AMZ | ZMB | FFST – Otvorenje izložbe”Utvrda Kličevica – Raštević kod Benkovca” (PRESS)

Arheološki muzej u ZagrebuZavičajni muzej Benkovac Odsjek za arheologiju Sveučilišta u Zadru
imaju osobitu čast pozvati na otvorenje izložbe”Utvrda Kličevica – Raštević kod Benkovca“,
koje će se održati u srijedu, 11. travnja 2018. s početkom u 19 sati  u Velikoj dvorani na I. katu Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Izvor

AMZ PRESS

Monografija – ‘Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra’ [Osvrt Vendi Jukić Buča]

Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Zadar, 2012.
Tip: monografija
Izdavač: Sveučilište u Zadru
Za nakladnika: Ante Uglešić
Glavni urednik: Brunislav Marijanović
Prijevod: Marija Korona
Fotografije: Brunislav Marijanović, Karla Gusar, Dario Vujević, Josipa Baraka, Mate Parica
Crteži i tehničke ilustracije: Zoran Bakić, Dario Vujević, Radivoj Žunić
Jezik: hrvatski, engleski
Stranica: 184

>Galerija fotografija [Foto: VJB]

Monografijom su predstavljeni rezultati arheoloških istraživanja skupine tumula na području sela Krneze i Podvršja kod Zadra, u lokalnoj toponimiji poznatih pod nazivima Jokina glavica, Duševića glavica i Matakova glavica. Iskopavanje je provedeno 2007. i 2008. godine u okviru terenske nastave Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Uz voditelja prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića u iskopavanjima su sudjelovali asistenti na Odjelu za arheologiju dr. sc. Dario Vujević, doc. dr. sc. Karla Gusar i mr. sc. Josipa Baraka.

Uvodom je Brunislav Marijanović predstavio lokalitet, njegov lokacijski položaj, međusobnu udaljenost i poziciju tumula, početno stanje istraživanja i rezultate. U poglavlju ‘Jokina glavica – prapovijesni grobovi’ Brunislav Marijanović opisuje grobove, žare i priloge, koji se odnose na fibule i igle koje tipološki definira i opisuje. Prezentirani su rezultati radiokarbonske analize antropoloških ostataka jedne od žara. Na kraju poglavlja nalaze se table s fotografijama žara i pripadajućih nalaza.

Karla Gusar u poglavlju ‘Jokina glavica – ranosrednjovjekovni grobovi’ donosi rezultate istraživanja skupine srednjovjekovnih grobova sekundarno ukopanih u površinski sloj prapovijesnog humka uz prezentaciju rezlutata provedene radiokarbonske analize osteoloških ostataka jedne od grobnih cjelina. Katalog grobova obuhvaća njihov opis s podacima o prisutnim kosturnim ostacima i nalazima. Priložene su table s crtežima grobova i njihovim položajem te fotografijama i crtežima nalaza.

Mario Šlaus, Mario Novak, Željka Bedić i Vlasta Vyroubal predstavili su rezultate antropološke analize starohrvatskog koštanog uzorka s nalazišta Krneza – Jokina glavica. Katalog grobova obuhvaća podatke o uščuvanosti korteksa te spolu, starosti i patološkim promjenama, ukoliko ih je bilo moguće odrediti. Grafički su prikazani očuvani dijelovi kostura te broj i stanje zubiju koji su pronađeni.

Karla Gusar i Dario Vujević autori su dvaju poglavlja, ‘Duševića glavica’ i ‘Matakova glavica’ u kojima prezentiraju lokalitete i rezultate istraživanja prapovijesnih i srednjovjekovnih grobova, uz prezentaciju radiokarbonske analize osteoloških ostataka iz jednog srednjovjekovnog groba lokaliteta Duševića glavica. Oba poglavlja sadrže katalog grobova s podacima o svakom grobu, kosturnim ostacima i nalazima te table s crtežima grobova te fotografijama i crtežima nalaza.

