Upoznaj Darka Komšu
19:00 h Darko Komšo (Arheološki muzej Istre)
“Hrvatsko stijensko slikarstvo, s naglaskom na otkriće paleolitičkih pećinskih slikarija u Romualdovoj pećini u Istri”
Na području Hrvatske i jugoistočne Europe stijenske slikarije su u pravilu slabo poznate, a zabilježeno je tek nekoliko lokaliteta. Tijekom 2009. godine započeo je projekt pod nazivom CRORA (CROatian Rock Art – Hrvatsko stijensko slikarstvo), koji ima za cilj sustavno katalogiziranje, valorizaciju i prezentaciju stijenskih slikarija na tlu Hrvatske. Posebno je potrebno istaknuti nalazište Romualdova pećina u Istri, gdje su pronađene paleolitičke pećinske slikarije, stare preko 30.000 godina, prve takve u Hrvatskoj. U pećini su ukupno zabilježene 44 slikarije, od kojih se ističe nekoliko crteža, koji predstavljaju bizona, divokozu, shematizirane prikaze ljudi i trokutove, koji mogu simbolizirati ženski spol. Preliminarna istraživanja stijenskih slikarija na području Hrvatske su zabilježila brojna nalazišta s gravurama i slikarijama, te ukazala kako je ovo područje, sa svojim brojnim krškim fenomenima izuzetno potencijalna regija za daljnja sustavna rekognosciranja u potrazi za prikazima stijenske umjetnosti.

Petak 13.11.2020.
12:00 h Okrugli stol  „Pretpovijesne kulturne rute u Europi“ (Prehistoric Cultural Routes in Europe), moderator: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)
Kulturne rute su relativno nov te nadasve brzorastući oblik valorizacije kulturne baštine kroz umrežavanje većeg broja dionika na jednom širem području. Raspon koji takve rute mogu pokrivati kreće se od lokalnih i regionalnih okvira, preko nacionalnih do internacionalnih ruta, poput onih najpoznatijih koje nose certifikat Vijeća Europe. Ovaj međunarodni okrugli stol, pozabavit će se pitanjima umrežavanja dionika oko tema koje se tiču pretpovijesne baštine na širem europskom prostoru, s posebnim naglaskom na pretpovijesne rute koje barem jednim svojim dijelom prolaze kroz područje Republike Hrvatske. Okrugli stol bit će održan na engleskom jeziku.

13:00 h Iva Silla (Kazivačica)
 “Interpretacija baštine kao alat za razumijevanje vrijednosti paleolitičkog nasljeđa”
Svatko tko se profesionalno bavi baštinom, redovito se susreće s pojmom interpretacije baštine. Ovo predavanje će pojasniti što se krije iza tog pojma te kako prepoznati i prenijeti njeno dublje značenje posjetiteljima. Predstavit će jednostavne alate osobne interpretacije koji pomažu da se posjetitelji aktivno uključe u razgledavanje baštinskih lokaliteta. Dotaknut ćemo i inovativne prakse, poput oživljene povijesti i igrifikacije, koje mogu, ukoliko se pažljivo izvode, biti način kvalitetne interpretacije baštine. Pritom će svi primjeri biti usko vezani za paleolitičko naslijeđe i tematiku arheološkog kampa. Sudionici predavanja će dobiti zrno inspiracije, osnovna znanja i cjelovitu sliku o mogućnostima korištenja alata interpretacije u budućem radu.

18:30 h Upoznaj dr. sc. Ivora Jankovića
19:00 h  dr. sc. Ivor Janković (Institut za antropologiju)
„Neandertalci – daleki rođaci“
Predavanje će upoznati zainteresiranu publiku sa znanstvenim spoznajama vezanim uz ovu zanimljivu populaciju daleke prošlosti. Kroz povijesni pregled i pregled glavnih nalaza i nalazišta, pružit će se podloga razumijevanju anatomskih i kulturnih odlika neandertalaca, s posebnim naglaskom na lokalitete u Hrvatskoj. Nadalje, kroz pregled suvremenih postignuća na polju paleoantropologije, arheologije te genetike zainteresirana publika steći će uvid u najnovija otkrića i budući tijek istraživanja.

