IARH – Seminar – Međudisciplinarno komuniciranje | Proizvodnja keramičkih posuda iz brončanog doba | Doprinos arheometrije u proučavanju helenističkih grobnih priloga drevne Isse [PRESS]

Institut za arheologiju poziva na seminar
Međudisciplinarno komuniciranje
Proizvodnja keramičkih posuda iz brončanog doba
Doprinos arheometrije u proučavanju helenističkih grobnih priloga drevne Isse

gost predavač:
dr. sc. Branimir Šegvić
Knjižnica Instituta za arheologiju,
30.11.2015. u 11 sati

Izvor

IARH PRESS

IARH - Seminar - Međudisciplinarno komuniciranje. Ustupio: IARH PRESS.

IARH – Seminar – Međudisciplinarno komuniciranje. Ustupio: IARH PRESS.

MGS/TZGS – 11. Dani Dioklecijana (2005. – 2015.) [PRESS]

U petak, 28.08.2015. godine, u Muzeju grada Splita održan je seminar na temu ‘Dioklecijan i Turistička valorizacija rimske baštine’, kao dio manifestacije ‘Dani Dioklecijana 2015′.

 

11. Dani Dioklecijana (2005. – 2015.)

Muzej grada Splita

28. 8. – 29. 8.2015. godine.

Dioklecijan i Turistička valorizacija rimske baštine

 

PROGRAM SEMINARA

 

Petak, 28. 8. 2015

TEMA: Dioklecijanov utjecaj i nasljedstvo u Dalmaciji i dunavskoj regiji. PROGRAM: Seminar i panel diskusija, Petak, Kolovoz 28, 2015; 10:00-14:00

CEOTurističke zajednice grada Splita otvara seminar.

10.00 Moderator: Mr. Danko Čosić, Uvod u temu Rimski vladari na dunavskoj vinskoj ruti.

10.20 Professor Nenad Cambj: Dioklecijanov portret i njegovo stvarno obličje.

11.35 Pauza za kavu

11.45 Professor Michael Werner: Dioklecijanov utjecaj i nasljedstvo u dunavskoj regiji.

12.30 Vestibul : Svečano otvaranje izložbe kipa Dioklecijana zaklade “Karlo Grenc”

13.00 Podrumi Dioklecijanove palace: prezentacija brončane makete Dioklecijanove palace – Lions klub Split.

 

Subota, 29. 8. 2015.

Turistička valorizacija rimske spomeničke baštine.

10.00 Moderator Lino Ursić :Uvod u temu Turistička valorizacija rimske spomeničke baštine

10.15 Miomir Korač, direktor Arheološkog instituta SANU, Beograd : Itinerarium Romanum Srbije.

11.00 Ivan Radman ,Arheološki muzej grada Zagreba: Rimska vojska u doba tetrarhije

11.00 Professor Michael Werner, The University at Albany. “Utjecaj palače u Splitu na formacije imperijalnih palača u Sirmiumi (Dioklecijan i Konstantin), Thessaloniki (Galerije) i carskog umirovljeničkog kompleksa u Romuliani (Galerije).

11.40 Profesor Joško Belamarić, Institut za povijest umjetnosti: “Drugi život egipatskih sfingi u Dioklecijanovoj palači”

 

Izvor

Turistička zajednica grada Splita PRESS