Ivana Anterić, Željana Bašić, Ela Škorić i Šimun Anđelinović autori su poglavlja ‘Rezultati antropološke analize osteološkog materijala s tumula Jokina glavica’, kojim je obuhvaćena antropološka obrada kostiju iz četiri žarna groba, ‘Rezultati antropološke analize grobova s tumula Duševića glavica’, u kojem su prezentirani rezultati antropološke analize 10 grobova s grafičkim prikazom očuvanih dijelova kostura te broja i stanja zubiju koji su pronađeni te ‘Rezultati antropološke analize osteološkog materijala s tumula Matakova glavica’, koje sadrži rezultate antropološke analize dvaju neovisnih timova.

Rezultati istraživanja na sva tri lokaliteta objedinjeni su poglavljem ‘Zaključak’ autora Brunislava Marijanovića i Karle Gusar.

Publikacija je opremljena brojnim fotografijama.

Zahvaljujem Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru na ustupljenom primjerku.

Ljubljana, 26. 3. 2015.
Vendi Jukić Buča

Naslovnica monografije 'Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra'. Foto: Vendi Jukić Buča.

Naslovnica monografije ‘Tumuli iz Krneze i Podvršja kod Zadra’. Foto: Vendi Jukić Buča.

Poziv za sudjelovanje – TRADE Transformations of Adriatic Europe (2nd – 9th c.)

Prenosimo slubeno priopćenje.

>Prijavnica / Registration form

Alma Mater Studiorum Università di Bologna –  Institut za arheologiju – Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

 

Poziv za sudjelovanje

TRADE – Transformacije na jadranskim prostorima u europskom kontekstu
(od 2. do 9. st.)

 

Ključne riječi: krajobraz, materijalna kultura, arheologija

Zadar, 11. – 13. veljače 2016.
U godinama nakon smrti cara Komoda počelo je dugo razdoblje transformacija koje je potkopalo temlje strukture Rimskoga Carstva. To su promjene kojima su u početku pogođeni segmenti nasljednoga prava Principata, a obuhvatili su uglavnom vojnu sferu, no promjene se šire i na socijalnu i strukturnu organizaciju rimske države.

Razdoblje vojne anarhije prekinuto je kratkom fazom prosperiteta s dolaskom Septimija Severa i njegovih nasljednika na carsko prijestolje te slijedi razdoblje ekonomske stabilnosti u kojem se stvara novi politički i institucionalni poredak Carstva. To je vrijeme Dioklecijanovih reformi, koje kulminiraju u  ozbiljnoj krizi nakon smrti Konstantina Velikog (337. g.). Carski nasljednici se spore oko prostora uz Jadransko more. Započinje razdoblje ekonomskih i kulturnih promjena koje se ponajprije manifestiraju kroz difuzni oblik recesije u dinamici okupacije prostora. Urbana i ruralna naselja pokazuju znakove destrukcije i degradacije te krize. U sljedećim desetljećima, valovi naroda iz sjeverne i istočne Europe dodatno uznemiruju političko jedinstvo Carstva, koje je tek djelomično oporavljeno nakon rata s Gotima, što rezultira razaranjem mnogih urbanih centara i napuštanjem brojnih lokaliteta na prostorima ugroženim stalnim vojnim sukobima.

Sukladno spoznajama s kongresa  održanog u Ravenni 2014. g. (Economia e Territorio, od 28 veljače do 1. ožujak 2014. godine, u tisku), u posljednjih nekoliko godina arheološka su  istraživanja otkrila nove dokaze koji nam omogućuju stvaranje potpunije slike o tom važnom povijesnom razdoblju, koje je u fokusu rasprava u posljednjih nekoliko desetljeća. Područja istraživanja su u ovom slučaju uglavnom bila ograničena na jadranski prostor srednje Italije, uz sporadičnu komunikaciju s bliskim područjima istočnoga Jadrana.

Tendencija je proširiti istraživanja na cjelinu jadranskoga prostora,  na zemljopisni i kulturni, a ne politički obrazac,  što uključuje područja svih jadranskih zemalja. Ta su područja pogođena sličnim fenomenima transformacija: barbarska osvajanja, prelazak teritorija, organizacija barbarskih zemalja, Justinijanove rekonkviste, sve do Langobardske invazije Italije i Istre u drugoj polovici šestoga stoljeća. Upravo od 6. st. dalje nastupaju promjene koje danas slabo poznajemo i razumijemo, atakvi bliski odnosi između dviju obala oduvijek se osiguravali izravne kulturne utjecaje. Zanatska proizvodnja i oblikovanje naselja u mnogočemu slijede zajedničke razvojne putove, no rezultati arheoloških istraživanja nisu do danas dovoljno uspoređivani, posebice za razdoblje ranoga srednjega vijeka.

