Conservation Research Laboratory (CRL) jedan je od najstarijih laboratorija koji kontinuirano rade na području konzervacije arheološkog materijala iz brodoloma i drugih podvodnih lokaliteta. Djeluje unutar Centra za morsku arheologiju i konzervaciju (Center for Maritime Archaeology and Conservation), igra važnu ulogu u Programu morske arheologije na teksaškom A&M  sveučilištu (Nautical Archaeology Program at Texas A&M University) (TAMU) te surađuje na svim istraživačkim projektima Instituta za morsku arheologiju  (Institute of Nautical Archaeology). U radu Centra sudjeluju i studenti, kojima je na taj način omogućena praksa i iskustvo u konzervacijskoj znanosti.

Centrom upravlja dr. Donny L. Hamilton.

Portal CRL-a sadrži informacije o projektima, fotografije lokaliteta i postupaka konzervacije, izvještaje, priručnik o konzerviranju arheoloških artefakata po materijalu izrade, relevatne linkove i kontakt podatke.

 

Izvor

Prijedlog – via FB Sagita Mirjam Sunara

Odobrenje objave – emailom dr. Donny L. Hamilton