Internetska stranica http://starogradsko-polje.net predstavlja arheološki lokalitet Starogradsko polje na otoku Hvaru, koji je 2008. godine uvršten na UNESCO listu svjetske baštine.

U sklopu projekta ‘B.A.R.C.A. nell’ Adrias Kolpos’ planira se izraditi digitalna baza lokaliteta, video film, Home page, pano s osnovnim podacima o projektu, koji će stalno biti prezentirani u Muzeju Staroga Grada, te prezentacija široj javnosti.

Stranica sadrži brojne fotografije, tekstove i video filmove Lokaliteta te informacije o tijeku projekta, donacijama i pokroviteljima.

Voditelj projekta je dr. sc. Branko Kirigin, muzejski savjetnik u Arheološkog  muzeja i docent na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Izvor

Emailom dr. sc. Branko Kirigin.