Tijekom našega susreta namjera nam je analizirati  transformacije u između 2. i 9. st.,  dakle od vremena prije uspostave dinastije Severa do kraja karolinškoga razdoblja, posebno na područjima gdje su se istraživanja nedovoljno usmjeravala na ovo razdoblje, a osobito na prostoru istočne obale Jadrana.

Ovaj je susret prilika za razmjenu rezultata istraživanja provedenih uz Jadransku obalu posljednjih godina. Naš je poziv otvoren svim istraživačima koji se bave ili su se bavili navedenim temama i prostorima kako bismo razmjenom iskustavai istraživanja stvorili novu bazu podataka za povijesnu rekonstrukciju.

Koristeći pregledne sinteze istraživanja pojedinih prostora ali i analize pojedinačnih konteksta, analizirati će se oblikovanje naselja i aspekti proizvodnje, trgovine i kretanja keramičarskih proizvoda kao i  svih vrsta zanatskoga umijeća između dviju jadranskih obala u ovom razdoblju krize.

Kongres će djelovati u sekcijama  posvećenima svakoj regiji koja je uključena u projekt istraživanja i kao i temama koje te regije povezuju. Osim izlaganja u navedenim sekcijama predviđa se i opsežna poster-sekcija.

Za sudjelovanje na konferenciji dovoljno je poslati naslov i kratki sažetak, na hrvatskom, talijanskom ili engleskom jeziku (po mogućnosti) na adresu e pošte: trade.zadar2015@gmail.com. Potrebno je navesti  vrstu rada – predavanje ili poster. Prijedloge će razmotriti organizacijski odbor te u kratkom roku obavijestiti sudionike o prihvaćanju rada.

Predavanja će se održavati na službenim jezicima kongresa: engleski (po mogućnosti), hrvatski ili talijanski.

Teme predavanja i postera :

–  Transformacije urbanoga krajobraza

– Transformacije ruralnoga krajobraza

– Utvrde

– Transformacije vjerskih i pogrebnih prostora (crkve, samostani, groblja itd.)

– Regionalni trendovi u transformaciji ruralnih i urbanih kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih krajobraza

– Trgovački putovi

Sve teme trebale bi biti  prezentirane na način da uvažavaju materijalne dokaze (keramiku, kamene nalaze, novac, grobove i drugu arheološku ostavštinu) i sve one tragove koji mogu pomoći u razumijevanju krajobraznih promjena uz pomoć topografskih instrumenata.

Prijedlozi trebaju biti poslani na sljedeću adresu e-pošte: trade.zadar2015@gmail.com

Svi posteri i predavanja biti će objavljeni – nakon odobrenja znanstvenog odbora i nakon postupka recenziranja.

 


Organizacijski odbor:

Igor Borzić

Ivana Jadrić-Kučan

Sveučilište u Zadru

Odjel za arheologiju

10000 Zadar

Hrvatska

Enrico Cirelli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sezione di Archeologia

UOS di Ravenna

Via S. Vitale

48121 Ravenna

Italija

Kristina Jelinčić Vučković

Ana Konestra

Ivana Ožanić Roguljić

Institut za arheologiju

Ulica Ljudevita Gaja 32

10000 Zagreb

Hrvatska

Znanstveni odbor:

Jacqueline Balen

Arheološki muzej u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

10000 Zagreb

Hrvatska

Josipa Baraka Perica

Igor Borzić

Tomislav Fabijanić

Ivana Jadrić-Kučan

Odjel za arheologiju

Sveučilište u Zadru

10000 Zadar

Hrvatska

Sébastien Bully

CNRS, UMR ArTeHiS 6298 / Université de Bourgogne, Dijon-Auxerre

6, Boulevard Gabriel

21000 Dijon

Francuska

Enrico Cirelli

Enrico Giorgi

Giuseppe Lepore

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sezione di Archeologia, UOS di Ravenna

