Napovednik

Međunarodni znanstveni skup

Apsolutna i relativna kronologija kasnoga latenskoga doba u srednjem Podunavlju

Osnovni podatci

12. lipanj 2017 u 10:00 do 13. lipanj 2017 u 19:30

Gipfelhaus na Magdalensbergu, Koruška, Austrija

Organizatori
Prirodnjački muzej, Beč
Institut za arheologiju ZRC SAZU, Ljubljana
Zemaljski muzej Koruške, Klagenfurt / Celovec

Opis

Međunarodni znanstveni skup o kronologiji kasnog latena nastao je na inicijativu Macieja Karwowskog iz Prirodnjačkog muzeja u Beču. Učesnici dolaze prije svega iz Austrije, Slovenije, Češke republike i Slovačke. Po dva su iz Italije i Hrvatske (M. Dizdar i I. Drnić), dok iz Njemačke i Poljske dolaze po jedan.

Svrha skupa je razmotriti problematiku kronologije kasnoga latenskoga doba odnosno stupnja LT D. Trebalo bi ujediniti nazive pojedinih podstupnjeva tog vremena na prostoru od Lombardije i Veneta u sjevernoj Italiji do Češke, Slovačke i hrvatsko-srpskog Podunavlja, utvrditi tipične oblike materijalne kulture tih podstupnjeva (LT D1a, LT D1b i LT D2) i ispostaviti italske elemente (brončane i keramičke posude te fibule), koji se javljaju u srednjem Podunavlju.

Više izlaganja bavit će se numizmatikom.

Izvori za istraživanje stupnja LT D su na opisanom prostoru dosta različiti. Kultura opiduma u južnoj Njemačkoj (Manching), Češkoj (Stradonice), Moravskoj (Staré Hradisko) i Slovačkoj (Trenčianske Bohuslavice i Bratislava), kako poznato, ne poznaje nikakvih grobova.

Suprotno tomu, brojni grobovi ovog vremena istraženi su u Lombardiji i u Venetu u sjevernoj Italiji te na teritoriji današnje Slovenije, sjeverne Hrvatske i sjeverne Srbije. Osim grobova vrlo su značajni najstariji slojevi naseobina na Gurini iznad Dellacha i na Magdalensbergu u Koruškoj, kao i nekoliko naseobinskih nalazišta, koja su bila otkrivena tek u novije vrijeme: Rochusmarkt u Beču, St. Michael am Zollfeld / Šmihel na Gosposvetskom polju i Glušič na Vrhnici.

Fotografija željeznih italskih konjskih žvala s podbradnikom, iskopanih 1929 na nalazištu Ciringhelli kod Vigasia jugozapadno od Verone. Vrlo vjerojatno se radi o prilogu iznimno bogatog groba sa kolima iz podstupnja LT D1a (www.academia.edu/33147123). Podbradnik istog oblika i dimenzija pronađen je prošle godine na nalazištu Glušič na Vrhnici, koje će na skupu predstaviti Iris Bekljanov Zidanšek i Petra Vojaković iz Ljubljane. Foto Gianni De Zuccato, Verona. Fotografiju ustupio: dr. sc. Dragan Božič.

Izvor

Emailom dr. Dragan Božič