10. susreti Sekcije restauratora i preparatora
Hrvatskog muzejskog društva
održat će se u

Arheološkom muzeju u Zagrebu,

u četvrtak
10. svibnja 2018. godine
s početkom u 11 sati.

Program 10. susreta Sekcije restauratora i preparatora HMD-a
11:00 – 12:00
Prijava sudionika12:00 – 13:00 
Otvorenje 10. susreta Sekcije restauratora i preparatora HMD-a, izložbe postera 10. Susreti te izložbe Laboratorij čudesa – Stoljeće restauracije u Arheološkom muzeju u Zagrebu

13:00 – 16:00
Predavanja

16:20 – 16:45
Izbor Naj – postera Susreta

16:45 – 17:45
Vodstvo kroz Arheološki muzej u Zagrebu

Predavanja na 10. susretima Sekcije restauratora i preparatora HMD-a
Deseti Susreti tematski su posvećeni analitičkim metodama koje se koriste pri konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima i prethode zahvatima na muzejskoj građi.
Predavanja su otvorena za javnost!
Istaknuti stručnjaci će održati predavanja prema slijedećem rasporedu:
13:00 – 13:20
dr. sc. Ivica Ljubenkov, Primjena analitičkih metoda u konzervaciji i restauraciji13:25 – 13:45 
dr. sc. Ivana Bačić, dipl. ing., Primjena metoda forenzičke kemije u umjetnosti i arheologiji

13:50 – 14:20
dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović, Analiza sintetskih organskih pigmenata i veziva metodom MeV SIMS

Pauza  14:20 – 14:40

14:40 – 15:00
dr. sc. Vladan Desnica, Prirodoslovni laboratorij Akademije likovnih umjetnosti – multidisciplinarni spoj znanosti i umjetnosti15:05 – 15:25 
Damir Doračić, Projekt nabave SEM-EDS instrumenta za Arheološki muzej u Zagrebu

15:30 – 15:50 
Maja Velicogna Novoselac, Kvalitetno, brzo, jeftino i garantirano neće tamniti – druga sezona

15:50 – 16:00
Mirta Pavić i Slađana Latinović, Deset godina Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva

Izložba postera 10. susreta Sekcije restauratora i preparatora HMD-a
Izložba postera koji opisuju konzervatorsko-restauratorske postupke, istraživanja i zahvate na najraznovrsnijoj građii ima za cilj upoznavanje publike s muzejskom djelatnošću bez koje bi većina muzejskih programa bila neostvariva, a najčešće ostaje skrivena u muzejskim laboratorijima.
Iz godine u godinu posteri privlače sve više publike, kako  zanimljivim sadržajem, tako i vizualnom atraktivnošću. Stoga tajnim glasovanjem biramo najbolji poster na dan otvorenja Susreta. Na glasanje pozivamo sve sudionike i posjetitelje. Dođite i izaberite Naj – poster 10. susreta! 
Izložba
Laboratorij čudesa – stoljeće restauracije u Arheološkom muzeju u Zagrebu
Arhiv AMZ-a čuva brojne zabilješke koje svjedoče o tome kako  su muzejski djelatnici od osnutka muzeja bili svjesni važnosti i neophodnosti restauracije predmeta i uloge restauratora u muzejskoj struci. V. Hoffiller je 1907. godine posjetio njemačke muzejske radionice kako bi se bolje upoznao s najnovijim metodama restauriranja i konzerviranja. Prva muzejska restauratorska radionica osnovana je već 1908. godine. Deset godina kasnije Muzej ima prvog stalno zaposlenog muzejskog restauratora čija je fotodokumentacija najstariji primjer dokumentiranja procesa restauratorskih zahvata u Hrvatskoj.
Posjetite i proučite Laboratorij čudesa!

Izvor
HMD PRESS