NMSL – Katalogi in monografije – KiM 44 (PRESS)

Katalogi in monografije
Catalogi et monographiae

Serija, ki izhaja od leta 1955, predstavlja sintetične predstavitve arheološkega gradiva različnih obdobij s pomembnih slovenskih arheoloških najdišč. Vse publikacije so prevedene v enega od svetovnih jezikov.

KiM 44
Biba TERŽAN, Matija ČREŠNAR
s sodelavci: Teja Gerbec, Lucija Grahek, Mihela Kajzer, Vesna Koprinik, Bine Kramberger, Tamara Leskovar, Mira Strmčnik Gulič, Iztok Štamfelj, Jayne-Leigh Thomas, Tatjana Tomazo Ravnik, Borut Toškan, Rafko Urankar

Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi

Pohorsko Podravje three millenia ago. Tradition and Innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages

Izdajatelja: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Narodni muzej Slovenije.
2021, 589 str., 25 x 33,5 cm, trda vezava, besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku, ISBN 978-961-06-0418-1.

Cena: 59 €

KiM 44: pdf (41.0 MB)

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva – Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca (izjema so fotografije). Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji, ki jo lahko naročite na e-naslovu blagajna@nms.si.

Info:
NMSL PEESS

AMZ – Izdan katalog izložbe “Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti” (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu izdao je katalog izložbe “Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti”. Autor pojedinih tekstova i urednik kataloga je Ivan Drnić, koji je ujedino i autor izložbe.

Katalog, kao i izložba prikazuje nastanak i razvoj pretpovijesnog i protopovijesnog naselja smještenog na ušću rijeke Kupe u Savu, na prostoru današnjeg grada Siska, koje je u antičkim pisanim izvorima zabilježeno pod nazivom Segestika i Siscija. Naselje nastaje krajem kasnog brončanog doba u 10. stoljeću pr. Kr., a u željeznom dobu transformira se u ključni regionalni centar koji će zadržati važan status sve do rimskog osvajanja 35. godine pr. Kr.

Dvojezični katalog čije tekstove potpisuje jedanaest domaćih i stranih stručnjaka iz različitih polja arheologije i stare povijesti podijeljen je na devet dijelova. U prvom dijelu dan je povijesni i zemljopisni kontekst i pregled izvora, kako antičkih autora tako i epigrafičkih spomenika u kojima se spominje današnji Sisak. U drugom nalazi se pregled brončanodobnog vremena, obuhvaćajući onodobno ritualno odlaganje metalnih predmeta u vodu, naselje, običaje pokapanja i nalaz zlatnih torkvesa koji se čuvaju u Nemzeti muzeju u Mađarskoj. Željeznodobno naselje obrađeno je u trećem poglavlju, dok je proizvodnja i priprema hrane obrađena u četvrtom poglavlju. U sljedećem poglavlju obrađuje se ženska nošnja i ratnička oprema koja je dodatno pojašnjena rekonstrukcijama u ilustracijama. Slijedi opis Segestike i Siscije kao proizvodnog centra za keramičke posude, tkaninu, metalne predmete i proizvodnju željeza. Trgovina i razmjena obrađena je u sedmom poglavlju koje prikazuje sisačko željeznodobno naselje kao važnu točku u komunikacijskim mrežama kojima su kolali ljudi, predmeti, ali i znanja, ideje i tehnologije. Umjetnost i duhovnost obrađuju se u predzadnjem poglavlju dok je deveto poglavlje posvećeno rimskom osvajanju Segestike/Siscije i obuhvaća povijesni i politički kontekst tog vremena, Oktavijanov pohod u Iliriku, zatim arheološke tragove rimske opsade Segestike/Siscije i najranije vojne prisutnosti na području Siska, te segestanske ratnike.

Izložba „Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti“ postavljena je u Arheološkom muzeju u Zagrebu prije potpunog zatvaranja zbog širenja pandemije Covid-19 u ožujku 2020 godine, s namjerom da publici bude predstavljena nakon potpunog zatvaranja. Ujutro 22. ožujka grad Zagreb i okolicu pogodio je razoran potres u kojemu je gradski centar, uključujući i zgradu Arheološkog muzeja, pretrpio znatnu štetu. Stalni muzejski postavi morali su biti evakuirani, kao i izložba „Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti“ koja, iako u potpunosti postavljena, do sada nikada nije predstavljena publici u Zagrebu. Kratki dokumentarni film Arheološkog muzeja u Zagrebu „Broken Exhibition“ u režiji Simona Bogojevića Naratha i produkciji studija Neo Kenges posvećen je Izložbi i događanjima nakon potresa u Zagrebu. Film „Broken Exhibition“ premijerno je prikazan na online 6. Međunarodnom festivalu arheološkog filma u Splitu.

