9. Grošljev simpozij z naslovom » O urbem venalem! Korupcija v starem in srednjem veku« organizirata Društvo za antične in humanistične študije Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Interdisciplinarno znanstveno srečanje bo potekalo od torka, 6. marca, do četrtka, 8. marca 2018, v Atriju ZRC SAZU na Novem trgu 2 in v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana. Vstop je prost.

Več o predavanjih si lahko preberete na naslovu:

http://zrcalnik.zrc-sazu.si/korupcija-vceraj-danes-vsepovsod-tudi-na-grosljevem-simpoziju

http://zrcalnik.zrc-sazu.si/wp-content/uploads/2018/02/pina-messina-465028-unsplash-768x1024.jpg

 

O urbem venalem!

Korupcija v starem in srednjem veku

9. Grošljev simpozij

KDAJ: 6.–8. marec (od torka do četrtka) 2018

KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana,

in

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

»O kupljivo mesto, obsojeno na skorajšnji propad, če bo le našlo kupca!«

O urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit!

Gaj Salustij Krisp, Vojna z Jugurto 35,10 (1. stol. pr. Kr.)

 

Prvi dan (torek, 6. marec): Korupcija v starem veku od Sumercev do pozne rimske republike in krščanstva

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Vladimir Simič: Manjši primer korupcije v izobraževanju ob začetku izobraževanja

16.25 · Boris Vezjak: Moralna korupcija: Sokratov kvarni vpliv na mladino

16.50 · razprava

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

17.40 · Gregor Pobežin: Corrupti civitatis mores – korupcija kot zgodovinopisni topos

18.05 · Matej Hriberšek: Politična korupcija v pozni republiki – nekaj primerov

18.30 · Aleš Maver: Podobe korupcije v latinskem krščanskem zgodovinopisju v pozni antiki

18.55 · razprava

19.20 · zaključek prvega dneva simpozija

 

Drugi dan (sreda, 7. marec): Korupcija od rimskega cesarstva do srednjega veka

Atrij ZRC SAZU

16.00 · Maja Sunčič: Motiv korupcije pri Plutarhu

16.25 · Matej Petrič: Korupcija in elite v pozni antiki: primer Kvinta Avrelija Simaha

16.50 · razprava

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

17.40 · Katarina Šmid: Odtujevanje umetniških del v antiki. Nelegalno dejanje ali pravica zmagovalca?

18.05 · Igor Grdina: Svojevoljno darovanje

18.30 · razprava

18.55 · zaključek drugega dneva simpozija

 

Tretji dan (četrtek, 8. marec): Korupcija v pravljici in komediji

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

16.00 · Milena Mileva Blažič: Motiv korupcije v pravljicah

16.25 · Ignacija Fridl Jarc: Korupcija v Aristofanovi komični preobleki

16.50 · razprava

 

Atrij ZRC SAZU

Razpravi sledi uprizoritev Aristofanove komedije Ptiči v izvedbi študentov Oddelka za klasično filologijo na Univerzi v Zadru. Predstava bo v Atriju ZRC SAZU. Simpozij se sklene s pogostitvijo.

Izvor

SAZU PRESS