Sva predavanja moguće je pratiti uživo u Galeriji AMZ ili online putem komunikacijske platforme dok je okrugle stolove moguće pratiti samo online.

Molimo zainteresirane sudionike da se za svako predavanje koje ih zanima prijave na e-mail adresu: sjacic@amz.hr uz napomenu radi li se o praćenju uživo ili online. Na istu adresu molimo da se prijavi i online praćenje okruglih stolova po izboru.
Poveznica za on-line sudjelovanje https://zoom.us/j/9352550716?pwd=OXZVR0hUUTRHejZMWUJyZjFkUnp5QT09

Arheološki stručni kamp

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Međunarodni znanstveni skup ‘Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta’ (PRESS)

7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta

Od 10. do 11. rujna 2020. godine u Galeriji AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, održat će se 7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije “Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta” u organizaciji Instituta za arheologiju u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu. 

Organizator: Institut za arheologiju
Suorganizator: Arheološki muzej u Zagrebu
Znanstveno pokroviteljstvo: Nacionalni odbor INQUA – Međunarodna unija za istraživanje kvartara, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Znanstveni skup ostvaren je uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Hrvatske zaklade za znanost.

Više informacija

Preuzimanje:
Knjiga sažetaka


EPIDEMIOLOŠKE MJERE
POZIV NA ONLINE PRAĆENJE 7. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA SREDNJOVJEKOVNE ARHEOLOGIJE

Zbog epidemioloških mjera broj sudionika u Galeriji AMZ je ograničen na 22 osobe uz obaveznu dezinfekciju ruku na samom ulazu.
Tijekom boravka na znanstvenom skupu obavezno je nošenje zaštitnih maski i održavanje propisanog fizičkog razmaka. Iz tog razloga pozivamo sve zainteresirane slušače da se priključe znanstvenom skupu na online platformi https://www.crowdcast.io/e/secrets-of-iron—from

7. međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta u organizaciji Instituta za arheologiju u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu održat će se u prostorijama Galerije AMZ, Ulica Pavla Hatza 6, od 10. do 11. rujna 2020. godine.

Organizator: Institut za arheologiju
Suorganizator: Arheološki muzej u Zagrebu

http://www.iarh.hr/media/pozadine/iarh-pozadina-04.jpg

Info:
AMZ PRESS

FFZG – MetArh 2020-Call for papers (PRESS)

It is our pleasure to invite you to the 8th scientific conference Methodology and Archaeometry which will take place on 3rd and 4th of December 2020 at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb

The scientific conference Methodology and Archaeometry is being organised by the Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb since 2013. The goal of the conference is to entice interdisciplinarity, critical thinking, new insights and approaches as well as new theoretical frameworks in contemporary archaeological science. Coverage of a wide spectrum of themes and scientific disciplines has resulted in papers and discussions that promote scientific issues in the fields of methodology, documentation and interpretation of archaeological data.

The interdisciplinary character of the conference brings together archaeologists and researchers from other scientific disciplines with whom archaeologists collaborate closely; and who – through their work, projects and ideas – promote new insights about the interpretation of the human life in the past.

Section Methodology

The main questions this section is aimed to address are:

 • 1. Archaeological methodology: Recent trends and continuous problems
 • 2. Interpreting archaeological record
 • 3. Misuse of the archaeological record
 • 4. Archaeological heritage management standards
 • 5. Data sharing in archaeology: Open access digital repositories
 • 6. Experimental archaeology
 • 7. Technological advances and underwater archaeology

Section Archaeometry

The main questions of this session are:

 • 1. Raw material provenance studies
 • 2. Archaeological methodology in the interpretation of archaeometric studies
 • 3. Technological studies
 • 4. Radiocarbon analysis and interpretation

Please send the summaries of your oral presentations and posters by the 1st of October 2020 to the e-mail address metarh@ffzg.hr

Abstracts should be submitted according to the following structure:

 • Author details: full name, organization, address, email
 • Title: choose a title that reflects the main message of the abstract
 • Keywords: please include 4-6 key words
 • Text: should not exceed 300 words

All summaries will be published in the abstract book and available at the web site of the conference.

The official language of the conference is English. There is no registration fee.

