Palača Fritzy. Ustupio: Lošinjski muzej.

Palača Fritzy. Ustupio: Lošinjski muzej.