Arheološki muzej u Zagrebu  poziva Vas na predavanje u sklopu kulturnog programa Four Seasons of Czech Culture

“Gravettian of Moravia: the Pavlovian mammoth hunters and their world”

koje će se održati u srijedu, 16. siječnja u 19 sati u Velikoj dvorani Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku!
Ulaz je besplatan!
Martin Novák nakon diplomiranja arheologije i geologije na Komenskeho Sveučilištu u Bratislavi, obranio je doktorsku disertaciju na Odsjeku za arheologiju i muzeologiju Filozofskog fakulteta Masarykova Sveučilišta u Brnu. Radio je kao arheolog u Istraživačkom centru Instituta za arheologiju Slovačke akademije znanosti u Košicama, a od 2002. g. zaposlen je u Institutu za arheologiju Akademije znanosti Republike Češke u Brnu. U njegovom radu bavi se paleolitičkim i mezolitičkim razdobljem u Moravi i u širem europskom kontekstu, specijalizirajući se na litičku industriju s obzirom na tehnologiju, tipologiju i prostorne raspodjele.
Sandra Sázelová profesorica je antropologije na Odsjeku za antropologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Masarykova Sveučilišta u Brnu. Zajedno s Martinom Novákom radi u Istraživačkom centru za paleolitik i paleoantropologiju na Institutu za arheologiju Akademije znanosti Republike Češke u Brnu. U svom se istraživanju fokusira na paleoantropologiju i ljudsko ponašanje u kasnom pleistocenu, tafonomiju, etnoarheologiju i arheozoologiju.
Predavanje - Gravettian of Moravia: the Pavlovian mammoth hunters and their world

Info
AMZ PRESS