Tusculum, Salona. Fotografiju ustupio: AMS.

Tusculum, Salona. Fotografiju ustupio: AMS.