Predstavljanje časopisa „ Diadora 31“ održat će se u petak, 23. ožujka 2018. u 12:00 sati u Arheološkom muzeju Zadar.

Novi broj časopisa „Diadora“, koji Arheološki muzej Zadar izdaje još od 1960. godine, dolazi na 248 stranica i donosi 12 radova, a tiskan je u nakladi od 400 primjeraka.

Časopis će predstaviti doc. dr. sc. Mate Parica, doc. dr. sc. Igor Borzić i doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić.

Izvor

AMZD PRESS