7. Grošljev simpozij “Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen”, ki ga že nekaj let zaporedoma poleg Društva za antične in humanistične študije soorganizira Inštitut za arheologijo ZRC SAZU bo tudi letos trajal tri popoldneve in večere (od 1. do 3. marca).

Poziv i program: http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/simpozij_2016_program_0.pdf

Izvor

ZRC SAZU PRESS