Via S. Vitale

48121 Ravenna

Italija

Morana Čaušević-Bully

Maître de conférences en Archéologie et Histoire de l’art de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge

Université de Franche Comté / UMR Chrono-Environnement

30, Rue Mégevand

25030 Besançon cedex

Francuska

Kristina Jelinčić Vučković

Ana Konestra

Ivana Ožanić Roguljić

Bartul Šiljeg

Institut za arheologiju

Ulica Ljudevita Gaja 32

10000 Zagreb

Hrvatska

Domagoj Perkić

Dubrovački muzeju – Arheološki muzej

Paska Miličevića 1

20000 Dubrovnik

Hrvatska

Christopher Smith

British School at Rome

Via Antonio Gramsci 61

00197 Roma

Italija

Sponzori:

Centro studi per l’Archeologia dell’Adriatico

Casa Traversari

Via S.Vitale 28/30

48121 Ravenna

Italija

 

Fondazione Flaminia – Per l’Università in Romagna

Via Baccarini 27

48121 Ravenna

Italija

Hrvatsko arheološko društvo

Tomašićeva 6/4

10000 Zagreb

Hrvatska

 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna –  Institut za arheologiju – Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

 

Call for papers

 

TRADE – Transformations of Adriatic Europe

(2th-9th century)

 

Parole Chiave: Paesaggio, Cultura materiale, Archeologia, Adriatico

Keywords: Landscape, Material culture, Archaeology

Ključne riječi: krajobraz, materijalna kultura, arheologija

 

Zadar, 11-13 February 2016

In the years following the death of Commodus, a long period of transformation began that undermined the structure of the Roman Empire. These changes initially affected only aspects of succession to the Princedom, especially involving the military sphere, but they also modified the social and structural organization of the Roman State.
After this period of military anarchy, interrupted by a brief phase of prosperity with the accession to the imperial throne of Septimius Severus and his successors, there followed a period of economic stability that determined a new political and institutional empire. The time of Diocletian’s reforms, however, culminated in a serious crisis after the death of Constantine the Great (337 AD). The lands bordering the Adriatic were disputed by the heirs of the Emperor, starting a period of economic and cultural changes that manifested themselves initially as a diffuse form of recession in the dynamics of occupation of the territory. Urban and rural settlements show signs of abandonment and crisis. In the following decades, waves of peoples from northern and eastern Europe disrupted the political unity of the Empire even more. The Empire was only partially rebalanced after the Gothic War, due to the devastation of many urban centers and a drop in the number of sites in the area caused by continuing military clashes.
As was demonstrated at the last  conference in Ravenna (Economia e Territorio, 28 February-1 March 2014), now being published, in recent years field research has revealed new evidence that allows us to draw a more complete picture of this important historical period which has been the focus of debate in recent decades. The research area discussed in Ravenna was mainly restricted to the central Adriatic, although there was communication with some eastern Adriatic areas.
This time the focus will extend to the basin defined as Adriatic Europe, according to geographical and cultural rather than political patterns, thus considering all territories facing the Adriatic Sea. These areas are affected by similar phenomena of transformations (barbarian conquest (crossings of the territory), the formation of barbaric countries, Justinian's Reconquest), at least until the Lombard invasion of Italy and Istria in the second half of the sixth century. After this point, they follow different trajectories that are still poorly understood. Such close relations between the two sides have always suggested direct cultural influences. The handicraft productions and forms of settlement in many ways tend to follow common lines, but the progress of field investigations have not been sufficiently compared, especially with regard to the early Middle Ages.
This new meeting will analyze these transformative phenomena in the areas research has neglected, including the time span between the second and eighth centuries, especially on the eastern Adriatic coast, from the short period before the establishment of the Severan dynasty up to the end of the Carolingian period.
This new project is an opportunity to share the results of the last years of field research in the Adriatic area. Our invitation is open to all researchers who deal or have dealt with these issues in current Adriatic Europe, in order to create a new database for historical reconstruction.
We will examine these processes either through a regional synthesis or the presentation of individual contexts of study, forms of settlement, and aspects of production, trade and movement of pottery and any types of handicrafts between the two Adriatic sides in this period of crisis.
In our new meeting, several sessions dedicated to each region involved in the research project and cross-cutting themes will be held. We also expect a large poster session.
To participate in the sessions you should send a title and a short abstract in Croatian, Italian or English (preferably) to the following email address: trade.zadar2015@gmail.com. You should indicate whether you intend to present a poster or an oral presentation. The proposals will be considered by the organizing committee and selected as soon as possible.
The lectures should be in the official languages of the conference: English (mainly), Croatian or Italian.

