Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo kako će se jubilarni

10. susreti Sekcije restauratora i preparatora
Hrvatskog muzejskog društva

održati u

Arheološkom Muzeju u Zagrebu,

u četvrtak
10. svibnja 2018. godine.

10. susreti Sekcije restauratora i preparatora HMD-a
Sekcija restauratora i preparatora Hrvatskoga muzejskog društva osnovana je 11. lipnja 2007. godine na poticaj nekolicine restauratora iz zagrebačkih muzeja u svrhu promicanja i objedinjavanja konzervatorsko-restauratorske struke te njegovanja međusobne suradnje restauratora i preparatora zaposlenih u hrvatskim muzejima. Djelovanje Sekcije je usmjereno ka poticanju prepoznavanja konzervatorsko-restauratorske struke kao važnog segmenta muzejske djelatnosti, ali i njene vidljivosti u javnosti.

 

Sekcija od svog osnutka organizira Susrete koji omogućuju kontakt i dijalog među kolegama iz sasvim različitih muzeja, potiču suradnju s izvanmuzejskim institucijama, promoviraju konzervatorsko-restauratorsku struku i grade edukativnu poveznicu između struke i publike. U okviru Susreta održavaju se stručna predavanja i izložba postera, a prati ih tiskana stručna publikacija. Povremeno se organiziraju Aktualni sat, Filmske minute te edukativne radionice za najmlađe posjetitelje.

 

Ova stručna organizacija svoje je prve Susrete održala 2009. godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu i upravo zbog toga, ovogodišnje desete Susrete obilježavamo u Arheološkom muzeju u Zagrebu, gdje je sve i počelo.

Predavanja na 10. susretima Sekcije restauratora i preparatora HMD-a
Deseti Susreti tematski su posvećeni analitičkim metodama koje se koriste pri konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima i prethode zahvatima na muzejskoj građi.
Predavanja će održati istaknuti stručnjaci:
dr. sc. Ivana Bačić, samostalni vještak za kemijsko-fizikalna vještačenja u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja ”Ivan Vučetić” pri Ministarstvu unutarnjih poslova RH. Stručni i znanstveni rad temelji joj se na primjeni niza različitih analitičkih instrumentnih tehnika.

dr. sc. Ivica Ljubenkov docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje skupinu predmeta iz područja analitičke kemije, te predavač na studiju Konzervacije-restauracije Umjetničke akademije u Splitu.

mr. sc. Maja Velicogna Novoselac, restauratorica savjetnica, voditeljica restauratorskih radionica Muzeja za umjetnost i obrt sa bogatim četrdesetogodišnjim restauratorskim iskustvom.

dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović znanstvena savjetnica u Laboratoriju za interakcije ionskih snopova, Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta Ruđer Bošković.

dr. sc. Vladan Desnica, izvanredni profesor na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje podučava Fiziku, Instrumentalnu analizu, Materijale i procese te Kiparsku tehnologiju.

Damir Doračić, viši restaurator, voditelj Konzervatorsko-restauratorskog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu i jedan od osnivača Sekcije restauratora i preparatora.

Predavanja su otvorena za javnost,
a teme predavanja provjerite u
slijedećem newsletteru!

Izložba postera 10. susreta Sekcije restauratora i preparatora HMD-a
Stručnjaci u muzejskim i galerijskim institucijama iz cijele Hrvatske pripremili su postere na kojima su opisani konzervatorsko-restauratorski postupci, istraživanja i zahvati na najraznovrsnijoj građi; od arheološke, tehničke, etnološke do djela suvremene umjetnosti. Cilj izložbe je upoznavanje publike s muzejskom djelatnošću bez koje je teško zamisliva realizacija muzejskih programa.
Neki od naslova postera koje ćete moći vidjeti na izložbi su:
Ponovni sjaj starih restauracija (AMI)
Neidentificirani arheološki nalaz (GMV)
Oglavlja iz tekstilnih zbirki (EMZ)
40 godina prije – 40 godina poslije (MUO)
Slika marginalne umjetnosti u laboratoriju za oživljavanje (MSU)

Izvor
HMD PRESS