Izložba „Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti“ otvorena je 7. listopada u Gradskom muzeju Sisak, gdje je dočekala razorne potrese 28. i 29. prosinca 2020. godine. Kustosi, restauratori i tehnička služba Arheološkog muzeja u Zagrebu evakuirala je 4. i 5. siječnja arheološku građu izložbe iz Gradskog muzeja Sisak.

Arheološki muzej u Zagrebu i dalje planira postaviti i publici predstaviti izložbu u vlastitim prostorima nakon sanacije šteta nastalih u potresima.

SADRŽAJ
1. Segestika i Siscija – naselje s početka povijesti (Alka Domić Kunić, Ivan Drnić)

1.1 Povijesni i zemljopisni kontekst
1.2 Segestika i Siscija u djelima antičkih autora
1.3 Segestika i Siscija na epigrafičkim spomenicima

2. Početak (Ivan Drnić, Daria Ložnjak Dizdar)

2.1 Brončano doba i prve aktivnosti na području Siska
2.2 Rijeka Kupa kao mjesto rituala
2.3 Osnivanje brončanodobnog naselja
2.4 Pokapanje
2.5 Zlatni torkvesi

3. Željeznodobno naselje u Sisku (Ivan Drnić)

3.1 Naseobinska dinamika
3.2 Arhitektura željeznodobnih nastambi

4. Proizvodnja i priprema hrane u sisačkom željeznodobnom naselju
(Ivan Drnić, Siniša Radović, Kelly Reed, Emily Zavodny)

4.1 Biljni ostatci iz željeznodobnog naselja u Sisku
4.2 Životinjski ostatci iz željeznodobnog naselja u Sisku
4.3 Lov
4.4 Rezultati analize stabilnih izotopa ugljika i dušika na uzorcima iz željeznodobnog naselja u Sisku
4.5 Priprema i konzumacija hrane i pića

5. Stanovnici (Ivan Drnić)

5.1 Ženska nošnja
5.2 Ratnici starijeg željeznog doba

6. Segestika i Siscija kao proizvodni centar (Ivan Drnić, Tena Karavidović, Julia Fileš Kramberger)

6.1 Proizvodnja keramičkih posuda
6.2 Glinom do tkanine. Pribor za izradu tkanine iz željeznodobnog naselja s položaja Pogorelac u Sisku
6.3 Proizvodnja metalnih predmeta
6.4 Proizvodnja željeza

7. Trgovina i razmjena (Tomislav Bilić, Ivan Drnić)

7.1 Metalno posuđe
7.2 Mlađeželjeznodobni numizmatički nalazi s područja Siska

8. Umjetnost i duhovnost (Ivan Drnić, Katharina Rebay-Salisbury)

8.1 Prikazi ljudskog lika u starijem željeznom dobu – glinene figurice iz Siska u kontekstu
8.2 Ostali antropomorfni prikazi
8.3 Prikazi životinja
8.4 Prikazi na keramici

9. Rimsko osvajanje Segestike/Siscije (Ivan Drnić, Ivan Radman-Livaja)

9.1 Povijesni i politički kontekst
9.2 Oktavijanov pohod u Iliriku
9.4 Arheološki tragovi rimske opsade Segestike/Siscije i najranije vojne prisutnosti
na podučju Siska
9.5 Segestanski ratnici

Bibliografija
nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
urednik: Ivan Drnić
autori tekstova: Tomislav Bilić, Alka Domić Kunić, Ivan Drnić, Tena Karavidović, Julia Fileš Kramberger, Daria Ložnjak Dizdar, Ivan Radman Livaja, Siniša Radović, Katharina Rebay-Salisbury, Kelly Reed, Emily Zavodny
recenzenti: Marko Dizdar, Andrej Gaspari, Boštjan Laharnar
grafičko oblikovanje kataloga: Studio Šesnić&Turković, Martin Peranović
karte i 3d rekonstrukcije: Marin Mađerić
naklada: 400
Dvojezična publikacija (na hrvatskom i engleskom jeziku)
ISBN 978-953-8143-39-7

Postavljanje izložbe i tiskanje knjige financijski su pomogli Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Triglav osiguranje, Gradska plinara Zagreb

Katalog Segestika i Siscija

Info:
AMZ PRESS

AMZ – Izdana knjiga „Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega“ (PRESS)

Arheološki muzej u Zagrebu izdao je knjigu „Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega“ autora Tomislava Bilića.