Metodologija i arheometrija - stanje i smjernice

Info:
FFZG PRESS

Universität Innsbruck – Invitation 5th Aguntum Workshop (PRESS)

Call for Papers
Frühes Christentum im archäologischen Kontext
Early Christianity in the Archaeological Context
12./13. November 2020, Aguntum (Dölsach), Austria

Zum Thema:

Der 5. Aguntum-Workshop mit dem bewusst offen gehaltenen Titel „Frühes Christentum im archäologischen Kontext“ widmet sich der Spätantike, wobei das Frühe Christentum besonders im Fokus steht. Dieses soll in unterschiedlichen Kontexten beleuchtet werden:

– Öffentliche Architektur: Kirchen, Baptisterien, Bischofssitze
– Private Architektur: Anzeichen für frühchristlichen Kult im privaten Wohnbau
– Kult: Reliquien, Stiftergräber und andere Bestattungen, frühchristlicher Ritus
– Mensch: Naturwissenschaftliche / Anthropologische Daten
– Materielle Kultur: mit dem frühen Christentum in Verbindung stehende Kleinfunde
– Siedlungsentwicklung: Topographie, Anzahl/Lage christlicher Kultbauten, Einbindung in den jeweiligen Siedlungsraum
– Konservierung und Restaurierung: Konzepte zur Erhaltung und musealen Präsentation
frühchristlicher Befunde

Die Idee zu diesem Workshop entstand durch die laufende Neubewertung der sogenannten „Bischofskirche“ von Lavant (Osttirol) und die Neuentdeckung der Kirche und der spätantiken Höhensiedlung von Irschen (Kärnten). Trotzdem wollen wir uns nicht ausschließlich auf den Ostalpenraum fokussieren, sondern freuen uns vor dem Hintergrund genannten Themenfelder über Beiträge aus unterschiedlichen Bereichen der römisch-spätantiken Welt.

Mit der multiplen Kontextualisierung des Frühen Christentums hoffen wir, im Rahmen des 5. Aguntum Workshops neue Zusammenhänge erkennen und diskutieren zu können. Dabei ist ein ausdrückliches Ziel der Veranstaltung, die Diskussion über die Archäologie hinaus auf althistorische, naturwissenschaftlich-anthropologische, bauforscherische und restauratorische Forschungsgebiete auszudehnen. Vor diesem interdisziplinären Hintergrund freuen wir uns auf Ihre Teilnahme am 5. Aguntum-Workshop.

Conference theme:

The 5th Aguntum-workshop carries the consciously open title “Early Christianity in the Archaeological Context” and is going to focus on the Late Antique – Early Christian period, in which a special focus is
given to Early Christianity. The latter shall be discussed in varying contexts:

– Public Architecture: churches, baptisteries, bishop ́s sees
– Private Architecture: evidence of early Christian cult in private houses
– Cult: relics, donor ́s graves and other burials, early Christian rites
– People: Science, Anthropology
– Material Culture: findings associated with Early Christianity
– Settlement development: topography, Number/Position of ceremonial buildings, involvement in the settlement area
– Conservation and Restauration: maintenance concepts and public presentation of early

Christian features

The idea to organize this workshop emerged from actual research as the reevaluation of the so-called “Bishop ́s church” in Lavant (Eastern Tyrol) and the discovery of a former unknown hilltop settlement
with an Early Christian Church in Irschen (Carinthia). Nonetheless, we do not intend to lay our focus exclusively on the Eastern Alpine Region, but welcome contributions from other regions of the Late Antique world, which will give the possibility to interconnect the suggested topics.

By presenting and discussing Early Christianity in these multiple contexts, we hope to reveal new connections during the 5th Aguntum Workshop. It is an explicit aim of this workshop to stimulate a discussion that is not limited to archaeology but opens to other fields of research like Ancient History, Anthropological Science, Architectural Survey and Restauration. Against this interdisciplinary background, we are looking forward to your participation in the 5th Aguntum-Workshop.

Veranstalter / Organizer
Institut für Archäologien, Universität Innsbruck, Curatorium Pro Agunto

Konferenzsprache / Conference language
English (preferred) / Deutsch

Vorträge / Papers
20 Minuten / 20 minutes (Powerpoint, PDF)

Poster
Posterdruck kann von den Organisatoren übernommen werden (Kosten: 10 Euro [DIN A1]).
Print can be arranged by the organizers (Costs: 10 Euro [DIN A1]).

