Arheološki muzej u Splitu. Fotografiju ustupio: AMS.

Arheološki muzej u Splitu. Fotografiju ustupio: AMS.