Numizmatički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, među više od četvrt milijuna predmeta, čuva i numizmatičku zbirku konfisciranu od strane režima kvislinške NDH tijekom Drugog svjetskog rata. Numizmatičkom analizom dijela zbirke koji obuhvaća antički novac utvrđeno je da zbirka najvjerojatnije potječe iz područja istočnog dijela Savsko-Dravsko-Dunavskog međurječja, koje danas pripada Republici Hrvatskoj. Istovremeno, arhivsko istraživanje rezultiralo je pronalaženjem podataka i donošenjem zaključaka koji se podudaraju s onima dobivenima numizmatičkom analizom. Moguće su dvije verzije rekonstrukcije okolnosti oduzimanja zbirke: prema vjerojatnijoj varijanti, ona je zaplijenjena u Iseljeničkom i useljeničkom logoru Slavonska Požega tijekom ljeta 1941. godine, no postoji i mogućnost da je oteta nekom lokalnom požeškom kolekcionaru židovske vjere i/ili etničke pripadnosti u gradskoj ispostavi Ustaškog pokreta.

Sadržaj / Contents
Predgovor / Foreword
Uvod / Introduction
Analiza Sastava Zbirke / Composition Of The Collection
Porijeklo Zbirke / Origin Of The Collection
Ustaški državni teror prema Srbima, oduzimanje imovine i iseljeničko-useljenički logori / The Ustashe state terror against Serbs, confiscation of property and emigration-immigration camps
Ustaški državni teror prema Židovima i oduzimanje imovine / The Ustashe state terror against Jews and confiscation of property
Struktura požeškog ustaškog upravnog aparata i oduzimanje židovske imovine / The structure of Ustashe administration in Požega and the confiscation of Jewish property
Zaključak / Conclusion
Arhivski Izvori / Archival Sources
Literatura / Bibliography
Katalog / Catalogue
Napomene uz katalog / Comments
Literatura korištena u katalogu / Bibliography
Katalog predmeta / Catalogue
Dodatak katalogu / Appendix
Table / plates

Impresum
Nakladnik: Arheološki muzej u Zagrebu
Za nakladnika: Sanjin Mihelić
Uredništvo: Jacqueline Balen, Tomislav Bilić, Ivan Radman-Livaja, Filomena Sirovica
Urednik: Miroslav Nađ
Recenzenti: Ivan Mirnik, Andrej Šemrov, Filip Škiljan
Lektura hrvatskog jezika: Ivana Kuna
Prijevod na engleski jezik:Tomislav Bilić
Lektura engleskog jezika: Andy Tomlinson
Fotografije: Igor Krajcar
Oblikovanje i priprema za tisak: Sensus Design Factory, Svjetlana Šegović
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 250
Dvojezična publikacija (na hrvatskom i engleskom jeziku)
ISBN 978-953-8143-25-0
CIP 001062683
Zagreb, studeni 2020.

Tiskanje knjige financijski je pomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

18. 12. Izdana publikacija Aliena pecunia

Info:
AMZ Zagreb

Knjiga ‘Kraljevstvo’ o prvim danima kršćanstva (PRESS)

Korint, Grčka, prije dvije tisuće godina. Ubogi putujući propovjednik, teško bolestan, pripovijeda priču o proroku kojeg su raspeli u Judeji, no vratio se iz mrtvih i njegov je povratak znak velike prekretnice. Poput zaraze, priča se širi gradom, zemljom, naposljetku i cijelim svijetom. ‘Kraljevstvo’ nije knjiga uspomena. Nije ni povijesni ili kulturološki esej, ni biografija ni roman. Ovaj čudesni povijesni ep govori o zagonetnim počecima kršćanstva, o životima i putovanjima apostola Pavla, evanđelista Luke i Ivana. Nastoji objasniti kako se štovanje koje je niknulo oko smrti i uskrsnuća mistika i revolucionara Isusa Krista razvilo u svjetsku religiju i pritom nas oduševljava kao nevjerojatno pristupačno vrhunsko književno djelo. Svojedobno gorljiv vjernik, Emmanuel Carrère propituje vlastitu (ne)vjeru, pita se zašto vjerujemo u uskrsnuće i što ono znači. ‘Kraljevstvo’ je remek-djelo.