Veranstaltungsort / Venue
Archäologischer Park Aguntum, Stribach 97, A-9991 Dölsach (www.aguntum.info).

Unterkunft / Accomodation
Allgemeine Informationen unter: http://www.lienzerdolomiten.net
For general Information see: http://www.lienzerdolomiten.net

Anreise / Travel
Es wird empfohlen mit eigenem PKW anzureisen. Je nach Bedarf wird ein Shuttle zum Tagungsort organisiert.
It is recommended to travel by private car. A shuttle to the venue can be organized if necessary.

Anmeldung / Application
Abstract des Vortrages / Posters (max. 500 Wörter) bis 31.08.2020.
Abstract of paper / poster (max. 500 words) until 31.08.2020.

Kontakt / Contact
Martin.Auer@uibk.ac.at
Gerald.Grabherr@uibk.ac.at

Willkommen auf der Homepage des FB Aguntum, Institut für Archäologien

Info:
Universität Innsbruck PRESS

AMZ – Predstavljanje: Međunarodni program Indija: Dolinom Inda i dalje (PRESS)

Predstavljanje
Međunarodni program Indija: Dolinom Inda i dalje
Arheološki muzej u Zagrebu

U ponedjeljak 2. ožujka u Arheološkom muzeju u Zagrebu održano je predstavljanje međunarodnog programa „Indija: Dolinom Inda i dalje“ koji se odvija od veljače do prosinca 2020. godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu pod visokim pokroviteljstvom Veleposlanstva Indije u Republici Hrvatskoj.

„Iako nam se Indija kao tema na prvi pogled može učiniti dalekom, razloga za predstavljanje odabranih poglavlja iz povijesti ove stare i fascinantne civilizacije u Arheološkom muzeju u Zagrebu ima napretek.“ rekao je Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu.

„Putem međunarodnog programa „Indija: Dolinom Inda i dalje“ namjera je Arheološkog muzeja u Zagrebu posjetiteljima predstaviti sve aspekte koji tvore prošlost, sadašnjost i budućnost indijske kulture i društva.“ naglasio je Mihelić.

„Bavit ćemo se ranim društvenim fenomenima, kao i onima iz ne tako davne prošlosti; divit ćemo se bogatstvu i raznolikosti indijskih jezika i pisama; otkrivat ćemo indijsko-europske kontakte te odjeke indijske kulture i religije u Hrvatskoj. Bogat program koji nam predstoji i sam je na neki način tek uvertira i jednoj široj kulturnoj suradnji između Republike Indije i Republike Hrvatske, suradnji kojoj se je i Arheološki muzej u Zagrebu pridružio putem partnerstva s Nacionalnim muzejom Indije iz New Delhija.“ kazao je Mihelić.

„Iznimno mi je drago što Arheološki muzej u Zagrebu organizira jednogodišnji kulturni program o Indiji pod nazivom „Indija: Dolinom Inda i dalje“. Sretni smo što surađujemo s Arheološkim muzejom u Zagrebu u ovom važnom pothvatu koji želi predstaviti Hrvatima različite aspekte indijske civilizacije.“ rekao je veleposlanik Indije Arindam Bagchi

„Prikladno je da je upravo civilizacija doline Inda odabrana za polazište ovog kulturnog programa. Čak i danas otkrivamo sve više detalja ove fascinantne i napredne civilizacije koja je procvjetala prije više od četiri tisućljeća i koja ostaje kao jedna od glavnih vrela moderne indijske civilizacije.“ kazao je Bagchi.

