Iz želje da se popularizira arheologija na području BiH, te da se pokuša promijeniti odnos prema ovoj važnoj znanosti, pokrenut je arheološki portal Bosne i Hercegovine, Archaeon. Ekipa Archaeona se nada da će kroz razne aktivnosti, stvaranjem baze podataka i pisanjem članka uputiti na probleme s kojima se arheologija danas suočava.

> Arheon.org

Izvor

ARHEON PRESS

ARCHAEON - Prvi arheološki portal Bosne i Hercegovine.

ARCHAEON – Arheološki portal Bosne i Hercegovine.