‘Kraljevstvo’ proslavljenog francuskog pisca, autora žanrovski neodredivih djela na granici dokumentarnoga i fikcionalnoga, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ekshibicionističko i kontroverzno, majstorski disciplinirana stila, zavest će vas i odvesti u neslućene predjele između neba i zemlje, vjerovanja i skepse. Knjiga godine prema izboru vodećeg francuskog časopisa za knjigu Lire, ‘Kraljevstvo’ je osvojilo i književnu nagradu dnevnika Le Monde.

“Emmanuel Carrère jedan je od najvećih inovatora u suvremenoj francuskoj prozi.”
— Rachel Donadio, The New York Times

“Ova priča o prvim danima kršćanstva u jednakoj će vas mjeri potresti i oduševiti. Eruditska je, ironična, u isti mah trivijalna i promišljena: knjiga koja će vam promijeniti život.”
— Télérama

Informacija o knjizi:

Emmanuel Carrère
Kraljevstvo

S francuskoga prevela Vlatka Valentić
384 stranice
meki uvez s ovitkom
cijena 139 kn

Info:
Vuković&Runjić PRESS

Fraktura predstavlja: Šutnja bijeloga grada

U prvom romanu senzacionalne Trilogije bijeloga grada inspektor Unai López de Ayala zvan Kraken kreće tragom okrutnih ritualnih ubojstava koja potresaju baskijski grad Vitoriju. Uvijek dva tijela. Muško i žensko, s rukom na obrazu onoga drugog, gotovo kao dodir utjehe. Tako je bilo prije dvadeset godina, a tako je i danas, koji dan prije nego što iz zatvora treba izaći čovjek koji je za ubojstva osuđen – nekoć slavljen, a danas omražen, briljantni arheolog Tasio Ortiz de Zárate. Pred inspektorom Ayalom, mladom zvijezdom vitorijske policije, težak je zadatak: otkriti kako je Tasio nastavio ubijati iz zatvora, ili pronaći ubojicu zbog kojega je junak Krakenova djetinjstva u tamnici dva desetljeća proveo nevin.

Ali, je li itko nevin u priči koju u sebi skriva Šutnja bijeloga grada? U mističnoj atmosferi Baskije, slijedeći trag krvi, koji od drevnih dolmena i keltskih nalazišta vodi do Stare katedrale i velebnih palača Vitorije – ovaj triler furiozna tempa hvata nas u svoju mrežu i ne dopušta nam da predahnemo.

Mogu li se okajati grijesi iz prošlosti?
Može li se u srce tame dospjeti slijedeći let pčele?
I ima li odatle povratka?

Međunarodni bestseler Šutnja bijeloga grada Eve García Sáenz de Urturi napet je, elegantan krimić u kojemu se mitologija i legende, arheologija i obiteljske tajne miješaju sve do vrtoglavog raspleta koji će vas zateći nespremne.

“Prvi dio Trilogije bijeloga grada Eve García Sáenz de Urturi zavodljivo je pisano djelo impresivna dosega i dubine.”
Kirkus

“Nevjerojatno je kako te drži u neizvjesnosti. Otvarala sam tu knjigu čak i kad sam znala da imam samo deset minuta za čitanje.”
– Graciella Pisiani

“Sa strepnjom, tako sam čitala Šutnju bijeloga grada. Inteligentna, zabavna i puna iznenađenja – pročitajte je i nećete se pokajati!”
– Cristina Castro

“Čista desetka za ludo originalnu radnju! Kad počneš čitati, ne možeš prestati.”
– Carme F. Martínez

