Arheološki muzej u Zagrebu održao je konferenciju za novinare povodom najave ciklusa događanja „LUMBARAJSKA PSEFIZMA“,
u ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine u 11 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb.

Lumbarajska Psefizma Web

Govornici na konferenciji:

  • dr. sc. Hrvoje Potrebica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za arheologiju, Centar za prapovijesna istraživanja)
  • Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu

Dr. sc. Hrvoje Potrebica redoviti je profesor na Katedri za prapovijest Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Centra za prapovijesna istraživanja, znanstvene udruge koja na prostoru Lumbarde preko deset godina provodi arheološka istraživanja čiji je rezultat i novopronađeni komad Lumbardske psefizme.

Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, bavi se brončanim dobom te pretpovijesnim razdobljem općenito. Posebno polje njegovog interesa usmjereno je na odnos arheologije i turizma, kao i na pitanja upravljanja kulturnom i arheološkom baštinom.

U ponedjeljak, 11. ožujka 2019. godine u Arheološkom muzeju u Zagrebu predstavljen je ciklus javnih događanja „Lumbarajska psefizma“.

U Ciklusu javnih događanja “Lumbarajska psefizma” bit će predstavljen hrvatski najpoznatiji i najistraživaniji grčki natpis – Lumbardska psefizma, a uključuje znanstveno popularna predavanja, prezentacije aktualnih istraživanja s položaja Koludrt blizu Lumbarde na otoku Korčuli i predstavljanje rezultata rada na rekonstrukciji Lumbardske psefizme.

Ciklus predavanja je podjednako zanimljiv najširoj javnosti kao i stručnjacima jer uz najnovije rezultate istraživanja na pristupačan način pojašnjava što je u stvari Lumbardska psefizma, što na njoj piše i daje pregled ovog izuzetnog spomenika u širem arheološkom i kulturnom kontekstu.

Posebnu vrijednost ciklusu daje činjenica da će se paralelno s ciklusom predavanja provoditi i intenzivna terenska istraživanja čiji će se rezultati kontinuirano prezentirati uz najavljena predavanja. Time se svim zainteresiranima pruža prilika da na neki način postanu sudionici jednog uzbudljivog putovanja tragovima Psefizme kako kroz prošlost tako i u sadašnjem trenutku.

Fragmenti Lumbardske psefizme, te vapnenačke stele s jednostavno profiliranim vijencem na ravnom zaglavlju nalaženi su od 1877. godine na Koludrtu blizu Lumbarde na otoku Korčuli i čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Datacija se temelji na općem izgledu spomenika i detaljima oblika pojedinih slova te se okvirno datira u rano 3. stoljeće prije Krista.

Centar za prapovijesna istraživanja istražuje arheološke lokalitete u Lumbardi i okolici od 2007. godine. Najznačajnija istraživanja se u posljednje vrijeme provode na položaju Koludrt, gdje se na najvišoj točki poluotoka istražuje monumentalna cisterna. Tijekom istraživanja 2018. godine pronađen je još jedan, novi, ulomak Lumbardske psefizme. Novopronađeni ulomak gornji je desni ugao spomenika, koji sadrži završetke prvih deset redaka teksta.

Osim temeljnog cilja istraživanja i zaštite cisterne do rekonstrukcijskog zahvata, u istraživanju koje će se odviti u 2019. godini cilj je utvrditi ima li u cisterni još ulomaka Psefizme, kako bi se prilikom restauratorskog zahvata uvrstili svi novopronađeni dijelovi. U 2020. godini planira se javnosti predstaviti novo, upotpunjeno lice Lumbardske psefizme.

Govornici na predstavljanju ciklusa javnih događanja „Lumbarajska psefizma“ bili su dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Hrvoje Potrebica, redoviti profesor na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj arheoloških istraživanja na području Lumbarde na otoku Korčuli, Nj. E. g. Stavros Tsiepas, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Helenske Republike u Republici Hrvatskoj i Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu<

Sanjin Mihelić naglasio je da je Lumbardska psefizma jedan od krunskih dragulja Arheološkog muzeja u Zagrebu. Napomenuo je da je za ciklus javnih događanja uzet naziv „Lumbarajska psefizma“, s lokalnim terminom „lumbarajska“, u želji da se u prvi plan stavi lokalna zajednica. Istaknuo je da je za obilježavanje bilateralne suradnju između Republike Grčke i Republike Hrvatske, koja će do posebnog izražaja doći 2020. godine u vrijeme kada će Republika Hrvatska predsjedati Vijećem Europske unije, odabrana upravo Lumbardska psefizma kao glavni i jedini eksponat na izložbi u Ateni. Rekao je da je povod za ciklus javnih događanja o Lumbardskoj psefizmi, arheološka istraživanja koja vodi dr. sc. Hrvoje Potrebica zadnjih deset godina na nekoliko lokacija na području Lumbarde, a između ostalog u helenističkoj cisterni, važnom lokalitetu s kojeg potječu svi do sada poznati ulomci Lumbardske psefizme. Naglasio je da je 2018. godine pronađen jedan od ključnih ulomaka za rekonstrukciju psefizme te je zbog toga odlučeno da se stručnoj i široj javnosti ponudi jedna nova suvremena interpretacija psefizme kroz znanstveni rad, odnosno rekontekstualizaciju i rekonstrukciju ovog spomenika o kojem će biti govora na zadnjem događanju tijekom ciklusa, a premijerno predstavljanje očekuje se na izložbi u Ateni.