Proposals for lectures and posters will be accepted for 6 different sessions:

–       Urban landscape transformations

–       Rural landscape transformations

–       Fortifications

–       Religious and funerary transformations (churches, monasteries, cemeteries etc.)

–       Regional trends for Late Roman and Early Medieval landscapes’ transformations (rural and urban)

–       Trade routes

All these aspects should be analyzed, taking into consideration material evidence (pottery, masonry techniques, coins, burials and archaeological finds) as well as evidence that may help the understanding of landscape changes using topographical instruments.
All Posters and Reports will be published after acceptance by a scientific committee and peer-review.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizing Committee:

Igor Borzić

Ivana Jadrić-Kučan

Sveučilište u Zadru

Odjel za arheologiju

10000 Zadar

Croatia

 

Enrico Cirelli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sezione di Archeologia

UOS di Ravenna

Via S. Vitale

48121 Ravenna

Italy

 

Kristina Jelinčić Vučković

Ana Konestra

Ivana Ožanić Roguljić

Institute of archaeology

Ulica Ljudevita Gaja 32

10000 Zagreb

Croatia

 

Scientific Committee (in alphabetical order):

 

Jacqueline Balen

Arheološki muzej u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

10000 Zagreb

Croatia

 

Josipa Baraka Perica

Igor Borzić

Tomislav Fabijanić

Ivana Jadrić-Kučan

Odjel za arheologiju

Sveučilište u Zadru

10000 Zadar

Croatia

 

Sébastien Bully

CNRS, UMR ArTeHiS 6298 / Université de Bourgogne, Dijon-Auxerre

6, Boulevard Gabriel

21000 Dijon

France

 

Enrico Cirelli

Enrico Giorgi

Giuseppe Lepore

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sezione di Archeologia, UOS di Ravenna

 

 

Via S. Vitale

48121 Ravenna

Italy

 

Morana Čaušević-Bully

Maître de conférences en Archéologie et Histoire de l’art de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge

Université de Franche Comté / UMR Chrono-Environnement

30, Rue Mégevand

25030 Besançon cedex

France

 

Kristina Jelinčić Vučković

Ana Konestra

Ivana Ožanić Roguljić

Bartul Šiljeg

Institute of archaeology

Ulica Ljudevita Gaja 32

10000 Zagreb

Croatia

 

Domagoj Perkić

Dubrovnik Museums – Archaeological Museum

Paska Miličevića 1

20000 Dubrovnik

Croatia

 

Christopher Smith

British School at Rome

Via Antonio Gramsci 61

00197 Roma

Italy

 

Sponsors (in alphabetical order):

 

Centro studi per l’Archeologia dell’Adriatico

Casa Traversari

Via S.Vitale 28/30

48121 Ravenna

Italy

 

Fondazione Flaminia – Per l’Università in Romagna

Via Baccarini 27

48121 Ravenna

Italy

 

Hrvatsko arheološko društvo

Tomašićeva 6/4

10000 Zagreb

Croatia—

 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna –  Institut za arheologiju – Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

 

Call for papers

 

TRADE – Transformations of Adriatic Europe

(2th-9th century)

 

Parole Chiave: Paesaggio, Cultura materiale, Archeologia, Adriatico


Zara, 11-13 febbraio 2016

Negli anni successivi alla morte di Commodo inizia un lungo periodo di trasformazioni che mina alle basi la struttura dell’Impero Romano. Sono cambiamenti che inizialmente influenzano solo gli aspetti della successione al principato e che coinvolgono soprattutto la sfera militare, modificando tuttavia l’organizzazione strutturale e sociale dello Stato Romano. Dopo questo periodo di anarchia militare,

 

interrotto da un breve periodo di prosperità, con l’ascesa al seggio imperiale di Settimio Severo e dei suoi successori, segue una fase di stabilità economica in cui si determina un nuovo assetto politico e istituzionale dell’impero. È l’epoca delle riforme di Diocleziano, che culminano tuttavia in una grave crisi subito dopo la morte di Costantino il grande (337).