Eva García Sáenz de Urturi
Eva García Sáenz de Urturi (Vitoria, 1972.) diplomirala je optometriju, radila na nekoliko rukovodećih položaja u optičarskom sektoru, a potom se njezina karijera nastavila na Sveučilištu u Alicanteu. Slavu izvan Španjolske stekla je romanom ‘Saga o dugovječnima’ (La saga de los longevos, 2012.), koji je postao bestseler u SAD-u i Velikoj Britaniji. Godine 2014. objavila je ‘Adamove sinove’ (Los hijos de Adán) i povijesni roman ‘Putovanje na Tahiti’ (Pasaje a Tahití). Vrhunce ljestvica najprodavanijih naslova dostiže 2016., kada je u knjižare došla ‘Šutnja bijeloga grada’ – prvi dio trilogije koja slavi baskijski grad Vitoriju, a čitatelje upoznaje s Krakenom, briljantnim policijskim stručnjakom za profiliranje zločinaca. ‘Šutnja bijeloga grada’ ekranizirana je, a romani trilogije drže mjesto najprodavanijih digitalnih izdanja u Španjolskoj. Eva García Sáenz de Urturi jedna je od španjolskih spisateljica s najviše pratitelja na društvenim mrežama.

El silencio de la ciudad blanca – IMDb

Informacije knjizi:

Eva García Sáenz de Urturi
Šutnja bijeloga grada

Naslov izvornika: El silencio de la ciudad blanca
Prijevod: Silvana Roglić
Datum hrvatskog izdanja: lipanj 2020.
Datum originalnog izdanja: 2016.
Jezik izvornika: španjolski
Broj stranica: 487
ISBN: 978-953358224-5
Vrsta uveza: Meki
Visina: 225 mm
Težina: 615 g
Cijena: 149,00 kn

Trailer filma snimljenog prema knjizi:

[izvor informacije Fraktura]

Knjiga: ‘Žeđ’ o Kristovim mukama na križu (PRESS)

Oduvijek sam znao da će me osuditi na smrt, počinje svoju priču protagonist ‘Žeđi’ Isus Krist. Pripovijeda kako su mu sudili, kako su ga mučili, kako je umro i uskrsnuo. Ništa novo? Svaki je roman Amélie Nothomb malo iznenađenje, no ovaj je bomba. U osebujnoj interpretaciji jednog od najpoznatijih životopisa svih vremena, omiljena francusko-belgijska autorica nadmašila je samu sebe. Sina Božjega slika kao čovjeka kojemu ništa ljudsko nije strano. Daleko od svetogrđa, govori o ljubavi, vjeri, smrti i žrtvovanju. U prvom se licu smiono uvlači Isusu pod kožu – i otkriva tijelo. Slavi fizički život koji je izvor žeđi, žeđ koja napaja život. Maštovita je, duhovita, britka kao uvijek… ali u ovom nam ambicioznom i trpkom filozofskom romanu, svom najvećem uspjehu kod francuske kritike još od početaka plodne karijere, možda najdirljivije dosad otkriva i vlastitu ranjivost.

“Knjiga je tako neočekivana i tako uspjela da će biti jedan od književnih događaja godine.” —Bernard Pivot, Le Journal du Dimanche“

Nothomb ni u jednom trenutku ne poklekne. Njoj križ nije pretežak.” —Libération

Amélie Nothomb rođena je 13. kolovoza 1967. u Kobeu, Japan. Prvu je knjigu, roman ‘Higijena ubojice’, objavila 1992. Za Strah i trepet dobila je Veliku nagradu za ro-man Francuske akademije, a hvaljeni roman ‘Ni Evina ni Adamova’ osvojio je nagradu Flore 2007. Za cjelokupno djelo 2008. je dobila Veliku nagradu Jean Giono. Djela su joj prevedena na više od trideset jezika.

Marija Paprašarovski prevela je dvadesetak proznih djela, od toga za Vuković & Runjić romane ‘Francuska suita’ (2006) Irène Némirovsky, ‘Klub nepopravljivih optimista’ (2012) Jean-Michela Guenassie, ‘Prva riječ’ (2013) Vassilisa Aleksakisa, ‘Vidimo se tamo gore’ (2015) Pierrea Lemaitrea i ‘Charlotte’ (2016) Davida Foenkinosa.

Informacija o knjizi:

Amelie Nothomb
Žeđ

S francuskoga prevela Marija Paprašarovski
ISBN 978-953-286-247-8
203 x 132 x 10 mm
112 str
Meki uvez
Cijena 99 kn

Info:
Vuković&Runjić PRESS