Stavros Tsiepas čestitao je ravnatelju Arheološkog muzeja u Zagrebu i znanstvenicima koji rade izvrstan posao na prezentaciji ovog izuzetno važnog spomenika i izjavio da je impresioniran programom ciklusa javnih događanja. Naglasio je kulturnu suradnju između Hrvatske i Grčke u 2020. godini koja će početi izložbom u Nacionalnom arheološkom muzeju u Ateni na kojoj će biti predstavljena Lumbardska psefizma.

Hrvoje Potrebica istaknuo je da je ciklus događanja rezultat dugogodišnjeg rada ali i početak nove faze znanstvene suradnje i novih istraživanja. Napomenuo je da je Ministarstvo kulture sve ove godine financijski podupiralo istraživanja, a ove godine prepoznalo važnost daljnjih istraživanja i nastavilo financijsku podršku s čak 800.000,00 kuna kako bi se helenistička cisterna istražila do kraja. Naglasio je da taj fascinantan monumentalni objekt na kojem se rade istraživanja ukazuje na postojanje izgubljenog grada, te ga svakako s obzirom na to da je ostao sačuvan do sada, treba čuvati i od sada i prezentirati javnosti što je svakako prepoznala lokalna zajednica Lumbarde. Rekao je da se arheološki tim uputio danas u Lumbardu i da su arheološka istraživanja i službeno započela. Za kraj je istaknuo da je cilj ciklusa događanja „Lumbarajska psefizma“ predstaviti i prošli i sadašnji društveni kontekst u kojem se taj spomenik pojavljuje, a prateći predavanja ciklusa javnost ima priliku posredno sudjelovati u samim istraživanjima.

Jelena Pavičić Vukičević istaknula je da će građani i posjetitelji grada Zagreba u ovom ciklusu događanja pronaći pravu kulturnu poslasticu za sebe, a da su Grad Zagreb i Republika Hrvatska mjesto gdje se odvijaju fantastične kulturne priče šireg društvenog konteksta hrvatskog i europskog značaja. Naglasila je da Arheološki muzej u Zagrebu kontinuirano priređuje i ugošćuje iznimno vrijedne arheološke projekte kojima potvrđuje svoj status središnjeg mjesta značajnih i važnih arheoloških događaja. Ciklus događanja kojem je središnja tema Lumbardska psefizma  „Lumbarajska psefizma“ potvrda je kakvo je važan značaj ove muzejske ustanove kao aktivnog središta u očuvanju i prezentiranju arheološke kulture i nacionalne baštine.

PROGRAM DOGAĐANJA “LUMBARAJSKA PSEFIZMA”
od 11. ožujka do 27. studenoga 2019. godine

13. ožujka 2019. u 19 sati
Arheološka baština Lumbarde
predavač: dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

Psefizma je svakako najpoznatiji arheološki nalaz iz Lumbarde ali nipošto nije jedini! Ovo predavanje daje pregled do sada poznatih nalaza i nalazišta iz Lumbarde i okolice od najranijih razdoblja pretpovijesti do kasne antike, bizanta i srednjeg vijeka. Riječ je o prostoru prepunom arheološke baštine u najrazličitijim oblicima čije bogatstvo i raskoš tek naslućujemo, a čiju važnost i potencijal utjelovljuje Lumbarajska psefizma.

Predavač: Dr. sc. Hrvoje Potrebica redoviti je profesor na Katedri za prapovijest Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Centra za prapovijesna istraživanja, znanstvene udruge koja na prostoru Lumbarde preko deset godina provodi arheološka istraživanja čiji je rezultat i novopronađeni komad Lumbarajske psefizme

Predavanje

27. ožujka 2019. u 19 sati
U potrazi za Korkirom
predavač: dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

2. travanj 2019. u 19 sati
Što piše na Lumbardskoj psefizmi?
predavač: dr. sc. Jelena Marohnić (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

17. travanj 2019. u 19 sati
Issa – grčki grad na Jadranu (povijesno-topografski okvir)
predavač: mr. sc. Boris Čargo (Arheološki muzej u Splitu)

17. svibnja 2019. u 19 sati
Gradina Kopila – ogledalo snage indigenog kasnoželjeznodobnog stanovništva otoka Korčule
predavači: dr. sc. Dinko Radić (Centar za kulturu Vela Luka) i dr. sc. Igor Borzić (Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru)

10. rujna 2019. u 19 sati
First thoughts on the historical interpretation of the so-called Lumbarda’s psephisma in the light of the new fragment
predavač: dr. sc. Mario Lombardo (Salento University, Lecce, Italy)

25. rujna 2019. u 19 sati
A što sada? Psefizma, arheologija Lumbarde i kulturni turizam
predavač: Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu)

23. listopada 2019. u 19 sati
Hvar u doba Lumbardske psefizme
predavač: dr.sc. Branko Kirigin

27. studenoga 2019. u 12 sati
Psefizma 2020. – predstavljanje rezultata rada na rekonstrukciji Lumbardske psefizme
predavači: Damir Doračić, dr. sc. Ivan Radman-Livaja, Sanjin Mihelić (Arheološki muzej u Zagrebu) i dr. sc. Hrvoje Potrebica (Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za prapovijesna istraživanja)

Info:
AMZ PRESS