Le terre che si affacciano sull’Adriatico sono contese dagli eredi dell’imperatore. Inizia un complesso periodo di trasformazione economica e culturale che si manifesta inizialmente con una forma diffusa di recessione nelle dinamiche di occupazione del territorio. Gli insediamenti urbani e rurali mostrano segnali di destrutturazione e di crisi. Nei decenni successivi, le ondate di popoli provenienti dall’Europa settentrionale e orientale interrompono ancora di più l’unità politica dell’Impero, solo in parte riequilibrata dopo la guerra greco-gotica, al prezzo di devastazioni di molti centri urbani e di abbandoni in numerosi siti del territorio interessato dai continui scontri militari.

Come è emerso nel Convegno di Ravenna (Economia e Territorio, 28 febbraio-1 marzo 2014), ora in corso di pubblicazione, le ricerche sul campo degli ultimi anni stanno riportando alla luce nuove testimonianze che consentono di tracciare un quadro più completo di questo importante periodo storico, al centro del dibattito negli ultimi decenni. Il campo di ricerca in questo caso era prevalentemente limitato all’area adriatica centrale, anche se vi sono state comunicazioni di alcune regioni limitanee. (, nell’hinterland croato e nel Quarnero, oltre che nei territori illirici.eliminare?)

Questa volta l’attenzione sarà estesa a un bacino che definiamo Adriatico Europeo, nei termini geografici e culturali più che politici, considerando tutti i territori che si affacciano su questo mare. Sono aree interessate da fenomeni di trasformazioni simili almeno fino all’invasione longobarda dell’Italia e dell’Istria, verso la fine del VI secolo, ma da questo momento in poi seguiranno traiettorie diverse e poco conosciute. Le relazioni così strette tra le due sponde hanno garantito da sempre influenze culturali dirette. Le produzioni artigianali e le forme di insediamento per molti aspetti seguono tendenzialmente linee comuni, ma i progressi delle indagini sul campo non sono stati sufficientemente messi a confronto, fino ad oggi soprattutto per quel che riguarda l’alto Medioevo.

In questo nuovo incontro intendiamo analizzare questi fenomeni di trasformazione nelle zone in cui la ricerca si è soffermata poco per quel che riguarda l’arco cronologico che intercorre tra il II e il IX secolo, soprattutto sul versante adriatico orientale, dal breve periodo che precede l’insediamento della dinastia severiana, fino all’età carolingia.

Questo incontro è un’occasione per condividere i risultati degli ultimi anni di ricerche sul campo, lungo tutta l’area adriatica. Il nostro invito è aperto a tutti i ricercatori che si occupano o si sono occupati di queste tematiche negli attuali territori costieri dell’Adriatico Europeo, in modo da creare una nuova base di dati per la ricostruzione storica.

Saranno presi in esame attraverso sintesi regionali o anche dalla presentazione di singoli contesti di studio, le forme degli insediamenti e gli aspetti della produzione, del commercio e della circolazione tra le due sponde di vasellame ceramico e di tutti i prodotti artigianali, in questo periodo di crisi, tra le due sponde dell’Adriatico.

In questo nostro nuovo incontro si terranno varie sessioni dedicate a ciascuna regione coinvolta nel progetto di ricerca e a temi trasversali. È prevista anche un’ampia sessione di poster.

 

Per partecipare alle sessioni è sufficiente inviare un titolo e un breve abstract in croato, inglese (preferibilmente) e italiano all’indirizzo email: trade.zadar2015@gmail.com. Sarà necessario indicare se si intende presentare un poster o una comunicazione orale. Le proposte saranno prese in esame dal comitato organizzativo e selezionate il prima possibile.

Le comunicazioni dovranno essere nelle lingue ufficiali del convegno: Inglese (preferibilmente), Croato o Italiano.

