dr. sc. Berislav Buča

Berislav Buča ispred Piramide Sunca u Teotihuacanu (Meksiko) 2016. godine.

Rođen 1987. godine u Splitu.
Diplomirao 2011. godine fiziku, istraživački smjer na PMF-u, Sveučilišta u Zagrebu.
Doktorirao 2015. godine fiziku, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Univerza u Ljubljani.
Područje istraživanja: teorijska kvantna i statistička fizika.
Radi na Department of Physics, University of Oxford.

Oženjen za Vendi Jukić Buča.