„Posljednjih nekoliko godina kontakti između Indije i Hrvatske produbljuju se. Prošle godine došlo je do izuzetno intenzivnog angažmana između dviju zemalja, s prvim državnim posjetom predsjednika Republike Indije Hrvatskoj. Otkrivanje prvog poprsja Mahatme Gandhija na njegovu 150. godišnjicu rođenja 2. listopada 2019. bilo je još jedna značajna aktivnost. Uvjeren sam da će ovaj posebni projekt Arheološkog muzeja i indijske ambasade dodatno ojačati naše bilateralne veze. Ovaj jedinstveni projekt ne bi ugledao svjetlo dana da nije bilo entuzijazma ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu, gospodina Sanjina Mihelića. Duboko sam zahvalan njemu i njegovom timu na konceptualizaciji i provedbi ovog izazovnog projekta. Želim „Indiji: dolinom Inda i dalje“ sav uspjeh i nadam se da će mnogi hrvatski prijatelji iskoristiti priliku da Indiju vide iz nove perspektive.“ rekao je Bagchi.

„Čarobna i šarena, prepuna predivnih pejzaža koji oduzimaju dah, bogate kulture i zadivljujuće prošlosti, mistična – ovo su samo neki od epiteta koji opisuju Indiju. Upravo raznolika kultura i duhovnost čine ovu zemlju privlačnom posjetiteljima iz cijelog svijeta, no, izuzev već poznatih činjenica, mnogi nisu svjesni do koje mjere seže njeno kulturno bogatstvo. Upravo se iz ovih razloga nametnula ideja za ciklusom događanja u 2020. godini, koji bi ovu zemlju predstavio široj hrvatskoj javnosti vrijednim i zanimljivim interdisciplinarnim predavanjima, suvremenim putopisnim sadržajima, radionicama i izložbama. Posjetitelji će kroz radionice i predavanja imati priliku upoznati pismo i saznati više o indijskim legendama i odnosima ovog naroda s dalekim zemljama (uključujući Hrvatsku) te kroz putopisnu čajanku i izložbe fotografija iz prve ruke doživjeti kako se ova civilizacija razvijala kroz stoljeća.“ rekao je Luka Štefan koautor programa, vanjski stručni suradnik Arheološkog muzeja u Zagrebu.

„S velikim Vas veseljem pozivamo na ciklus događanja koji je svojom temom posvećen veličanstvenoj i pomalo zastrašujućoj zemlji južne Azije, koja je podjednako privlačila i odbijala putnike od pamtivijeka– Indiji. Zemlja je to koja ima mnoštvo za ponuditi ako ste spremni uroniti u njene čari, ona nudi visoku kulturu, znanost i tradiciju u naizgled nespojivoj kombinaciji“. rekla je Nikolina Vrančić koautorica programa, vanjska stručna suradnica Arheološkog muzeja u Zagrebu.

„Ovaj je ciklus, zamišljen kao „predstavnik“ sveg onog što Indija ima za ponuditi te smo pokušali posjetiteljima ponuditi što više tematski različitih predavanja i radionica kojima je zajednički nazivnik Indija i njena kulturna baština. Predavanja će tematski obuhvatiti Indsku dolinsku civilizaciju, govorit će se o kulturnim kontaktima koji su ostvareni između Grka, Rimljana i Bizantinaca i Indijaca te o kontaktima ostvarenim u modernijem razdoblju. Uz predavanja, pozivamo Vas i na književnu čajanku. Mogućnost odlutanja u Indiju imat ćete i na putopisnim predavanjima te izložbama fotografija. Ako pak volite biti sam svoj majstor, pozivamo Vas i na nekoliko radionica u sklopu ovog programa.“ kazala je Vrančić.

U Arheološkom muzeju u Zagrebu postavljena je izložba fotografija 150. godišnjica rođenja Mahatme Gandhija koja prikazuje život Mahatme Gandhia, globalne ikone mira i nenasilj. Izložba ostaje otvorena do 15. ožujka 2020.godine.

INDIJA: DOLINOM INDA I DALJE – PROGRAM

ožujak

02—15-03-2020                 Izložba fotografija 150. godišnjica rođenja Mahatme Gandhija

25—31-03-2020                 Izložba Indijska tradicionalna odjeća i instrumenti

travanj

16-04-2020 | 18 sati            Putevima mudrosti (putopisno predavanje (Filip Gour)

23-04-2020 | 20 sati            Car Chandragupta Maurya : Između povijesti i medija (predavanje na engleskom jeziku Jyoti Sharma, Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije, FF Zagreb)

svibanj

20-05-2020 | 20 sati            Povijest hinduizma u Hrvatskoj (predavanje – Hrvoje Čargonja, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF Zagreb)

lipanj

05-06-2020 | 18 sati            Od epa do priče (radionica — Krešimir Krnic, Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije, FF Zagreb)