Le comunicazioni e i poster saranno inserite in 6 diverse sessioni:

–       Trasformazioni del paesaggio urbano

–       Trasformazioni del paesaggio rurale

–       Fortificazioni

–       Trasformazioni negli spazi funerari e religiosi (chiese, monasteri, cimiteri e altro)

–       Tendenze regionali per le trasformazioni del paesaggio (urbano e rurale) tardoantico e altomedievale

–       Rotte commerciali

Gli argomenti di tutte le sessioni dovranno essere analizzati utilizzando le evidenze materiali (ceramiche, tecniche edilizie, monete, sepolture e tutte le altre evidenze archeologiche) e tutte le tracce che aiutano a comprendere i cambiamenti del paesaggio con gli strumenti della topografia.

 

Tutti i poster e le comunicazioni saranno pubblicate, dopo essere state esaminate da un Comitato Scientifico e peer-review.

 


 

 

 

Organizing Committee:

Igor Borzić

Ivana Jadrić-Kučan

Sveučilište u Zadru

Odjel za arheologiju

10000 Zadar

Croatia

 

Enrico Cirelli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sezione di Archeologia

UOS di Ravenna

Via S. Vitale

48121 Ravenna

Italy

 

Kristina Jelinčić Vučković

Ana Konestra

Ivana Ožanić Roguljić

Institute of archaeology

Ulica Ljudevita Gaja 32

10000 Zagreb

Croatia

 

Scientific Committee (in alphabetical order):

 

Jacqueline Balen

Arheološki muzej u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

10000 Zagreb

Croatia

 

Josipa Baraka Perica

Igor Borzić

Tomislav Fabijanić

Ivana Jadrić-Kučan

Odjel za arheologiju

Sveučilište u Zadru

10000 Zadar

Croatia

 

Sébastien Bully

CNRS, UMR ArTeHiS 6298 / Université de Bourgogne, Dijon-Auxerre

6, Boulevard Gabriel

21000 Dijon

France

 

Enrico Cirelli

Enrico Giorgi

Giuseppe Lepore

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Sezione di Archeologia, UOS di Ravenna

 

 

Via S. Vitale

48121 Ravenna

Italy

 

 

Morana Čaušević-Bully

Maître de conférences en Archéologie et Histoire de l’art de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge

Université de Franche Comté / UMR Chrono-Environnement

30, Rue Mégevand

25030 Besançon cedex

France

 

Kristina Jelinčić Vučković

Ana Konestra

Ivana Ožanić Roguljić

Bartul Šiljeg

Institute of archaeology

Ulica Ljudevita Gaja 32

10000 Zagreb

Croatia

 

Domagoj Perkić

Dubrovnik Museums – Archaeological Museum

Paska Miličevića 1

20000 Dubrovnik

Croatia

 

Christopher Smith

British School at Rome

Via Antonio Gramsci 61

00197 Roma

Italy

 

 

Sponsors (in alphabetical order):

 

Centro studi per l’Archeologia dell’Adriatico

Casa Traversari

Via S.Vitale 28/30

48121 Ravenna

Italy

 

Fondazione Flaminia – Per l’Università in Romagna

Via Baccarini 27

48121 Ravenna

Italy

 

Hrvatsko arheološko društvo

Tomašićeva 6/4

10000 Zagreb

Croatia

 

Izvor

TRADE PRESS

 

Sveučilište u Zadru – Predavanje ‘Ranokršćanski i predromanički spomenici Parka prirode Telašćica’

U subotu, 15. ožujka 2014. godine u 17 sati u multimedijalnoj dvorani Općine Sali, održat će se javno predavanje ‘Ranokršćanski i predromanički spomenici Parka prirode Telašćica’.

Organizator

Jona Petešić

Sveučilište u Zadru

Poslijediplomski studij srednjovjekovne arheologije

Izvor

FB, Jona Petešić

Sveučilište u Zadru - Pozivnica na predavanje 'Ranokršćanski i predromanički spomenici Parka prirode Telašćica'. Ustupila: JP.

Sveučilište u Zadru – Pozivnica na predavanje ‘Ranokršćanski i predromanički spomenici Parka prirode Telašćica’. Ustupila: JP.