ARHEOLOŠKE eKRAJINE PODONAVJA (Danube’s Archaeological eLandscapes)
Nov evropski projekt za večjo prepoznavnost arheološke dediščine

Julija letos je Narodni muzej Slovenije skupaj z 22 partnerji iz 10 držav začel izvajati evropski projekt Arheološke eKrajine Podonavja (Danube’s Archaeological eLandscapes) pod vodstvom avstrijskega muzeja Universalmuseum Joanneum. Glavni cilj projekta je povečati prepoznavnost arheološke dediščine, še posebej Podonavja, ne le na regionalni, ampak tudi na mednarodni ravni. 30 mesecev raziskav prinaša številne rezultate: sodelujoči si obetajo bogat nabor predstavitev arheoloških krajin s pomočjo najnovejših digitalnih tehnik, projekt pa bo prispeval k digitalizaciji evropske arheološke dediščine.

Bogata in raznolika arheološka dediščina Podonavja je nepogrešljiv del evropske dediščine. Ponuja izjemen turistični potencial, vendar se vseskozi srečuje s težavo premajhne prepoznavnosti. Pri tem lahko pomagajo nove tehnologije, ki arheološko dediščino predstavljajo v novih, privlačnejših oblikah in hkrati omogočajo, da postane bolj dostopna.

Glavni cilj projekta je na privlačnejši način predstaviti arheološko dediščino Podonavja ter povečati njeno dostopnost ne zgolj na regionalni, ampak tudi na mednarodni ravni in hkrati promovirati trajnostni turizem.

Partnerji projekta so mednarodno priznani muzeji, ki želijo usmeriti delo tudi navzven – v najbolj znane arheološke krajine Podonavja. Z uporabo tehnologij, ki vključujejo navidezno resničnost (virtual reality) in obogateno resničnost (augmented reality), bodo obiskovalce motivirali, da spoznajo bogato arheološko dediščino ne le v muzejih, ampak tudi v kontekstu pokrajin, iz katerih dediščina izhaja. To jih bo vzpodbudilo, da ne ostanejo zgolj znotraj meja današnjih držav, ampak da obiščejo tudi druge arheološke pokrajine in spoznajo dolgo pozabljene skrivnosti Podonavja.

Udeleženci projekta ne bodo predstavili le v virtualnem svetu, ampak tudi z integracijo kulturne poti Iron Age Danube Route (www.ironagedanuberoute.com) in z razvojem novih arheoloških kulturnih poti na območju najbolj atraktivnih arheoloških krajin. Poti bodo obogatili z eno največjih mrež muzejev z arheološkimi zbirkami v Podonavju. S trajnostno medsebojno promocijo bo mreža utrdila in obogatila turistično ponudbo regije v prihodnosti.

Projekt z uradnim imenom Virtual Archaeological Landscapes of the Danube Region (akronim: Danube’s Archaeological eLandscapes) / Arheološke virtualne krajine Podonavja (Arheološke eKrajine Podonavja), je sofinanciran iz evropskega programa Interreg Danube Transnational Programme 2014–2020.

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROJEKTU
Trajanje: 01. 07. 2020 – 31. 12. 2022
Vrednost projekta: 2.517.612,44 EUR (2.118.635,56 EUR iz ESRR in 21.335,00 EUR iz sredstev IPAI)

PROJEKTNI PARTNERJI
Universalmuseum Joanneum (Avstrija)
Universität Wien (Avstrija)
Narodni muzej Slovenije (Slovenija)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Slovenija)
Magyar Nemzeti Múzeum (Madžarska)
Muzeul National de Istorie a Romaniei (Romunija)
Národní museum (Češka)
Arheološki muzej u Zagrebu (Hrvaška)
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (Nemčija)
Gradski Muzej Vršac (Srbija)
Rousse Regional Museum of History (Bolgarija)
Technická univerzita v Košicach (Slovaška)

PRIDRUŽENI PARTNERJI
Bundesdenkmalamt Österreich (Avstrija)
Institut za antropologijo (Hrvaška)
Opčina Donja Voća (Hrvaška)
Centar za prapovijesna istraživanja (Hrvaška)
Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Park vojaške zgodovine Pivka (Slovenija)
Nemesvámos Község Önkormányzata (Madžarska)
Vértesszőlős Község Önkormányzata (Madžarska)
Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (Madžarska)
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka (Srbija)
Zentrum für Informationsmodellierung (Avstrija)
Košický samosprávny kraj (Slovaška)

Poskus digitalne 3D rekonstrukcije poznorimskega zapornega sistema Claustra Alpium Iuliarum (poskus rekonstrukcije: Peter Kos, Narodni muzej Slovenije; grafika: Igor Dolinar).

Info:
NMSL PRESS

Facebook