08-06-2020 | 19 sati            Dragocjeni predmeti žudnje. Rim i drago kamenje iz Indije (predavanje — Iva Kaić, Odsjek za arheologiju, FF Zagreb)

13-06-2020 | 13 sati            Veda & Yoga (Radionica — Pradeep T Urs, Velposlanstvo Indije)

rujan

09-09-2020 | 19 sati            Indija i Bizant: trgovačke veze u kasnoj antici (predavanje — Vinka Matijević, Odsjek za arheologiju, FF Zagreb)

29-09-2020 | 18 sati            Na izvoru svetih Rijeka (putopisno predavanje — Filip Gour)

listopad

01—09-10-2020                 Asketska i raskošna Indija: Pogled iznutra (izložba — Branko Kladarin)

12-10-2020 | 19 sati            Ancient Ayurveda and its Significance in 21st century (radionica na engleskom jeziku Pradeep T Urs, Veleposlanstvo Indije)

15-10-2020 | 18 sati            Panel diskusija o modernoj Indiji (Ivan Delić, moderator (Veleposlanstvo Indije); sudionici / participants: Hassan Haidar Diab (Večernji list), Ana-Bella Leikauff (HRT), Filip Raunić (Telegram), Zrinka Vrabec-Mojzeš (Nacional))

28-10-2020 | 18 sati            Devanagari, hindski na brzinski (radionica — voditelji: Nikolina Vrančić, Luka Štefan)

studeni

04-11-2020 | 19 sati            Ostavština Mogula: raskoš i arheologija (predavanje — Nikolina Vrančić, vanjska stručna suradnica AMZ)

06-11-2020 | 18 sati            Kako biti Bodhisattva i voditi sasvim običan život? Izbor iz pripovijesti o prijašnjim egzistencijama Gautame Buddhe/ (književna večer / voditeljica: Višnja Grabovac, Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije, FF Zagreb)

11-11-2020 | 19 sati            Što Sanskrit znači za mene? (radionica Pradeep T Urs, Veleposlanstvo Indije)

prosinac

02-12-2020 | 19 sati            Portugalsko nasljeđe u Goi (predavanje / lecture— Marijana Janjić)

Autori programa: Luka Štefan, Nikolina Vrančić i Veleposlanstvo Indije u Republici Hrvatskoj.

150. godišnjica rođenja Mahatme Gandhija

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Festival arheologije Europske unije (PRESS)

Predstavljanje
Festival arheologije Europske unije
Arheološki muzej u Zagrebu

U petak 21. veljače 2020. u Arheološkom muzeju u Zagrebu održano je predstavljanje Festivala arheologije Europske unije koji se odvija pod visokim pokroviteljstvom Europskog parlamenta. Organizatori Festivala su Arheološki muzej u Zagrebu i Europska arheološka udruga. Programski sadržaj Festivala ostvaren je s partnerskim europskim institucijama, visokoobrazovnim ustanovama, institutima, agencijama, tijelima javnih vlasti, muzejima, istraživačkim centrima i nacionalnim strukovnim arheološkim udrugama u suradnji s veleposlanstvima država članica Europske unije u Hrvatskoj.

Od 7. veljače do 30. lipnja 2020. europski stručnjaci iz 26 zemalja članica Europske unije, na Festivalu EU arheologije, predstavljaju novosti iz svijeta arheologije i otkrivaju tajne iz prošlosti našeg kontinenta. Festivalski sadržaj kojem je cilj javnosti prezentirati arheološku baštinu Europske unije sastoji se od znanstveno-popularnih predavanja, izložbi, radionica i ostalih zanimljivih događanja. Osim društvene, Festival ima profesionalnu dimenziju stvarajući mrežu partnera iz cijele Europske unije oko tema zaštite, očuvanja i valorizacije arheološke baštine. I na kraju politički kontekst predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije Festival želi iskoristiti da pošalje važnu i snažnu poruku o izuzetnoj važnosti arheološke baštine te da moramo djelovati odmah, i ponajviše, da moramo djelovati zajedno ako je želimo očuvati za budućnost kao temeljnu oznaku našeg europskog identiteta.

