Upravo je završena prva kampanja revizijskih arheoloških istraživanja ranokršćanske bazilike na području Bilica kraj Šibenika. Istraživanja su provedena krajem rujna i početkom listopada pod vodstvom djelatnika Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz sudjelovanje stručnih suradnika arheologa i studenata arheologije.
Vendi Jukić Buča
Biograd na moru, 9. 10. 2016.
Čišćenje zidova apside. Na slici: Katarina Lukić, Petra Nikšić. Foto: Vendi Jukić Buča.