Online okrugli stol
Predstavljanje rezultata analiza i istraživanja provedenih u sklopu projekta PASTLIVES
četvrtak 11. ožujka 2021. od 11 do 14 sati
uživo na Zoom platformi

U četvrtak 11. ožujka 2021. od 11 do 14 sati na Zoom platformi uživo će se prenositi Okrugli stol “Predstavljanje rezultata analiza i istraživanja provedenih u sklopu projekta PASTLIVES.”
Poveznica: https://zoom.us/j/99656140541

Na okruglom stolu sudjeluju Jacqueline Balen, Arheološki muzej u Zagrebu, Mario Novak, Institut za antropologiju, Zagreb, Mislav Čavka, Kliničko-bolnički centar Zagreb, Ivor Janković, Institut za antropologiju, Zagreb, Mario Carić, Institut za antropologiju, Zagreb, Ron Pinhasi, Sveučilište u Beču, Austrija, arah McClure, Sveučilište u Kaliforniji, Santa Barbara, SAD, Claudio Tuniz, ‘Abdus Salam’ međunarodni centar za teorijsku fiziku, Trst, Italija, Stefano Benazzi, Sveučilište u Bologni, Italija, Tamás Hajdu, Sveučilište Eötvös Loránd, Budimpešta, Mađarska.

Sudionici okruglog stola govorit će o zanimljivim rezultatima znanstvenog projekta PASTLIVES koji su dobiveni kroz genetičke, izotopne, radiokarbonske, radiološke, arheološke i bioarheološke analize. Projekt PASTLIVES uključuje inovativnu sveobuhvatnu populacijsku analizu više bioloških i društvenih pokazatelja na području Hrvatske od ranog neolitika do kasnog brončanog doba. Projekt cilja k boljem razumijevanju različitih aspekata pretpovijesnog života na području Hrvatske kao što su populacijske strukture, pogrebne prakse i običaji, pojava nasilja, prehrana, mobilnost i seobe, i dr. Ovo razdoblje odabrano je zbog toga što su se procesi koji su postavili temelje moderne Europe kao što su širenje zemljoradnje i ranoneolitičke seobe iz Anatolije, indoeuropska seoba iz istočnih stepa te prva upotreba bakra u Europi odvijali i na prostoru Hrvatske što ovu regiju čini ključnom za rekonstrukciju drevne europske povijesti. Projekt se fokusira na populacije koje su nastavale područje Hrvatske između 6000. i 1000. god. pr. Kr. Navedeni vremenski okvir omogućava praćenje promjena i/ili kontinuiteta u vremenskom slijedu u pogledu zdravstvenog statusa, prehrambenih navika i drugih srodnih kategorija kao i eventualne homogenosti i heterogenosti analiziranih populacija. Istovremena provedba uzdužnih i poprečnih (regionalnih i kronoloških) populacijskih analiza omogućava istraživanje populacijske strukture, mobilnosti, prehrane i općeg zdravlja mlađekamenodobnih, bakrenodobnih i brončanodobnih populacija s područja Hrvatske.

Program okruglog stola

Introductory remarks

Ivor Janković „Violence: an old tale“

Mislav Čavka „PASTLIVES: paleoradiological perspectives“

Claudio Tuniz „Virtual paleo-dentistry: X-ray imaging and applied science for archaeology and culture heritage“

Gregorio Oxilia et al. „New approach to assess the relationship between macrowear and enamel thickness in lower first molars“

Mario Carić, Sarah McClure „Fish? You wish! Reconstructing Bronze Age diet from coastal and continental Croatia“

Tamás Hajdu et al. „Old bones, new possibilities – Human remains from settlement pits in Tiszafüred-Majoroshalom Middle Bronze Age site“

Mario Novak „Child health in prehistory of Croatia“

Ron Pinhasi „The Potočani massacre: harnessing ancient DNA to reconstruct an ‘instant’ event“

Jacqueline Balen „Copper Age Lasinja Culture in Northern Croatia“

Discussion

Conclusions

Foto:
Snimka lubanje iz bakrenodobne masovne grobnice iz Potočana kraj Požege načinjena računalnom tomografijom (CT). Lubanja pripada odrasloj ženskoj osobi starosti između 20 i 35 godina. Na snimci su vidljive tri ozljede na desnoj strani lubanje koje su probile svod i prodrle duboko u mozak, a najvjerojatnie su nastale udarcem tupim predmetom. Same ozljede su direktan uzrok smrti ove osobe.
Autor CT snimke: dr. sc. Mislav Čavka, KBC Zagreb.

CT snimka lubanje iz bakrenodobne masovne grobnice iz Potočana kraj Požege

Info:
AMZ PRESS