Govornici na predstavljanju Festivala EU arheologije bili su Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, dr. sc. Hrvoje Potrebica, red. prof., član izvršnog odbora Europske arheološke udruge, mr. sc. Milana Vuković Runjić, prof., pročelnica Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i Gordan Markotić, veleposlanik, koordinator predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Prisjećajući se ideje o organizaciji Festivala EU arheologije Sanjin Mihelić rekao je: „U Arheološkom muzeju u Zagrebu smatrali smo činjenicu da će se Hrvatska tijekom svog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. godine naći u samom središtu vrlo važnih političkih zbivanja vrijedilo oplemeniti i programom usmjerenim na našu zajedničku europsku kulturnu baštinu. Kao znanstvena i kulturna ustanova željeli smo doprinijeti časnom zadatku Predsjedanja i odlučili ponuditi dvojaki program – jedan koji bi se odnosio na predstavljanje hrvatske baštine u drugim sredinama EU i drugi, u kojem bi upravo Hrvatska i Zagreb kao njezin glavni grad bili u samom središtu zbivanja. Uz potporu Ministarstva kulture i Grada Zagreba, AMZ će predstaviti neke od najznačajnijih predmeta iz svog fundusa na izložbama u Ateni i Rimu. U Ateni se tako početkom travnja otvara izložba posvećena počecima grčke kolonizacije istočne obale Jadrana, a glavni izložak bit će čuvena lumbardska psefizma kojoj smo prošle godine posvetili cijeli jedan ciklus događanja. Nakon toga, u okviru obilježavanja Dana državnosti u Rimu predstavljamo izložbu o možda još čuvenijem predmetu – Zagrebačkoj lanenoj knjizi, najdužem sačuvanom tekstu na etruščanskom jeziku uopće“.

„Organizacijom Festivala EU arheologije cilj nam je bio ponuditi jedan specifičan kontekst u kojem bi se sve zemlje članice Unije pojavile kao partneri u zajedničkom projektu. Od 7. veljače do 30. lipnja 2020.  svaka od 26 zemalja na Festivalu zastupljena je s jednim ili više odabranih programa koji će u prvoj polovici 2020. godine biti predstavljeni jedan za drugim u neprekinutom nizu. Festival je počeo slovačkim danom zatim su uslijedili malteški dani a već u ponedjeljak 24. veljače počinju dani Austrije s otvorenjem izložbe.“ rekao je Sanjin Mihelić.

„Festival organiziramo u suradnji s Europskom arheološkom udrugom i s nizom partnera, od kojih jednu razinu predstavljaju sva veleposlanstva država članica Europske unije koje imaju svoje predstavništvo u Hrvatskoj i kulturni instituti zemalja članica. Druga razina partnera su stručni partneri iz svake pojedine zemlje članice Europske unije i treću razinu predstavljaju hrvatski partneri kao što su to Hrvatsko arheološko društvo, ICOM Hrvatska i ICOMOS Hrvatska.“ istaknuo je Sanjin Mihelić naglasivši višerazinsku organizaciju Festivala. Zahvalio je na financijskoj potpori Ministarstvu kulture, Gradu Zagrebi i Turističkoj zajednici grada Zagreba a za vizualni identitet Festivala Nedjeljku Špoljaru iz studia Sensus Design Factory.

„Doprinos europske arheološke baštine društvenom, gospodarskom i umjetničkom razvoju Europe kakvu danas poznajemo često je zanemarivan, ali je zapravo izuzetno važan, osobito u našoj suvremenoj povijesti. Arheologija pokazuje da je upravo naša jedinstvena kulturna raznolikost tkivo zajedničkih vrijednosti koje leže u srcu ovog projekta kojeg nazivamo Europom, i koje su istovremeno i najbolji veleposlanici važne uloge koju Europska unija ima na svjetskoj pozornici. Tijekom 25 godina povijesti Europskog arheološkog društva (EAA), Europa je prošla kroz duboke i značajne promjene, baš kao i ostatak svijeta u kojem živimo. Mnogi aspekti života postali su znatno složeniji, pa se i samo poimanje Europe i dalje mijenja i preispituje iz mnoštva različitih perspektiva.“ rekao je Hrvoje Potrebica.

