Arheološki muzej u Puli trenutno provodi arheološka istraživanja Flavijevske ceste uz zapadni dio pulskog amfiteatra. Voditeljica istraživanja je voditeljica Antičkog odjela AMI-ja, arheologinja Silvana Petešić, kojoj zahvaljujem na informacijama vezanim uz istraživanje. Arheološka istraživanja u Puli, ovog puta uz samu Arenu, vidljiva su i time iznimno zanimljiva lokalnom stanovništvu, kao i turistima.

Pogled na područje arheološkog istraživanja. Foto: VJB.

Flavijevska cesta (Via Flavia) rimska je prometnica koja  je polazeći iz Akvileje povezivala tri rimske kolonije u Istri (Tergeste, Parentium i Pola). Prolazila je zaleđem Kopra prema Bujama, kraj Ponte Portona preko Mirne, do Poreča i Lima te preko Bala do Pule. Naziv Via Flavia zabilježen je na trima miljokazima. Smatra se da je tijekom vremena careva iz obitelji Flavijevaca (Vespazijan i Tit), u drugoj pol. 1. st., trasa ceste u južoj Istri osuvremenjena.

Ovogodišnji radovi istred Arene nastavljaju se na one provedene 2007. i 2008. godine kada je djelomično istražena rimska cesta uz otkriće brojnih antičkih struktura u formi zidova i kanala te pokretnog arheološkog materijala.

Ovom prilikom nastoji se istražiti čim veći dio Flavijevske ceste, odnosno pronaći južni rub, kako bi se mogla izmjeriti njezina širina te će se tom prilikom morati kopati ispod suvremene ceste. Cesta je popločana pravilnim kamenim blokovima, a vjerojatno je bila omeđena pločnikom. Ovi blokovi postavljeni su na podlozi neke vrste ispune, a prisutna je i žbuka. Ispod ceste, a uz rubove Arene, nalazili su se, također popločani, odvodni kanali (namijenjeni odvodu kišnice). Zanimljive su oznake klesara i graditelja, često u obliku križića, vidljive na pojedinim kamenim blokovima Arene.

Po izvršenim radovima planira se konzervacija lokaliteta na način da bude zaštićen i prezentiran javnosti te uklopljen u postojeću gradsku infrastrukturu.

Galerija fotografija [foto: VJB]

Vendi Jukić Buča
U Splitu, 29. 8. 2016.