„Iako 60% našeg članstva dolazi iz zemalja  Europske unije, uvijek moramo imati na umu da se EAA bavi Europom, a ne samo Europskom unijom. Ima određene simbolike u činjenici da je EAA osnovana nedaleko odavde, u Ljubljani, 1994. godine, kad je ova zemlja još bila napadnuta, rastrgana i u strašnom se ratu borila za vlastiti opstanak, daleko izvan okrilja Europske unije. Danas, četvrt stoljeća kasnije, ovdje ćemo slaviti arheologiju u trenutku kad Hrvatska kao najmlađa država članica predsjeda našom europskom obitelji.“ istaknuo je Hrvoje Potrebica.

„Ovogodišnji moto EAA-a je „networking“ – umrežavanje. To je središnji pojam modernog društva čiji značaj raste kao posljedica globalizacije i razvoja komunikacija. Međutim, povezivanje je oduvijek bila opća karakteristika ljudskih zajednica, a arheologija je bolje nego ijedna druga disciplina dokazala važnu ulogu komunikacije i mobilnosti u prošlim razdobljima. Tako smo naučili da se pojam umrežavanja i povezivanja ne odnosi samo na ljude nego i na kulturu, materijalna dobra, oblike društvenog ustroja i institucije. U srži tog pojma leži komunikacija – što u najjednostavnijem obliku znači govoriti drugima, razmišljati o onome što nam drugi govore i uzimati u obzir ono što smo čuli. Povezivanje i komunikacija moćna su sredstva koja osnažuju i daju glas i nadu slabima, a jake uče poniznosti. Zbog toga koristimo svaku priliku da naglasimo važnost povezivanja na individualnoj i institucionalnoj, intelektualnoj i kolegijalnoj razini, kako bismo na pravi način odgovorili na podjele koje obilježavaju velik dio suvremene europske i svjetske politike. To je upravo ono čemu je EAA uvijek bila posvećena.“ rekao je Hrvoje Potrebica.

„Arheologija nadilazi političke i nacionalne granice, a zadatak nas kao arheologa je da proučavajući prošlost razmišljamo i o budućoj prošlosti čijem stvaranju pridonosimo. Stoga, slaveći ovom prilikom našu bogatu i raznoliku prošlost, istovremeno slavimo i našu zajedničku, nadamo se svjetliju, europsku budućnost.“ na kraju izjave naglasio je Hrvoje Potrebica.

Koliko god Europa može biti jedna interesna zajednica, citirajući pročelnicu Gradskog ureda grada Beča „ono živo što nas povezuje, ono tkivo koje nas spaja u jedno biće je kultura je baština“, a arheologija je možda  ta koja u to ulazi najdublje, i doslovce i preneseno rekla je pročelnica Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba Milana Vuković Runjić.

Pozdravljajući organizaciju festivala arheologije, a ističući da festival općenito ima nešto u sebi slavljeničko, Vuković Runjić zaključila je da je riječ o “festivalu pra-priče zajedničkog europskog narativa, festivalu najvrjednijeg što dijelimo, a to je naša davna prošlost koja nas je formirala upravo takvima kakvi smo i danas”.

Gordan Markotić, koordinator predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 naglasio je kako je predstavljanje kulturne baštine države predsjedateljice važan dio uloge predsjedanja, pa je u tom smislu osmišljen niz kulturnih aktivnosti preko kojih će se u državama članicama Europske unije velikoj europskoj obitelji približiti hrvatsku kulturu i umjetnost.

“Upravo ova manifestacija Festivala arheologije Europske unije nešto je što u najboljem svjetlu oslikava ulogu drpredsjedateljice Vijećem Europske unije, a to je okupiti države članice na zajedničkim temama i pitanjima koje moramo rješavati za boljitak Europe”, rekao je Markotić. “Budućnost se ne može raspravljati bez prošlosti, a Festival EU arheologije je dobra prigoda da se na to podsjetimo i da hrvatskoj javnosti predstavimo arheologiju država članica Europske unije”, zaključio je.

Festival EU Arheologije

Info:
AMZ PRESS